Kommunal slopar krav på sex timmars arbetsdag | Göteborgs Fria
  • Fackförbundet Kommunals ordförande Ylva Thörn tar fajten för högre löner men inte för kortare arbetsdag. Bilden är från kommunalstrejken 2003.
Göteborgs Fria

Kommunal slopar krav på sex timmars arbetsdag

Fackförbundet Kommunal skjuter upp kravet på sex timmars arbetsdag på obestämd tid. Frågan är inte så viktig för medlemmarna längre, menar ledningen. Men det är den.

Under hösten 2005 diskuterade Kommunals medlemmar sin syn på arbetstiden. Tre fjärdedelar, 76 procent, av de 21 000 medlemmar som deltog i diskussionerna tyckte att det var mycket viktigt eller ganska viktigt att arbetstiden förkortades. Ändå vill förbundsledningen nu - med hänvisning till medlemsopinionen - skjuta kravet på framtiden.

När Kommunal hänvisar till Tid för dig, som sammanställningen av höstens diskussioner heter, framstår det som om medlemmarna har tappat intresset för att förkorta arbetstiden. Så här formulerar man sig till exempel i en presentation av rapporten på förbundets hemsida:

'Enligt undersökningen stödjer en tredjedel av medlemmarna Kommunals gamla krav, 30 timmars arbetsvecka, medan en klar majoritet vill ha en arbetsvecka på trettiofem timmar eller mer.'

Vad som inte framgår är att de flesta tyckte att en heltid borde vara just 35 timmar, och inte mer. Sammantaget tycker 71 procent av medlemmarna att arbetsveckan borde vara 35 timmar eller kortare och 18 procent tycker att den borde ligga mellan 36 och 39 timmar. Bara var tionde medlem tycker att 40 timmars arbetsvecka är lagom, enligt rapporten.

- Visst, de flesta vill ha en kortare arbetsvecka. Men vår nuvarande målsättning är ju 30 timmar per vecka och det är det undersökningen har utgått ifrån, säger Bodil Unegård på Kommunal.

Unegård var projektsekreterare för Hela tiden, som i stora delar bygger på Tid för dig och är den rapport som låg till grund för förbundsledningens beslut.

Det viktiga är alltså enligt henne att de flesta inte längre verkar stödja kravet på 30 timmars arbetsvecka, även om en majoritet fortfarande vill ha kortare arbetstid än de har i dag.

Den verkliga anledningen till att det snart 20 år gamla kravet slopas är att förbundets ledning har gett upp hoppet om att det ska kunna genomdrivas utan att det påverkar lönen.

- I en annan värld vore det ju trevligt, men jag tror inte att det kommer att genomföras, säger Unegård.

Bara drygt var femte medlem, 21 procent, vill ha kortare arbetstid om det skulle gå ut över lönen. Det är det förbundets ledning har tagit fasta på.

Av Tid för dig och Hela tiden framgår att medlemmarna tycker att högre lön är viktigare än kortare arbetstid; 98 procent vill ha högre lön. Men går det inte att driva båda kraven?

- Vi ska inte vara naiva. Sex timmars arbetsdag med oförändrad lön motsvarar en löneökning på 33 procent och det är inte rimligt under överskådlig tid, säger Unegård.

Vänsterpartiet, som har drivit kravet på sex timmars arbetsdag ännu längre än Kommunal, beklagar fackförbundets omsvängning.

- Den logiska slutsatsen av undersökningen borde vara att Kommunal driver både krav på högre lön och kortare arbetstid. Och ska en arbetstidsförkortning bli av så ska det naturligtvis ske med bibehållen lön, säger partiets ordförande Lars Ohly i ett pressmeddelande.

Mats Pilhem, vänsterpartiets ordförande i Göteborg, kallar Kommunals beslut för ett bakslag.

- Jag tycker att det är väldigt tragiskt att man är så defensiv. Det kravet som har så mycket förarbete och så stort stöd. Det har samlat en bred del av arbetarrörelsen under en lång tid. Det här är ett tecken på kommunals lednings uppgivenhet, säger han.

Kommunals ledning vill nu att förbundet bland annat prioriterar krav på högre lön och på rätten till heltid.

- 65 000 kommunalare arbetar deltid ofrivilligt och vill ha mer, de klarar sig inte. Och att då driva att hela kollektivet ska ha kortare arbetstid, det fungerar inte, säger Bodil Unegård.

Den 30-31 maj håller Kommunal förbundsmöte i Ronneby. Då ska medlemmarna besluta om de vill gå på ledningens linje eller behålla kravet på sex timmars arbetsdag.

Rekommenderade artiklar

EU ska få gemensamt försvar

Det nya EU-fördraget säger att EU ska satsa mer på militären och ha ett gemensamt försvar. Sverige och de andra neutrala länderna behöver inte vara med. Men det är otydligt skrivet. I framtiden kan man tolka texten annorlunda, säger Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap.

Fria.Nu

Oklart om Sverige slipper ingå i EU-försvar

EU:s medlemsländer är överens om att satsa mer på militären och konstaterar i sitt nya fördrag att unionen ska få ett gemensamt försvar. Sveriges regering tycker inte att det behövs någon folkomröstning om saken.

Fria.Nu

Bofors kringgick USA:s vapenembargo

BAE Systems Bofors har ett speciellt förhållande till Indiens kärnvapen. 1998, när Indien gjorde sina kärnvapenprovsprängningar, beslutade många länder att inte sälja vapen till landet, bland annat USA.

Götheborg marknadsför Bofors-kanoner i Indien

Snart lägger Götheborg III till i Chennai i Indien. I arrangemanget medverkar bland annat Saab och Bofors, Sveriges två största vapenexportörer. De ser ostindiefararen som en plattform för sin marknadsföring, men i bolaget bakom ostindiefararen har man inte diskuterat de etiska aspekterna av samarbete.

© 2020 Göteborgs Fria