Kommunen tror på ideellt stöd för att klara situationen | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Kommunen tror på ideellt stöd för att klara situationen

Samtidigt som Europa ska bekämpa fattigdom sparas det in miljoner på sociala resurser i Göteborg. Kommunalrådet Carina Liljesand (KD) menar att de ideella krafterna i samhället nu kommer att få spela en viktigare roll.

FRIA har tidigare skrivit om kommunens nedskärningar inom sociala resurser i Göteborg. Hela 32 miljoner kronor ska sparas in till årsskiftet och Carina Liljesand, kommunalråd och vice ordförande i Sociala resursnämnden, menar att det rimmar illa med ett år då man ska arbeta med att bekämpa fattigdomen.

– Det är djupt olyckligt eftersom året är samtidigt som konjunkturen är dålig och sociala resursnämnden fått ett sparbeting på fem procent. Så det här året kommer snarare att resultera i att fler hamnar i utanförskap, säger hon.

Hon tycker att kommunen under rådande omständigheter hanterat kravet på besparingar bra, men uttrycker samtidigt oro över att det inte satsas mer på bekämpningen av social utsatthet i Sverige.

– Det finns ett annat tänk som genomsyrar politiken som gäller socialt utsatta personer och man arbetar mer seriöst med frågorna nu än för fem år sen. Men att det läggs sparkrav på de verksamheterna inför kommande år oroar mig verkligen, säger hon.

Några planer på nya projekt för socialt utsatta grupper till nästa år finns inte hos kommunen. Istället ligger fokus på att de redan existeranade verksamheterna ska fungera så bra som möjligt.

– Första prioritet är framförallt barn och unga. Vi ska inte ha något barn som bor på gatan exempelvis, eller som bevittnar våld i hemmet.

 

Många utsatta personer väljer att vända sig till ideella organisationer och Carina Liljesand berättar att hon allt oftare får höra att personer ibland inte vill träffa socialsekreterare för att systemet anses vara för byråkratiskt. Därför menar hon att det är viktigt att kommunen arbetar närmre med frivilligorganisationer.

– Besparingarna gör att vi får svårare att nå ut så därför satsas det istället på frivilligorganisationer. De människor som vi inte klarar av att fånga upp tar de ideella organisationer upp mycket bättre.

 

Men är det inte kommunens ansvar att fånga upp dem?

– Jo, men vi lyckas inte alltid. Socialtjänstlagen är bra i mångt och mycket men för dem som tappat förtroendet för kommunen behövs de ideella organisationerna.

Carina Liljesand tycker att det borde bli lättare för privatpersoner och företag att ge pengar till ideella organisationer. Frågan drivs hårdast av hennes parti Kristdemokraterna och hon menar att det är viktigt att ta tillvara på möjligheten att få in pengar från företagen.

– Självklart ska man kunna göra avdrag för det så att mer pengar går till behövande. Jag tycker det är förskräckligt att man ska skatta gåvor till ideella organisationer som jobbar med socialt utsatta. Pengarna är ju skattade flera gånger om redan innan.

 

Men om människor istället vänder sig till ideella organisationer som finansieras av gåvor, finns det inte en risk att utsatta hamnar i tacksamhetsskuld och det blir en fråga om välgörenhet?

– Jag tror inte ens att man tänker tanken på att det skulle vara välgörenhet om man befinner sig i en sådan situation. Då handlar det om att hålla näsan över vattenytan och överleva för dagen, att få mat och ha torra kläder på sig.

 

Så hur ser du på framtiden för socialt utsatta i Göteborg?

– Jag hoppas att kommunen prioriterar rätt till varje enskild människa och dess behov och det är min högsta förhoppning att man förstår vad skattemedel bör användas till i första hand. Men det ser inte så ljust ut inom den närmaste tiden.

Fakta: 

EU har utsett 2010 till det europeiska året för bekämpning av
fattigdom och social utestängning. Därför tar FRIA pulsen på Göteborg –
en stad som har långt kvar till EU: s mål.

Det här är del 4 i en artikelserie. Läs de andra delarna här:

Del 1: Klyftorna ökar i Göteborg

Del 2: Maria tigger om ett bättre liv

Del 3: Jag möter fattigdom varje dag

Rekommenderade artiklar

”Jag möter fattigdom varje dag”

Under bokmässan påbörjas Stadsmissionens storsatsning för att belysa ämnet fattigdom och social utsatthet i Sverige i samband med det europeiska fokusåret.

Hallå där Anders Svensson...

... som är en av de EU-kritiker som i veckan står i Brunnsparken och delar ut flygblad inför EU-mötena som inleds i Eriksbergshallen i morgon.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2020 Göteborgs Fria