Göteborg satsar på stöd till brottsoffer | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Göteborg satsar på stöd till brottsoffer

Göteborg är först i Sverige med en omfattande granskning av sitt brottsofferstöd. Resultatet kan bli en gemensam samordningscentral inom kommunen.

För tre år sedan påbörjades ett unikt samarbete mellan kommunen och Göteborgs Universitetet. Syftet var att utvärdera kommunens brottsofferstöd, vilket resulterade i den omfattande rapporten Utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg som låg klar i september i år.

– Arbetsinsatsen bakom rapporten är enorm. Den bygger på empiriska kunskaper som inhämtats från de olika brottsförebyggande verksamheterna, men även från personer som utsatts för brott och deras upplevelser, säger Ann Hanbert, projektkoordinator inom Göteborgs Stad.

I rapporten framkommer det att kommunen måste bli bättre på att samordna stödet till personer som utsatts för brott. I dag ligger stödet ute på ett flertal olika verksamheter och organisationer, vilket leder till svårigheter att finna rätt stöd till rätt person.

Even Magnusson, brottsförebyggande kommissarie hos polisen i Göteborg, anser att det dagliga arbetet skulle underlättas om det fanns en central samordningscentra för brottsoffer, liknande sjukvårdsupplysningen, inom kommunen.

– Ett sådant organ skulle hjälpa polisen att slussa brottsoffren vidare till ett lämpligt stöd där de får hjälp att bearbeta sina upplevelser. I◊dag finns ingen sammanställning av de olika stödverksamheterna, och då det rör sig om både kommunala och ideella organisationer kan det vara svårt för oss att hitta rätt, säger han.

Ann Hanbert är väl medveten om polisens svårigheter, och berättar att även rapporten pekar på behovet av en central samordningsfunktion.

– Det finns även behov av en gemensam skriftlig informationsbroschyr om kommunens stödresurser som kan delas ut till dem som utsatts för ett brott, samt rutiner för uppföljning och tillbaka-koppling för att se hur personerna mår ett par veckor efter brottet, säger hon.

 Stadskansliet arbetar nu med att utifrån forskningsrapportens slutsatser ta fram ett konkret åtgärdsförslag. Detta förväntas komma till våren, och Ann Hanbert hoppas att rapporten framöver kan komma hela landet till godo.

– I dag har Göteborgs kommun samlat på sig så mycket kunskap inom området att vi borde skriva ett förslag på en handlingsplan för stöd till brottsutsatta i Göteborg. Det blir vi i så fall först i Sverige med och förhoppningen är att andra kommuner tar efter. Alla brottsoffer har rätt till samma stöd oavsett var i landet de bor, säger hon. 

 

Rekommenderade artiklar

Passivhus på modet

Intresset för energisnåla passivhus ökar i Göteborg. Lägenheterna i HSB:s första passivsatsning, brf Öjersjö, sålde slut strax efter att bygget påbörjas. Nu väljer allt fler byggbolag att hoppa på trenden.

"Utryckningar ett slöseri med resurser"

Västtrafik spränger alla tidigare gränser vad gäller antalet bötfällda resenärer. Hittills i år har nästan 28 000 personer fått böter i kollektivtrafiken, vilket är 10 000 fler än under samma period förra året.

Göteborg sviker sina skolors utbytesprojekt

Göteborgs skolor är duktiga på internationella möten men dagens skolutbyten bygger ofta på enskilda lärares och rektorers engagemang. Många stadsdelskontor har ingen aning om vad för samarbeten som pågår ute i skolorna.

© 2018 Göteborgs Fria