Protester satte stopp för tretimmarsdagis | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Protester satte stopp för tretimmarsdagis

Barn i Härlanda och Örgryte som får småsyskon ska slippa flyttas till särskilda tretimmarsdagis. Det är stadsdelsnämndens målsättning inför hösten efter kraftig kritik från föräldrar.

Sedan 2003 har barn till föräldralediga eller arbetslösa i Göteborg bara rätt till tre timmars förskola om dagen. I stadsdelarna Härlanda och Örgryte har barn till föräldralediga dessutom flyttats från sina vanliga avdelningar till särskilda tretimmarsförskolor för att frigöra fler platser i den ordinarie förskolan.

Många föräldrar har protesterat mot det här systemet eftersom de tycker att man rycker upp deras barn ur en miljö som de redan har vant sig vid. Barnen förlorar sina gamla dagiskamrater och kommer in i en helt ny grupp. Och när föräldraledigheten är slut är det dags att flytta igen, varvid det inte finns någon garanti för att man får komma tillbaka till sin första grupp. GFT skrev om kritiken den 25 mars.

Men nu ser det ut att bli ändring. Efter långvariga påtryckningar från föräldrar har stadsdelsförvaltningen i Härlanda fått i uppdrag att ta fram ett kompletterande budgetunderlag där det preciseras hur mycket det skulle kosta att låta barn till föräldralediga gå kvar på sina ordinarie förskolor och hur man skulle kunna lösa det. Målsättningen är att förflyttningarna till tretimmarsförskolor ska upphöra i augusti. Även i Örgryte ska tretimmarssystemet slopas. Där är en deadline satt till årsskiftet.

Jan Svensson är en av de föräldrar som har drivit frågan i Härlanda. Han har träffat stadsdelsnämndens ordförande Boris Ståhl (s) och det är den vägen han har fått beskedet. Något formellt beslut finns inte ännnu.

- Vi har inte fått något löfte, men jag antar att det är omöjligt att få något mer positivt svar än det vi har fått. Hade han (Ståhl) inte velat göra det här så hade han varit ärlig och sagt det, för det gör han i alla andra sammanhang. Så vi är tillräckligt glada, säger Jan Svensson, som tror att politikerna har ändrat sig för att det är så många föräldrar som har tryckt på, och för att de har organiserat sig och kommit med skriftliga underlag och förslag till lösningar istället för bara kritik.

Ulf Nilsson (s), ledamot i SDN Härlanda, menar att s-v-mp-majoriteten inte har svängt i frågan utan att det aldrig har tyckt att tretimmarsförskolorna är en bra lösning. Skillnaden är att ekonomin nu verkar tillåta att barnen får gå kvar på sina ordinarie avdelningar.

- Vi har samma inriktning fortfarande. Prioriteringsordningen är: först full behovstäckning, sedan minskade barngrupper. Det tredje steget är att ändra detta med tretimmarsverksamhet, säger han.

Men nu ser det alltså ut som att alla tre målen kan uppfyllas till hösten. Och enligt Nilsson har det inte med föräldrarnas påtryckningar att göra, utan med ekonomin.

- Vi gick rätt många miljoner plus förra året. Om resultatet istället hade varit sämre än väntat så hade det sett helt annorlunda ut, säger han.

Inte heller att det är valår har haft någon betydelse, enligt Nilsson.

- Nej, det här är en sak vi hela tiden har sett på. Vi har en stabilare ekonomi nu och då går det bra.

Troligtvis kommer stadsdelsnämnden att fatta ett beslut i frågan på sitt möte i juni.

Rekommenderade artiklar

EU ska få gemensamt försvar

Det nya EU-fördraget säger att EU ska satsa mer på militären och ha ett gemensamt försvar. Sverige och de andra neutrala länderna behöver inte vara med. Men det är otydligt skrivet. I framtiden kan man tolka texten annorlunda, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap.

Fria.Nu

Oklart om Sverige slipper ingå i EU-försvar

EU:s medlemsländer är överens om att satsa mer på militären och konstaterar i sitt nya fördrag att unionen ska få ett gemensamt försvar. Sveriges regering tycker inte att det behövs någon folkomröstning om saken.

Fria.Nu

Bofors kringgick USA:s vapenembargo

BAE Systems Bofors har ett speciellt förhållande till Indiens kärnvapen. 1998, när Indien gjorde sina kärnvapenprovsprängningar, beslutade många länder att inte sälja vapen till landet, bland annat USA.

Götheborg marknadsför Bofors-kanoner i Indien

Snart lägger Götheborg III till i Chennai i Indien. I arrangemanget medverkar bland annat Saab och Bofors, Sveriges två största vapenexportörer. De ser ostindiefararen som en plattform för sin marknadsföring, men i bolaget bakom ostindiefararen har man inte diskuterat de etiska aspekterna av samarbete.

© 2020 Göteborgs Fria