Samefonden vägrar betala arrendekostnader | Göteborgs Fria
Fria.Nu

Samefonden vägrar betala arrendekostnader

Sedan årsskiftet ska medel från Samefonden gå till att finansiera kostnader för renbete på privat mark, enligt beslut från regeringen. Men en enig styrelse för samefonden vägrar att betala.

Årligen får Samefonden 1,5 miljoner kronor av från Fastighetsverket som ersättning för att staten har tagit över förvaltningen av renbetesfjällen i Jämtlands län.

Som Fria Tidningar tidigare rapporterat har regeringen beslutat att hälften av dessa medel ska gå till att bekosta arrenden för renbete på privat mark i Härjedalen. Detta täcker hälften av arrendekostnaderna.

Den aktuella marken har hamnat i privat ägo efter långdragna juridiska tvister och Samefonden, som menar att marken rättmätigen tillhör samerna, har protesterat kraftigt mot beslutet.

Bestämmelsen trädde i kraft vid årsskiftet, och nu tar Samefonden motståndet från ord till handling. En enig styrelse har beslutat att vägra betala ut de 750 000 kronorna till den delfond som ska disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

– Det är Samefonden som ska fatta besluten och det kommer inte att ske, säger Lars Wilhelm Svonni, ordförande i Samefonden och ledamot i Sametinget.

Han menar att staten först hjälpt till att stjäla marken, och att Samefonden nu åläggs att betala för vad som stulits från samerna.

– Regeringen försöker som vanligt använda sin makt för att undergräva samernas självbestämmande.

På jordbruksdepartementet kommer Samefondens beslut som en överraskning. Efter en febril aktivitet meddelar politiskt sakkunnige Magnus Kindbom att regeringen ska ge kammarkollegiet som förvaltar Samefondens medel i uppdrag att bilda delfonden och föra över pengarna dit.

– Då kommer åtminstone jag att avgå. Och regeringen kommer att få mycket svårt att förklara sitt agerande för det internationella samfundet. De har redan har fått mycket kritik för hur de behandlar sin ursprungsbefolkning, säger Lars Wilhelm Svonni.

Han tror också att regeringen kommer att få problem att genomdriva sina avsikter. Den andra hälften av arrendekostnaderna ska enligt regeringens plan betalas av samebyarna. Men dessa måste i sådana fall först teckna avtal med länsstyrelsen, vilket Lars Wilhelm Svonni betvivlar att de kommer att gå med på.

– Samebyarna kommer aldrig att acceptera att stulna pengar används till arrenden.

För att ytterligare komplicera situationen upphör ersättningen från Fastighetsverket år 2012, enligt ett beslut från 1962. Hur arrendet då ska finansieras är oklart, och regeringen har meddelat att den inte kommer att fatta något beslut i frågan förrän året innan.

– Betesbehovet upphör inte då, säger Lars Wilhelm Svonni. Hur ska de finansiera arrendekostnaderna efter år 2012? Varför kan inte medlen tas från den posten redan i dag?

Rekommenderade artiklar

FN kritiserar Sveriges behandling av samer

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter riktar återigen kritik mot hur staten behandlar samerna. Mer makt åt sametinget, lagar som ska skydda samernas rätt till land- och naturresurser och mer flexibla krav på bevisbörda och ekonomiskt stöd vid marktvister är de förändringar som FN vill se.

Fria.Nu

Rektorer ska få stänga av bråkiga elever

Regeringen vill införa ytterligare disciplinåtgärder i skolan. Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har i olika medier berättat om att avstängning och ”försittning” ska ingå i den nya skollagen. FRIA har talat med många kritiska röster.

Fria.Nu

Ipredia är nästa vapen för fildelarna

I onsdags trädde den omdiskuterade så kallade Ipredlagen i kraft, som kommer att göra många fildelare till brottslingar. Nu rekommenderar Piratpartiet öppna nätverk för att kringgå lagen.

Fria.Nu

Könsneutrala äktenskap bara ett steg på vägen

Den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen diskriminerar fortfarande lesbiska kvinnor. Och även om mycket av det som hbt-rörelsen kämpat för har genomförts, finns det fortfarande eftersatta områden där homo- och bisexuella samt transpersoner diskrimineras. FRIA har pratat med olika hbt-organisationer om rättigheter.

Fria.Nu

© 2019 Göteborgs Fria