Nu kan homosexuella gifta sig | Göteborgs Fria
Fria.Nu

Nu kan homosexuella gifta sig

Från och med den 1 maj har par där båda har samma kön möjlighet att ingå äktenskap. Det beslutade en majoritet av riksdagen på onsdagen. De enda som reserverade sig var, som väntat, kd.

Kristdemokraterna har föreslagit en giftermålsbalk där begreppet äktenskap tas bort från lagstiftningen, eftersom de anser att ett äktenskap är förbehållet man och hustru. Istället vill de se att människor ska kunna gifta sig genom en registrering och att välsignelseakter därefter blir en fråga för samfund, kyrkor och andra sammanslutningar. Så blev det inte.

– I den könsneutrala äktenskaplagstiftningen jämställs kyrkan med andra trossamfund som får ansöka om vigselrätt, berättar Lars Haglind, kanslichef i civilutskottet.

Om man vill gifta sig i kyrkan kan nu enskilda präster viga samkönade par efter den 1 maj. Kyrkomötet tar ett formellt beslut att behålla sin vigselrätt i oktober. Men det innebär inte att alla kan gifta sig i kyrkan.

– Även därefter kan enskilda präster vägra att viga ett samkönat par, säger Lars Haglind.

Väljer ett par att flytta till ett annat land som inte tillämpar registrerat partnerskap eller könsneutral äktenskapslagstiftning, räknas inte paret som gifta i det landet.

Den 1 maj kommer lagen om registrerat partnerskap att upphävas när den nya äktenskapslagen träder i kraft.

Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det. Men de som istället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap.

– Detta görs genom en enkel anmälan till Skatteverket, eller genom en vigsel, säger Lars Haglind.

Rekommenderade artiklar

FN kritiserar Sveriges behandling av samer

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter riktar återigen kritik mot hur staten behandlar samerna. Mer makt åt sametinget, lagar som ska skydda samernas rätt till land- och naturresurser och mer flexibla krav på bevisbörda och ekonomiskt stöd vid marktvister är de förändringar som FN vill se.

Fria.Nu

Rektorer ska få stänga av bråkiga elever

Regeringen vill införa ytterligare disciplinåtgärder i skolan. Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har i olika medier berättat om att avstängning och ”försittning” ska ingå i den nya skollagen. FRIA har talat med många kritiska röster.

Fria.Nu

Ipredia är nästa vapen för fildelarna

I onsdags trädde den omdiskuterade så kallade Ipredlagen i kraft, som kommer att göra många fildelare till brottslingar. Nu rekommenderar Piratpartiet öppna nätverk för att kringgå lagen.

Fria.Nu

Könsneutrala äktenskap bara ett steg på vägen

Den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen diskriminerar fortfarande lesbiska kvinnor. Och även om mycket av det som hbt-rörelsen kämpat för har genomförts, finns det fortfarande eftersatta områden där homo- och bisexuella samt transpersoner diskrimineras. FRIA har pratat med olika hbt-organisationer om rättigheter.

Fria.Nu

© 2020 Göteborgs Fria