Riksdagspolitiker ställde försvarsministern mot väggen | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Riksdagspolitiker ställde försvarsministern mot väggen

Militärövningarna i Göteborgs södra skärgård kommer bli en fråga för regeringen. Det stod klart under en riksdagsdebatt där politiker från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet riktade kritik mot övningarna. Försvarsminister Sten Tolgfors menar dock att han inte kan påverka ärendet.

– En förutsättning för att Göteborgs skärgård ska överleva är att man värnar sina största tillgångar, nämligen natur och djurliv, sa Hans Linde (V) i en interpellationsdebatt den 1 april, där han ställt frågor till försvarsminister Sten Tolgfors gällande militärplanerna för Göteborgs södra skärgård.

– Antalet skjutdagar ska utökas från 25 till 115. I stället för dagens begränsning på 100 000 skott per år har en ny begränsning satts till över 1 miljon skott med finkalibrig ammunition, över 11 000 skott med grovkalibrig ammunition och 1 745 handgranater och andra former av sprängladdningar. Tillståndet medger också föroreningar på – håll i er nu – upp till 2 000 kilo bly, 1 000 kilo koppar, 100 kilo zink och 60 kilo antimon. Alla dessa metaller är giftiga, sa Hans Linde.

– Utökningen av användandet av skärgårdsskjutfältet hotar med andra ord i grunden förutsättningarna för att Göteborgs södra skärgård även i framtiden ska vara en levande skärgård. 

FRIA har följt militärens planer och de boende i skärgårdens protester i en rad artiklar. Frågorna som Hans Linde ställde i interpellationsdebatten var vilka initiativ Tolgfors planerar att ta för att Försvarsmakten ska dra tillbaka sin begäran, för att skärgården inte ska användas i framtida internationella övningar och vilka initiativ Tolgfors avser att ta för att verksamheten vid skärgårdsskjutfältet naturlivet och en levande skärgård. 

– För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten också har tillgång till ändamålsenliga övningsområden. Eftersom Försvarsmakten ska kunna uppträda inom alla klimat- och terrängtyper i landet måste man kunna utbilda och öva insatsförband också i skärgårdsområdena, svarade Tolgfors.

Gällande internationella övningar hänvisade Tolgfors till utredningsbetänkandet Snö, mörker och kyla (2004).

– Utredaren ansåg att en utveckling av den internationella militära test- och övningsverksamheten i Sverige är väl förenlig med den svenska säkerhetspolitiska linjen, gagnar svenska intressen och synliggör Sverige som en aktiv och solidarisk bidragsgivare till internationell krishantering och fredsfrämjande, sa Tolgfors.

Såväl Hans Linde, som Tina Ehn (MP) och Roland Utbult (KD) riktade kritik mot militärens planer.

– Det är inte bara obebodda öar vi talar här i dag. Inom skjutradien finns det färdiga byggplaner. Den av Försvarsmakten planerade utökningen kommer att betyda hinder för bebyggelse, sa Roland Utbult som vädjade till Tolgfors att lyssna på invånarna i skärgården.

Tina Ehn menade att försvarsmaktens planer kommer påverka de nationella miljömålen om hav i balans och levande kust och skärgård.

– Det handlar om levande sjöar, en giftfri miljö, bara naturlig försurning, frisk luft och begränsad klimatpåverkan. Allt det här påverkas redan i dag, och nu ska verksamheten utökas, sa Tina Ehn, som ifrågasatte varför försvarsmaktens intressen anses vara av större vikt än miljöintressena. 

Tolgfors påpekade dock att han inte kan uttala sig om ett domstolsärende, vilket militärplanerna för skärgården är, och att han inte heller väger in "fiskarnas situation, sälarnas situation, utsläpp från verksamheten och byggnadsplaner i Göteborgs skärgård". I miljöbalken föreskrivs att Miljödomstolen i ärenden som rör Försvarsmakten alltid, med ett eget yttrande, ska överlämna ärendet till regeringens avgörande. Ärenden av detta slag bereds inom Regeringskansliet av Miljödepartementet. 

– Ärendet kommer således att överlämnas till regeringen för avgörande, sa Tolgfors.

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2021 Göteborgs Fria