Havstulpaner visar effekterna på klimatförändringarna | Göteborgs Fria
  • Johan Svensson
Göteborgs Fria

Havstulpaner visar effekterna på klimatförändringarna

På grund av den höga halten ozonämnen i luften stiger medeltemperaturen i både luften och havet. För den värmesuktande svensken låter det kanske inte direkt som en jobbig effekt, men enligt ny forskning kan det på längre sikt påverka hela ekosystem.

En ny avhandling från institutionen för marin ekologi vid Göteborgs universitet visar att klimatförändringarna kan få drastiska konsekvenser för det marina livet. Bland dessa kan vissa arter av havstulpaner fungera som utmärkta indikatorer på en höjd medeltemperatur i havet, menar Johan Svensson som nyligen doktorerat på ämnet.
- En nordlig art av havstulpan, som bland annat finns i Sverige, är känslig för varmare temperaturer, och fortsätter temperaturen stiga kan arten minska. Det här är en konkret och mätbar effekt av klimatförändringar. Det visar att förändringarna kan, och bör, komma att påverka en rad andra organismer och djur, säger han.

Havstulpaner är kräftdjur, som helst lever på hårda och kala ytor. En av de arter som är vanligast i Sverige släpper sina larver under våren, och larverna hittar sedan en yta att slå sig ner på. Ungefär samtidigt brukar näringshalten, och därmed också planktonhalterna, i havet vara höga. Om algblomning skulle inträffa tidigare under året på grund av en ökad havstemperatur skulle det kunna innebära att larverna inte får tillräckligt med mat och att artens återväxt minskar. Detta skulle kunna gynna mer sydliga arter av havstulpaner som har en livscykel som är mer beroende av värme.
Det finns exempel på att en mer sydlig art, som är vanlig på
Spaniens och Portugals västkust, blivit mer vanlig längre norrut de senaste decennierna. Genom 80-åriga mätningar i England har man bland annat kunnat se att den sydliga arten blivit vanligare i Skottland och Irland, där den nordligare arten minskat.
- Det är inte helt omöjligt att den mer sydliga arten havstulpan sprids till Sverige, säger Johan Svensson. Effekterna på ekosystemet är dock svåra att förutse, men att en art påverkas brukar ofta betyda att fler arter kan påverkas. Det här beror på att de olika marina organismerna är sammanlänkade på olika sätt.
Han menar att även om man inte kan se tydliga effekter på exempelvis delfiner eller sälar, så har man genom den här forskningen kunnat bevisa att klimatförändringarna verkligen har effekter på djurlivet.

Havstulpanerna är tacksamma att undersöka då man år efter år kan ta bilder av samma klipphäll och på så vis se hur populationen av arten ökat eller minskat. Ser man samtidigt till hur temperaturen i havsvattnet förändrats kan man därigenom se indikationer på hur organismerna påverkas.
- Vilka konsekvenser det får är svårt att veta, men kan klimatförändringarna påverka läget för havstulpanerna, kan säkert samma sak hända andra arter också.
Sammansättnignen av olika arter av havstulpanerna indikerar helt enkelt vilken effekt en högre havsmedeltemperatur har haft, och Johan Svensson berättar att en fortlöpande inventering kan ge en signal om hur fort sammansättning förändras.
- Många tycker kanske att havstulpanerna är meningslösa, men det är en otroligt nyttig art om man vill se indikationer på klimatförändringar eftersom de är känsliga för varmare temperaturer, säger han.

Rekommenderade artiklar

Kampanj mot trafficking under EM

En kampanj mot trafficking i Göteborg under friidrotts EM har dragit igång. Flera frivilligorganisationer har gått samman i Nätverket mot trafficking för att informera olika yrkesgrupper om hur man kan lägga märke till offer för sexhandeln.

Ytterligare en skola lägger ner SU-grupp

Lärarna klagade på dålig arbetsmiljö i den särskilda undervisningsgruppen på Lilla skolan i Lundby. När två av tre lärare bestämde sig för att sluta lades skolverksamheten ner. Sju elever med särskilda behov måste nu byta skola till i höst.

Män toppar höstens kommunval

Moderaterna och sverigedemokraterna är några av årets jämställdhetsbovar. I alla fall om man ser till den kvinnliga representationen på valsedlarna inför höstens val till kommunfullmäktige i Göteborg. Medan flera partier ställer upp med representanter efter principen 'varannan damernas', går enstaka partier mot strömmen.

Män toppar höstens kommunval

Moderaterna och sverigedemokraterna är några av årets jämställdhetsbovar. I alla fall om man ser till den kvinnliga representationen på valsedlarna inför höstens val till kommunfullmäktige i Göteborg. Medan flera partier ställer upp med representanter efter principen 'varannan damernas', går enstaka partier mot strömmen. Detta framgår av en granskning GFT har gjort av alla partierna i Göteborg.

Kvinnor i Hjällbo kritiserar socialen

Somaliska kvinnor i Hjällbo känner sig trakasserade av socialtjänsten. I onsdags demonstrerade de utanför socialkontoret i Hjällbo under slagorden respekt, rättighet och jämlikhet.

© 2020 Göteborgs Fria