S, V och MP säger nej till militärens planer i skärgården | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

S, V och MP säger nej till militärens planer i skärgården

På kommunstyrelsens möte den 19 januari hann den politiska majoriteten inte skriva något yrkande. Nu har dock S, V och MP samlat sig för att i ett gemensamt uttalande säga nej till den utökade militärverksamheten i Göteborgs södra skärgård.

I lördags träffade politiker aktionsgrupperna på Donsö. Efter diskussion konstaterade  kommunalråden Anneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP), Mats Pilhem (V) att de är överens om att de är starkt kritiska till militärens planer på att utöka sin verksamhet i södra skärgården. Kritiken består bland annat i hur militären har informerat om sina planer, vilka konsekvenser det får för utveckling av skärgården och hur det påverkar miljön och friluftslivet.

– Vi har framtagna planer på hur vi vill utveckla Göteborg södra skärgården. Vi vill bygga fler bostäder och får en bättre service för den boende på öarna. Vi vill också bevara naturområden för friluftsliv och för den ekologiska mångfalden. Militärens planer begränsar vår vilja att utveckla skärgården, det är inte konstigt att man ställer sig frågande till en så kraftig utökning av antalet skjutövningar, säger Anneli Hulthén, i ett pressmeddelande.

Kia Andreasson (MP) menar att militärens förslag är otidsenligt.

– Medan resten av vårt samhälle eftersträvar att minska sin negativa påverkan på människor, natur och miljö förefaller Försvarsmaktens ansökan som hämtad från en annan tidsålder, säger hon i ett pressmeddelande.

Mats Pilhem (V) är främst kritisk till att militären planerar internationella övningar. Det måste stoppas, menar han.

På kommunstyrelsemötet i dag gjordes en föredragning av försvarsmakten. Då kom det fram att 120 planerade lägenheter på Brännö kommer att ligga inom ett bullerstört område.

– Det hindrar möjligheten att bygga ut i södra skärgården, säger Erik Berglund, stadssekreterare för Vänsterpartiet.

 
Vilka reella möjligheter har då kommunstyrelsen att stoppa det beslut som togs av miljöprövningsdelegationen den 21 december?

– Möjligheterna är begränsade, konstaterar Erik Berglund.Men det finns en del brister i utredningen som det är värt att peka på för att möjligen lyckas häva beslutet, säger han.

– De har inte fullföljt alla direktiv som ska göras, till exempel har en alternativ lokalisering inte undersökts. Just nu diskuterar de tre styrande partierna i Göteborg vad nästa steg ska vara för att stoppa militärplanerna. 

Den 19 januari skickad hela kommunstyrelsen in en gemensam överklagan till Miljödomstolen, enligt förslag från stadskansliet. I överklagan skriver kommunstyrelsen bland annat att de föreslagna skjuttiderna bör begränsas och en bättre balans mellan Försvarets intressen och andra riksintressen, som att friluftslivets och naturintressen bör tillgodoses ytterligare. Enligt överklagan vill kommunstyrelsen maximalt ge försvaret 50 dagars tillträde till skärgården om året och tillåta färre skott.

– I den första överklagan var processen väldigt kort för att kunna göra ett ordentligt yttrande, så vi vill tydliggöra de korta raderna nu, säger Erik Berglund.

Därför kommer partierna antingen skicka in ett nytt yttrande till Miljödomstolen nu eller yttra sig om en månad när de väntas bli tillfrågade av domstolen.

Jonas Ransgård (M) säger att Allianspartierna inte kommer att skicka in något ytterligare yttrande.

– Miljöprövningsdelegationen har tagit ett beslut som försvaret har överklagat och som vi har överklagat. De vill ha mer och vi vill ha mindre. Jag har svårt att se hur vi kan gå vidare. Vi lär ha begränsade lagliga möjligheter att ändra något. Möjligen kan vi få till en skärpning av volymerna, men när det gäller till exempel internationella övningar har inte kommunen möjlighet att bestämma, säger Jonas Ransgård.

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2021 Göteborgs Fria