Designer med stort hjärta | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Designer med stort hjärta

Organdonation. Kan det ha något med design att göra? Jo, faktiskt. Inför en designtävling började den Göteborgsbaserade designern Pamela Lindgren att arbeta med kläder och smycken som ska få oss att fundera på frågan om organdonation.

Stiliserade bilder av njurar, lungor och hjärta. T-shirtar med svart tryck på vit bakgrund. Enkelt och okomplicerat kan tyckas. Men bakom den stilrena designen ligger ett etiskt dilemma och en förhoppning om att skapa diskussion om organdonationer.

Pamela Lindgren är formgivare och arbetar bland annat inom produkt- och industridesign. Som designer intresserar hon sig mycket för människonära design som produkter, miljöer och tjänster där omtanken om människan är i centrum.

Redan under sina studier på Högskolan för design och konsthantverk utmärkte sig Pamela med sitt examensarbete som var en rullstol med unik design och funktion. Pamela sitter själv i rullstol och har därför erfarenhet av hur en sådan bör utformas.
Projektet Recycle me var från början med i en tävling som handlade om miljöpåverkan och om vad vi kan göra för att åstadkomma skillnad.
– Jag kom in på tankar om hur den mänskliga kroppen återgår in i kretsloppet och att organ ibland återanvänds. Jag började fundera kring detta och sökte information. Jag fick bland annat veta att det bara finns en kö för organdonation i Sverige och att den kan vara väldigt lång. Det finns fler som behöver ett nytt organ än det finns organ att tillgå. Detta i sin tur kan uppmuntra till illegal donationshandel. Jag kände att jag ville lyfta fram debatten genom en aktiv handling.

I kollektionen Recycle me ingår förutom t-shirts med organtryck även silversmycken. Förhoppningen är att hennes design ska vara så pass intressant att de förutom att dra ögonen till sig även stimulera till diskussion.
– Forskningen är väldigt framstående inom Sverige men jag tror att man har svårt att nå ut till befolkningen vilket skapar ett kunskapsglapp. Diskussionen kommer inte riktigt fram utan det blir mest besvärande om någon för det på tal. Därför designade jag dessa produkter som en mellanhand, för att öppna upp för ett samtal som kan leda till ställningstagande. T-shirtarna är ekologiska för jag ville att det naturliga kretsloppet skulle vara som en röd tråd genom hela projektet.

Varför tycker du att det är så viktigt med en mer öppen diskussion kring just organdonation?
– Jag tror inte man föreställer sig att man plötsligt ska befinna sig i en situation där detta blir livsviktigt. Jag har själv varit med om en olycka och svävat mellan liv och död tillföljd av en svår olycka dock utan någon organtransplantation men med andra kroppsliga rekonstruktioner. Detta är ett av skälen till mitt engagemang. Jag tänker att det är bättre att ta reda på och få information om hur det fungerar när man inte är i en svår livssituation. Med detta projekt vill jag väcka tankar kring en situation utan att man är personligt drabbad.

Fakta: 

<h2><strong>Pamela Lindgren</strong><br><strong>Yrke:</strong> Designer <br><strong>Recycle me:</strong> Vinsten från projektet går till Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond som stöder forskning och utveckling inom transplantationsområdet.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><strong>Nästa projekt:</strong> Ett forskningsprojekt kring hjärnans återhämtning efter en stroke eller en traumatisk hjärnskada.Projektet drivs med forskningsmedel från HafV - Handikappforskning i Väst.<br><strong>Hemsida:</strong> www.pamelalindgren.com</h2>

Rekommenderade artiklar

”I min värld är allt lera"

Konstnären Karin Karinson har mutat in ett eget område inom svensk keramisk skulptur. GFT träffar henne för att prata om loppisfynd som finner sin väg in i hennes verk.

© 2018 Göteborgs Fria