Försvaret kräver fler övningar i skärgården | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Försvaret kräver fler övningar i skärgården

FRIA har tidigare skrivit om att många boende i Göteborgs södra skärgård organiserar sig mot att Försvarsmakten får tillträde till skärgården 115 dagar om året och till 1,3 miljoner skott. Men nu kräver Försvarsmakten ännu mer tillträde.

Den 21 december 2010 fattade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutet om att ge Försvarsmakten utökat tillträde till Göteborgs södra skärgård. Beslutet ger Försvarsmakten rätt till skärgården 115 dagar om året, jämfört med att de i dag använder skärgården ett 20-tal dagar om året.

I länsstyrelsens beslut får undantag göras från de 115 dagarna och 1,3 miljoner skotten vid enstaka stora nationella och internationella övningar. Dock har länsstyrelsen ett antal villkor som bland annat innebär att vissa dagar och tider är skjutfria. Miljöprövningsdelegationen formulerar det som att ”skjutning och sprängning eller annan verksamhet som medför buller eller andra störningar för boende eller friluftslivet” ej får genomföras vid dessa tidpunkter.

Det överklagas nu av Försvarsmakten som vill stryka formuleringen ”annan verksamhet”.

Går Miljödomstolen med på denna strykning kan det öppna för ”annan verksamhet” – exempelvis i form av omfattande inslag av flyg i kommande stora övningar.Utöver det kräver Försvarsmakten att Länsstyrelsens preciseringar för skjutfria dagar ändras. Enligt Länsstyrelsens beslut får Försvarsmakten inte skjuta från skärtorsdag till dagen efter annandag påsk, 1 juni till och med 15 augusti, 23 december till 7 januari och första veckan efter hummerpremiären. Detta vill Försvarsmakten ha ersatt med texten ”Midsommarafton till och med 15 augusti”.

Länsstyrelsens villkor innebär också att sprängning i vatten endast är tillåtet i sundet mellan Galterö och Stårholmen och att skyddsåtgärder ska vidtas under vissa perioder för att inte skrämma bort fiskar.

Försvarsmakten vill i detta sammanhang även infoga följande mening, som sammanfattar militärens krav på Göteborgs södra skärgård: ”Undantag från dessa begränsningar får göras vid enstaka stora nationella eller internationella övningar samt oförutsedda övningar inför insatser efter godkännande av tillsynsmyndigheten.”

Denna undantagsregel – som ger miljöärendet en särskild politisk dimension – vill militären även ha inskrivet i de villkor och tider som reglerar skyddsåtgärderna för sprängning i vattnet mellan Galterö och Stårholmen, för att ”vid enstaka tillfällen” kunna ”genomföra vissa särskilda övningar under sommarperioden”.

– Länsstyrelsen ville inte ge oss en ventil att kunna träna vid vissa tillfällen när vi går ut på uppdrag utomlands under sommarperioden, säger Folke Borgh, chef för Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet.

– Det är en ventil som vi har fått tillstånd för på andra skjutfält med liknande påverkan på friluftsliv under sommaren, så det är förvånande att länsstyrelsen inte gick på den linjen. Det blir en fråga för regeringen, säger han. 

Fakta: 

• Den 21 december 2010 beslutade Miljörövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län att ge Försvarsmakten utökat tillträde till Göteborgs södra skärgård. 

• Tidsgränsen för att överklaga hos Miljödomstolen gick ut den 21 januari. 

 

Läs också:

Jan Halldin: Förvirrade politiker skyller på tidsbrist

Skärgårdsborna: "Vi kommer leva i en krigszon"

Jan Halldin: "Ingen vet vilka militärmakter som kommer att delta"

Länsstyrelsen: "Försvarsintresset har alltid företräde"

 

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2021 Göteborgs Fria