Passivhus på modet | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Passivhus på modet

Intresset för energisnåla passivhus ökar i Göteborg. Lägenheterna i HSB:s första passivsatsning, brf Öjersjö, sålde slut strax efter att bygget påbörjas. Nu väljer allt fler byggbolag att hoppa på trenden.

Göteborgs stad har sedan ett par år tillbaka en byggplan där det bestämts att 40 procent av alla bostäder som byggs ska vara så kallade passivhus. Dessa hus är så täta att de inte släpper ut värme utan istället återanvänder den värme som människor och apparater inne i byggnaden utstrålar.

– Tekniken är bra för miljön, men det finns även andra fördelar såsom renare inomhusluft, lägre energikostnader och mer lättmöblerade rum på grund av avsaknaden av element, säger Lena Josgård, projektchef för HSB Göteborg. Hon märker av ett ökat intresse för energieffektiva hus, även i bostadsrättsföreningar.

– Tidigare har kopplingen till energikostnader varit tydligast på villamarknaden där hela kostnaden betalas av respektive hushåll, säger hon. Även Passivhuscentrum i Alingsås, som har som syfte att förmedla kunskap och kontakter till passivhusmarknadens olika aktörer, märker av förändringar. Även om intresset hela tiden varit stort har organisationen under det senaste året noterat ett ökat engagemang från byggbranschens sida.

– I dag finns det runt 2000 passiva bostäder i Sverige, och byggbolagen har märkt att passivhus kan löna sig även ekonomiskt, säger Anders Kyrkander, arkitekt och projektledare hos Passivhuscentrum. Han och den övriga personalen tycker sig redan se att ett nytt yrke, energisamordnare, vuxit fram genom att svenska byggregler i◊dag generellt kräver låg energianvändning.
Alla är dock inte lika positiva till passivhusen. I en avhandling från 2008 påpekar miljövetaren Anna Joelsson att livscykelanalyser borde göras över passivhusens totala energiförbrukning. Vad hon menar är att det även borde tas med i beräkningen hur mycket energi som gått åt vid tillverkningen av byggmaterial och byggandet av själva husen. En annan av hennes invändningar är att en del passivhus återvinner sin värme med hjälp av ett aggregat som i sin tur drar el.
Anders Kyrkander håller med om att det är viktigt att se till hela energiförbrukningen, men påpekar att endast ett fåtal passivhus använder aggregat som drar el.

– De flesta passivhusen återanvänder sin värme med hjälp av luftvärmeväxlare, vilket är det sätt som jag själv anser vara mest skonsamt för miljön, säger han. Även Göteborgs Stad gör bedömningen att passivhus lönar sig i längden. Samtidigt blickar kommunen framåt mot nya lösningar för att bygga så energi-snålt som möjligt.

– Nästa steg är att husen ska kunna generera plusenergi som via nätet kan överföras till att täcka behov på andra håll, säger kommunalrådet Kia Andreasson, MP. Hon tror dock inte att planerna kommer att kunna genomföras förrän tekniken funnits ett par år på marknaden.

– Vi har ju även ekonomiska faktorer att ta hänsyn till och ny teknik är ofta dyr, säger hon. 

Rekommenderade artiklar

"Utryckningar ett slöseri med resurser"

Västtrafik spränger alla tidigare gränser vad gäller antalet bötfällda resenärer. Hittills i år har nästan 28 000 personer fått böter i kollektivtrafiken, vilket är 10 000 fler än under samma period förra året.

Göteborg sviker sina skolors utbytesprojekt

Göteborgs skolor är duktiga på internationella möten men dagens skolutbyten bygger ofta på enskilda lärares och rektorers engagemang. Många stadsdelskontor har ingen aning om vad för samarbeten som pågår ute i skolorna.

© 2018 Göteborgs Fria