Länsstyrelsen: ”Försvarsintresset har företräde” | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Länsstyrelsen: ”Försvarsintresset har företräde”

Ansvarig för länsstyrelsens beslut att ge Försvarsmakten utökade övningsmöjligheter i Göteborgs södra skärgård är Magnus Sandström, ordförande för Miljöprövningsdelegationen.

Varför beslutade ni att ge försvaret tillståndet?

– Den kinkiga frågan var avvägningen mellan försvarets behov och vilka hänsyn som skulle tas till de boende gällande skjutverksamhet och bullrande och Göteborgs Stads planer för utbyggnad. Det finns massa skyddsintressen i området, riksintressen av alla möjliga slag och naturvårdsintressen. Men när regelverken hamnar i konflikt har försvarsintresset företräde.

Har alltid försvarsintresset företräde?

– Ja, generellt ges totalförsvaret företrädelse enligt miljöbalken. Sedan var det så klart svårt att bestämma hur mycket de skulle få skjuta. I viss mån är det här en kompromiss. Försvaret ville använda skjutfältet längre tid, ända fram till midsommar och under hela augusti, men vi kortade ner tiderna. Men antal skott och sådant ändrade vi inte på, det är omöjligt för oss att bedöma vilka skjutningar som behöver göras.

Varför gav ni tillstånd för internationella övningar?

– Det ingår i totalförsvaret, jag kan inte så mycket om den biten av försvarspolitiken, och eftersom svenska soldater medverkar utomlands är det en viktig del för försvarsmakten. Jag har ingen aning om vilka länder som kan bli aktuella för svenska förband, mitt ansvar är att bestämma om antal dagar och typ av skott, om bullret, och det spelar ingen roll för bullret om förbandens insatser sedan sker i öst eller väst.

Länsstyrelsen har ju själva andra intressen på öarna, till exempel att de hålls öppna med hjälp av fåren..

– Ja, det är en svår avvägning. Men man får försöka hitta någon avvägning av försvarsintressena och skötseln av fåren.

Har det utretts?

– Nej, det har jag inget minne av. Men vill man lösa det så går det.

Boende på öarna menar att de inte har fått tillräcklig information, hur ser du på det?

– Vi har inte gjort fel. Det finns regler för hur man ska kungöra ärenden, och man kan ha synpunkter på de reglerna, men vi har annonserat i GP tre gånger under årens lopp. Man kan tycka att en annons på GP:s slutsidor drunknar i annat material, men vi har också kallat till ett informationsmöte hösten 2009. Inbjudan till det mötet skickades till de föreningar, byalag och enskilda som lämnat in synpunkter till länsstyrelsen på Försvarets ansökan.

Det är många som protesterar mot de utökade militärövningarna i Göteborgs södra skärgård, men i ert beslut framkommer det att ni inte utrett någon alternativ plats. Varför har ni inte det?

– Det är en liten hake i ärendet, det kanske kunde ha varit bättre utrett. Men Försvaret hade redovisat att man utefter svenska kusten från Norge till Stockholm behövde tre övningsområden varav det ena är det befintliga övningsområdet utanför Göteborg. Det framgick av försvarets ansökan att de bedömer att det var utsiktslöst att leta andra alternativ, att det inte var värt att utreda.

Men är det inte ditt ansvar att begära in en sådan utredning?

– Jo kanske, men vi ansåg att den utredning som fanns var tillräcklig. Det är inte troligt att ytterligare utredningar hade givit oss ett bättre beslutsunderlag. 

Fakta: 

Läs också:

Jan Halldin: "Ingen vet vilka militärmakter som kommer att delta"

Skärgårdsborna: "Vi kommer att leva i en krigszon"


 

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2021 Göteborgs Fria