Göteborgslett landslag i maratonblockad | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Göteborgslett landslag i maratonblockad

En Göteborgsledd svensk delegation deltar i dagarna i ett försök till en årslång blockad mot en kärnvapenbas i Skottland. Den brittiska militären uppges ha lärt sig hantera de traditionella, kortare blockaderna och nu trappar kampanjen Faslane-365 upp motståndet.

- Kärnvapen är på något sätt det yttersta medlet för att upprätthålla orättvisor i världen, säger Petter Joelsson, 26, från det Göteborgsbaserade nätverket Ofog som ordnar resan.
- Det är dags att vända kärnvapendebatten från att handla om Iran som inte har kärnvapen till att handla om de länder som ligger nära oss och faktiskt har kärnvapen - och utvecklar nya, menar han.
Måndagen den 16 oktober ska Petter Joelsson och ett drygt trettiotal svenska kollegor lösa av det skotska miljöpartiet genom att slå sig själva i bojor utanför kärnvapenbasen Faslanes fyra grindar. Dagen därpå ska svenskarna sedan avlösas av en grupp finska vapenvägrare.
Ubåtsbasen Faslane ligger på Skottlands västkust några mil norr om Glasgow. Sedan de flygburna atombomberna togs ur bruk 1998 finns här Storbritanniens enda kärnvapen Trident: fyra robotbestyckade ubåtar med stridsspetsar som motsvarar en sprängkraft på över 1 500 Hiroshimabomber.
Tidigare blockader av ubåtsbasen i Faslane har pågått i ett eller ett par dygn. Trots att de gett publicitet och stört basen, till priset av ibland hundratals gripna aktivister, har militären lärt sig att minimera störningarna.
- En enda dag är lättare för dem att hantera. De kan ge personalen ledigt, och ibland har de slussat över folk med båtar från vattnet, säger Joelsson.
- Dessutom räcker det med hundra personer för att blockera basen, nu ska vi sprida ut oss mer effektivt. Och så känner varje grupp ett större ansvar när de får planera sin egen blockad på sitt eget sätt. Om man vill köra mer karnevalsaktigt eller sitta och ta det lugnt, säger han.
Just nu står Storbritanniens regering inför ett beslut att kanske förnya sin kärnvapenarsenal. Ubåtarna som bär Tridentrobotarna börjar bli till åren och måste skrotas om 18-20 år, och ska något nytt vapen tas fram lär ett beslut fattas innan nyår.
- Det ser inte så bra ut från vår synvinkel eftersom Gordon Brown, som förutspås bli nästa premiärminister, har antytt att han vill ha Trident utbytt. Men det civila samhället har stor potential till påtryckningar, så det här är en viktig tid, säger skotske David Mackenzie från bojkottkampanjens styrgrupp, och berättar att de största kyrkorna protesterat mot en ny generation kärnvapen.
Storbritanniens atomsprängkraft har kapats rejält sedan kalla krigets slut och för närvarande ska det finnas cirka 200 lättare stridsspetsar.
Petter Joelsson påpekar att västvärldens kärnvapen inte längre används för att upprätthålla en terrorbalans med andra kärnvapenmakter. Storbritanniens nationella säkerhetsöversyn från 1998 meddelar att kärnvapnen är till för att skydda landets 'vitala intressen.' Vidare står där: 'Men våra vitala intressen är inte begränsade till Europa/.../Vi är beroende av andra länder för tillgång till råvaror, framför allt olja.'

Nätverket Ofog ska nu skaffa rör i stål eller plast för att sedan kedja ihop sina armar inne i rören. För att få bort dem måste då den skotska polisen kalla in sin specialstyrka med små cirkelsågar 'som stannar när de kommer till hud eller tyg'.
- Vår grupp består av både erfarna fredsaktivister och nybörjare, säger Petter Joelsson. Han har själv tidigare manifestationer i Faslane och även i Belgien, Frankrike och Nordnorge bakom sig. Till vardags försörjer han sig på extrajobb i hemtjänsten.
Att både Ofog och plogbillsrörelsen kretsar mycket kring Göteborg kan han inte riktigt förklara.
- Göteborg är en väldigt bra stad för föreningsliv.
I måndags var kampanjens första dag. Någon oavbruten blockad blir det inte. Två kvinnogrupper, från kärnvapenfabriken i Aldermaston och de legendariska fredslägren vid den nu nedlagda flygbasen Greenham Common, lyckades under någon timme blockera basens fyra grindar. Sedan grep polisen 13 personer och aktivisterna skingrades.
Totalt ett femtiotal olika grupper är i dagsläget inbokade på olika dagar fram till sommaren. David Mackenzie erkänner att han inte vet hur stor del av året de egentligen kommer att täcka.
- Men vi börjar få en stark tradition sedan 7-8 år tillbaka av att svenskar och finländare deltar i direkt aktion mot Faslane. Det är jättebra att skandinaver inser vilken viktig roll Storbritannien har vad gäller kärnvapen. Om vi skulle avrusta skulle det sända en signal till hela världen, säger han.

Rekommenderade artiklar

En kinesisk hamnarbetare i Göteborg berättar

Arbetare från Kina arbetar i hamnen i Göteborg. Tidningarna skrev mycket om dem förra året. Först fick de kinesiska arbetarna bara fyra kronor i timmen, men de svenska fackföreningarna såg till att de fick riktiga löner. Nu ska de snart åka hem till Kina igen. Förmannen Gong Fei, 26 år, berättar.

Fria.Nu

Amer blev utvisad till Västbanken

Migrationsverket sa att Amer var jordanier. De utvisade honom till Amman. Men han fick inte stanna i Jordanien. Polisen tvingade honom att åka till Västbanken.

Fria.Nu

Göteborgare köper ekologiskt tillsammans

För tre år sedan blev Leif Strandh pappa. Han ville att hans son skulle ha den bästa maten. Men man kan inte alltid hitta ekologisk mat i affärerna. Den kan också vara dyr. Därför startade Leif Strandh Ekobeställarna.

Fria.Nu

Växande Facebook en dröm för storebror

Den i Sverige kraftigt växande nätverkssajten Facebook är en dröm för säkerhetstjänster som övervakar de egna medborgarna. Det framgår av kartläggningar utförda av amerikanska bloggare, vars uppgifter inte tidigare publicerats i Sverige.

Fria.Nu

Sverige avvisade till Västbanken

De svenska myndigheterna sa att 33-åringen var jordanier och utvisade honom till Amman. Men den jordanska polisen tvingade honom att omedelbart åka vidare till Västbanken. Migrationsverkets beslutsfattare i ärendet är själv skeptisk till hanteringen.

Fria.Nu

© 2019 Göteborgs Fria