Vår tids aktionskonst | Göteborgs Fria
  • Superflex presenterar projektet Guaraná Power, en energidryck som konstnärsgruppen har producerat tillsammans med ett kooperativ av guaranaodlande bönder från Maués i Brasilien.
Göteborgs Fria

Vår tids aktionskonst

I konsthallens nya utställning Art Link presenteras sex verk där konstnärerna har arbetat med dialogisk konst eller 'participatory art', vilket innebär att konstens sociala roll sätts i fokus.

Snarare än att skapa konstobjekt så skapar konstnären situationer och startar upp processer som är avsedda att involvera andra människor. Konstformen har sina rötter i 1970-talets aktionskonst med Joseph Beuys som en av förgrundsgestalterna.
Hur kan konstnärlig kreativitet användas i ett socialt och politiskt sammanhang? Och vilka blir effekterna av ett sådant förhållningssätt? Det är några av de frågor som aktualiseras i utställningen som skapats under Lene Crone Jensens ledning.
I The Power & Illumination Project visar Annika Lundgren i samarbete med Chalmers och Fysikens gymanläggning hur muskelenergi kan transformeras till elektricitet. I verket ingår specialkomponerade spinningcyklar vilka har kopplats till 12-volts batterier som laddas när någon cyklar på dem. Batterierna används sedan till att förse den ljusinstallation som ingår i projektet med el. Ett mångbottnat projekt som berör såväl energi- som livsstilsfrågor.

Konstnärsgruppen Superflex, som består av Rasmus Nielsen, Jakob Fenger och Björnstjerne Christiansen, har tillsammans med ett bondekooperativ i Brasilien tagit fram energidrycken Guaraná Power. Syftet var att bryta de multinationella företagens monopol, som pressat priserna på guaraná vilket drabbade bönderna hårt. De har också tillsammans med kooperativet producerat en reklamfilm där bönderna själva medverkar. I filmen har man medvetet lånat den kommersiella reklamens narrativa inslag, men gestaltat den på ett annorlunda vis.
Adrian Piper, konstnär och professor i filosofi, formulerade redan 1970 i texten 'Art as katalyst' hur hon ser på konstens funktion som katalysator för förändring. I videon Funk Lessons undersöker hon stereotyper och främlingsfientlighet genom att arrangera danslektioner till funkmusik, en musikstil som traditionellt förknippas med afroamerikaner.
Tellervo Kalleinen och Oliver Kochta Kalleinen har genom annonser erbjudit invånarna i städer de besökt att framföra klagomål av olika slag. I workshops har de sedan tillsammans med lokala musiker och de klagande invånarna skapat körverk med missnöjesyttringarna som material.
Stephen Willats visar en rekonstruktion av verket The West London Social Resource Project som genomfördes 1972-73. Genom att involvera invånarna undersöker han närmiljöns påverkan på identitetsskapande processer.
I projektet First Generation har Ester Shalev-Gerz intervjuat och filmat människor som flyttat till Fittja från andra länder eller landsdelar. I extrema närbilder får vi ta del av deras berättelser som bildar ett samtida minnesmonument.

Fakta: 

Art Link
Konsthallen
Deltagande konstnärer: Tellervo Kalleinen & Oliver Kochta Kalleinen, Annika Lundgren, Adrian Piper, Esther Shalev-Gerz, Superflex och Stephen Willats.

Rekommenderade artiklar

Kampen om fantasin i fokus på konstbiennal

Den 7 september invigs Göteborgs internationella konstbiennal, numera kallad GIBCA. Röda Sten som varit huvudman för de tre senaste biennalerna har återigen fått uppdraget av kulturnämnden att stå som arrangör.

© 2019 Göteborgs Fria