Stopp för rullstolar på spårvagnarna | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Stopp för rullstolar på spårvagnarna

Nu hindras många från att åka spårvagn när ett mekaniskt fel gör att ramperna inte kan användas på två veckor.

– Jag använder rullstol och åker spårvagn varje dag men nu kan jag ju inte det, säger Robert Kindberg, ombudsman för Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet i Göteborg.


Sedan i tisdags får inga ramper användas på spårvagnarna. Ett mekaniskt fel som gör att föraren kan köra i väg medan rampen fortfarande är utfälld har upptäckts på de äldre spårvagnarna. Av säkerhetskäl har därför Göteborgs spårvägar tagit bort möjligheten att använda ramperna på sådana vagnar. Sedan tidigare fungerar inte ramperna på de nya spårvagnarna vilket gör att det just nu inte finns en enda ramp i bruk på någon spårvagn hela Göteborg. Felet beräknas ta kring två veckor att åtgärda och i bästa fall finns en teknisk lösning klar på de nya vagnarna i december.

– Det finns inga ord för det. Det är ju bedrövligt, under all kritik, säger Robert Kindberg, ombudsman för Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet i Göteborg. 


Hugo Lepik, som är chef för stadstrafiken i Göteborg vid Västtrafik, säger att de inte har något alternativ till dem som måste använda ramp för att ta sig ombord. De tänker heller inte erbjuda någon ersättning eftersom de menar att det fortfarande finns andra alternativ som buss och färdtjänst.

– Vi måste tänka på personsäkerheten i första hand, trots att det får den här tråkiga följden, säger Hugo Lepik.
Det är heller inte möjligt att tillfälligt använda manuella ramper på spårvagnarna, säger Hugo Lepik, då dessa först måste vara säkerställda av Trafikverket för att få användas och det innebär en lång process.

– Jag skulle vilja se om de hade agerat på samma sätt om det drabbat andra passagerare också. Jag använder själv rullstol och åker spårvagn varje dag men nu kan jag ju inte det. Med färdtjänst blir man väldigt tidsbunden när man måste ringa och beställa minst en timme i förväg, säger Robert Kindberg. 

Rekommenderade artiklar

”Vi ska finnas till för alla barn”

De flesta anser att man bör värna om barnen. Ändå mår många barn dåligt. FRIA har träffat Karin Johansson, psykolog och utredare på Barnens rätt i samhället, Bris, i Göteborg. Hon vill att samhället ska bli bättre på att prioritera barnen.

De tar beslut om stadsdelar som de inte själva bor i

Det har nu gått ett halvår sedan några av Göteborgs stadsdelar slogs ihop. Men det är inte alla politiker som bor i den stadsdel som de beslutar om. Det visar FRIA:s kartläggning. I vissa stadsdelar är det också en skev representation av de olika områden som ingår efter hopslagningen.

Somalier tar revansch mot fördomar

I media utmålas etniskt ursprung ofta som en orsak till problem. Somalier har beskrivits som ett folk på väg att gå under av kriminalitet, missbruk och arbetslöshet. Men det finns också de som kämpar för att slå hål på fördomarna. Genom positiva förebilder vill organisationen Göteborgsinitiativet lyfta fram en annan bild.

Lång väg kvar för Göteborgs miljöarbete

Årets rapport om kommunens miljömål är mycket av en repris. Precis som FRIA rapporterat om tidigare år når inte Göteborg sina mål nu heller. På flera håll i staden når inte ens luftkvaliteten upp till lagstadgade normer.© 2019 Göteborgs Fria