Underlig och paradoxal textsamling | Göteborgs Fria

Recension


Göteborgs Fria

Underlig och paradoxal textsamling

Världen är ett sinnessjukhus som olyckligtvis inte går att stänga. Människomassan är en mentalpatient och slutet för den mänskliga rasen är oundvikligt i Guido Ceronettis preapokalyptiska textsamling Kroppens tystnad.

Ceronetti är bibelöversättare och översättare från latin, författare av noveller, dikter och reseskildringar med en bakgrund som journalist. Från första sidan i Kroppens tystnad lyser hans kunskaper om litteraturhistoria, filosofi- och idéhistoria och medicin igenom.

Boken består av kommenterade tankar och citat från Nietzsche, de Sade, Cervantes, Spinoza, Kafka och bibeln blandat med författarens egna drömfragment och aforismer. Likt de Sade uppehåller sig Ceronetti vid och återkommer till exkrementer och enligt honom har de både en renande och erotisk effekt. Extra poetiskt blir det i en drömåtergivning där tarmen ramlar ut ur kroppen, skjuter iväg den ovan husen och bergen för att sedan explodera i ett regn av stjärnor – eller i följande liknelse: ”Om pengar är en symbol för Exkrementer är girighet inget annat än en form av koprofagi.”

Ceronetti är besatt av sin hälsa och helt uppenbart av sin kropp och dess funktioner och det är en underlig samling texter som fyller boksidorna. Vissa passager känns tematiska, andra helt slumpmässiga. Men kroppen studeras i förhållande till sig själv: sjukdom, sexualitet och kroppsfunktioner, för att sedan placeras i samhället och struktur. Kroppen dör, straffas och ställs inför gud, medicin och läkekonst.

Fullmatad med citat på både latin, italienska och franska är det en svårforcerad text som tar tid att läsa, och dessutom tyngs den inte bara ner av referenser och citat utan även av en återkommande och ensidig bild av kvinnan. Den kvinnliga kroppen representeras av hysteriska kvinnor, frigida kvinnor, horor eller mödrar. Som så många gånger genom historien är den kvinnliga kroppen inte detsamma som den mänskliga kroppen, den är någonting annat, någonting främmande. Detta främmandegörande av kvinnan irriterar och lämnar ett mörkt tungt moln över det slutgiltiga omdömet när läsningen av detta paradoxala och motsägelsefulla verk är över.

Fakta: 

Litteratur

Kroppens tystnad

Författare Guido Ceronetti

Förlag h:ström

Översättare Gustav Sjöberg

Rekommenderade artiklar

Patafysikens snåriga labyrint

Recension

Jag har gjort en del försök att greppa de imaginära lösningarnas vetenskap, studerandet av lagarna som styr undantagen: patafysiken. Detta främst genom läsning av texter av vetenskapens urfader Alfred Jarry och utan någon större framgång. Jag kan därför sympatisera med Mathias Nystrands försök i Antikvariatshandlaren i Visby och andra berättelser och hyser i början av läsningen hopp om att han ska kunna trassla ut en del av det snåriga.

Erotiska recept ger mersmak på livet

Recension

För flera år sedan plockade jag i en liten bokhandel upp Niklas Darkes Kanintricket utan att veta någonting om den. Jag sträckläste den på plats och var överväldigad. Den var förlaget Inks första i en rad litterära julkalendrar som via e-post sprids till prenumeranter och varav vissa därefter har blivit böcker.

Fria.Nu

Hyllning till framtiden

Recension

Det är en upprorisk och bråkig avantgarderörelse med Filippo Tommaso Marinetti i spetsen som 1909 lägger grund för både dadaismen och surrealismen med sitt manifest. Futuristerna uppmanar till brännandet av bibliotek, förstörandet av museer och ett totalt uppbrott mot alla tidigare traditioner. De hyllar snabbhet, teknik, krig och förkastar all form av moralism.

Fria.Nu

Tråkigt om fem spännande kvinnor

Recension

Boken Fem kvinnor som förändrade världen porträtterar fem starka kvinnor vars drivkraft varken var jämställdhet eller systerskap. Istället var det en vilja att förverkliga sig själv utan en tanke på att låta sig hållas tillbaka på grund av sin könstillhörighet.

Fria.Nu

Storslagen hyllning till sexualiteten

Recension

”Spärra in näktergalen i buren”, ”skrapa hans morot med mitt rivjärn” – aldrig tidigare har jag läst en skönlitterär text med lika många och fantasifulla omskrivningar för könsorgan eller sexualakt. I ett och samma stycke benämns det manliga könsorganet som flöjt, knölpåk, hjärtevärmare och regel och liknas därtill också vid både spett och basun. Jag skrattar högt och tror gång på gång att uttrycken inte kan överträffas, men ack så fel. Det är mäkta imponerande och en mycket varierande och roande läsning.

Fria.Nu

© 2018 Göteborgs Fria