Allt färre bostäder byggs i Göteborg | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Allt färre bostäder byggs i Göteborg

Ungefär 40 000 personer söker bostad i Göteborg, men under 2009 nådde inte ens bostadsbyggandet i Göteborg kommunens mål på nya 2 000 bostäder. Endast tre fjärdedelar blev klara – och nu sänks målet.

Ett mål för nuvarande politiska majoritet i kommunen var att 2 000 nya lägenheter skulle byggas om året. Men en ny rapport från fastighetskontoret visar att endast 1 440 färdigställdes under 2009.

– Vi var kritiska redan till deras blygsamma ambition. Behovet är mycket större. Det är mycket allvarligt att det har byggts så här lite, kommenterar Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare på Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Trycket på hyresrätter är högt i staden. Enligt Boplats egen statistik var det i november förra året 44 383 personer som aktivt sökte bostad. Till det kan läggas att det ständigt flyttar in fler till Göteborg, vilket ökar behovet ytterligare. Men istället för att höja ambitionen väljer kommunen att sänka målet för hur många bostäder som ska byggas under 2010 till 1 500.

– Nu betar vi inte ens av den nuvarande bostadsbristen samtidigt som bristen blir större och större, säger Lennart Sjöstedt.

I ett pressmeddelande från fastighetskontoret pekar Peter Junker, chef för exploateringsavdelningen, på att lågkonjunkturen varit en bidragande faktor till att det byggts så få bostäder.

Men Lennart Sjöstedt menar tvärtom att det låga ränteläget borde ha lett till att fler byggde, för att husen sedan skulle stå klara under högkonjunkturen.

Hyresgästföreningens vilja är att kommunen ska se till att åtminstone de kommunala bostadsbolagen bygger mer. Önskemål som de får från sina medlemmar är också att det ska finnas fler olika former av boenden, till exempel fler kollektivhus.

– Bostadsbolagen prioriterar det inte direkt, men det finns eldsjälar som lyckas övertyga kommunpolitiker om att det behövs, säger Lennart Sjöstedt. 

 

Fakta: 

Läs också:

Boihop vill se socialt hållbara bostäder utanför ramarna

Nybyggda bostäder 2009

• Totalt: 1 440 (varav 1 280 genom nybyggnation och resten genom ombyggnation).

• Av de nygyggda bostäderna är 320 småhus, 600 bostadsrätter, 330 hyresrätter och 30 gruppbostäder.

• Av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus svarar allmännyttiga

bostadsföretag för 90 lägenheter.

 

Rekommenderade artiklar

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

Så vill de rödgröna lösa bristen på bostäder

Antalet bostadslösa barn i Göteborg har ökat med 149 procent på två år – allt under den rödgröna mandatperioden. GFT pratar med ansvarigt kommunalråd Ulf Kamne (MP) om hur han vill lösa situationen.

© 2018 Göteborgs Fria