Sex försök att tränga sig under ytan | Göteborgs Fria
  • Del av Johan Svenssons installation.
Göteborgs Fria

Sex försök att tränga sig under ytan

En undersökande strategi är den gemensamma nämnaren för de sex konstnärer som deltar i grupputställningen Deep Search som visas på konsthallen.

De visar upp en varierande spännvidd mellan både metoder och gestaltning vilket yttrar sig i spännande men vitt skilda uttryck. Från poesi till kalla fakta. Resultatet av en enkätundersökning utförd av en PR-byrå redovisas till exempel i ett kompendium. Saskia Holmkvist har anlitat en PR-byrå föra att öka kännedomen om konsthallens pedagogiska verksamhet. Men verket undersöker i högre grad hur de bakomliggande mekanismerna i PR-arbete fungerar. Bortom den knastertorra gestaltningen som redovisas i siffror och procentsatser aktualiseras frågor som rör sig i gränslandet mellan kommunikation och manipulation. Jag funderar på om det kanske är ett tema som ur olika aspekter berör flera verk i utställningen. Inte i negativ bemärkelse, men i vilken utsträckning man kan lura sinnena att uppleva saker som inte existerar.
Som den känsla av att tappa balansen och riskera att dras ned i vågorna som framkallas när man står inför Johan Tiréns jättelika videoprojektion av ett gungande hav som verkar vara i stånd att slita sig från sin projektionsyta och invadera rummet. Eller Beata Franssons undersökning av olika medvetandetillstånd i verket Dreamcatcher. Utgångspunkten är en så kallad klardröm och verket belyser bokstavligt talat olika nivåer av medvetenhet och hur drömmar kan användas för att frigöra kreativa tankar. Som i en dröm framträder ett bord till synes tyngdlöst i ett ljust rum ögonblicket innan det upplöses och försvinner. Är det kanske just det ögonblicket, när tankarna fortfarande är kristallklara men fria utan förtöjningar som är det eftersträvansvärda? Närheten till surrealismen är påtaglig i flera av verken.
Både konkret och flyktigt är Niklas Karlssons Under the same sky, en molnmassa fångad i en rörelse. På avstånd liknar det en skimrande regnbåge som förbinder två punkter. Den eteriska formationen visar sig bestå av åtta kilometer sytråd. Johan Svenssons installation gestaltar gränslandet mellan natur och kultur, eller kanske mellan förförelse och förfall. Hamburgare och cigarrer fungerar som symboler för konsumtionssamhällets lockande produkter, men väl inne i konsumtionskarusellen finner man sig bokstavligt talat insnärjd. Kajsa Dahlbergs videoverk innehåller en intervju med en medlem från en lesbisk aktionsgrupp. Men intervjun är filmad med linsskyddet kvar på kameran. En smart gestaltning av en grupp som vägrar att låta sig definieras utifrån.

Fakta: 

Deep Search
Göteborgs konsthall
Konstnärer: Kajsa Dahlberg, Beata Fransson, Saskia Holmkvist, Niklas Karlsson, Johan Svensson, Johan Tirén

Rekommenderade artiklar

Kampen om fantasin i fokus på konstbiennal

Den 7 september invigs Göteborgs internationella konstbiennal, numera kallad GIBCA. Röda Sten som varit huvudman för de tre senaste biennalerna har återigen fått uppdraget av kulturnämnden att stå som arrangör.

Vår tids aktionskonst

I konsthallens nya utställning Art Link presenteras sex verk där konstnärerna har arbetat med dialogisk konst eller 'participatory art', vilket innebär att konstens sociala roll sätts i fokus.

© 2020 Göteborgs Fria