Vill Junilistan tillåta uranbrytning? | Göteborgs Fria

Debatt


Rune Lanestrand
Fria.Nu

Vill Junilistan tillåta uranbrytning?

Ett kanadensiskt gruvbolag har fått klartecken om uranborrning i Sverige. Samtidigt gör Junilistans Nils Lundgren negativa uttalanden om alternativa energikällor. Vill Junilistan tillåta svensk uranbrytning? undrar Rune Lanestrand.

Vill de båda starka kärnkraftsförespråkarna, Junilistans Nils Lundgren och Lars Wohlin, i konsekvensens namn förespråka uranbrytning i Sverige? Frågan har blivit högaktuell sedan det kanadensiska gruvbolaget Mawson Resources fått tillstånd av gruvmyndigheten i Falun att provborra efter uran på sju ställen i Jämtland och Västerbotten. Länsstyrelsen ska först ge sitt tillstånd. I Dalarna pågår redan provborrning. 19 promille uran innehåller berget. Tänk vilka enorma mängder som måste brytas för att få fram det farliga uranet som aldrig borde ha tagits upp någonstans i världen. Som motståndare till kärnkraft, kärnvapen och krig som konfliktlösning hade jag hoppats att de ledande inom Junilistan skulle vara förnuftiga - tänka på vår och framtida generationers livsmiljö och säga nej till den ytterst riskabla atomklyvningen som energikälla.

I tidskriften Elbranschen (5/05) uttalar sig Nils Lundgren negativt om alternativa energikällor samtidigts som han förespråkar att Barsebäck ska återstartas. Han går till och med ett steg längre än de ivrigaste kärnkraftshökarna inom den borgerliga alliansen och socialdemokraterna och förespråkar en utbyggnad av kärnkraften i Sverige.

Det hjälper ju inte att ta hem besluten från Bryssel om man sedan tar EU-politiken med sig hem. EU vill nämligen ha mer kärnkraft och har pekat ut uranfyndigheterna i Sverige som brytningsvärda. Om de bryts kommer stora delar av våra vackraste och mest känsliga fjällområden i Dalarna, Jämtland och Västerbotten att ödeläggas.
Förutom de oöverskådliga miljöproblem som uranbrytningen medför blir det samtidigt ett fullkomligt dråpslag mot turismen som är en allt viktigare näringsgren.
Som besviken sympatisör till Junilistan vill jag ha svar från Nils Lundgren och Lars Wohlin om hur de ställer sig till provborrningarna och i ett senare skede till uranbrytning. Sveriges småbrukare slår vakt om landsbygden, glesbygden och vår natur. Vi vill satsa på förnybara alternativ, göra oss oberoende av kärnkraften och stoppa såväl provborrningar som brytning av uran i Sverige. Vi ska inte bygga oss fast ytterligare i denna föråldrade energiteknik.
Det är inte fråga om, utan när, ett reaktorhaveri kommer att ske i Europa. Risken ökar också med att reaktorerna blir äldre. Då blir det panik och massiva folkliga krav på snabbstopp av all kärnkraft. Då gäller det att vara så oberoende som möjligt av denna i mänsklighetens historia så kortsiktiga, oberäkneliga och farliga energikälla.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Debatt
:

GMO-fritt Västra Götaland

Tänk er ett Västra Götaland där inga genmanipulerade grödor odlas vare sig i kommersiellt eller i fältförsök. Ett län där ingen mat produceras med hjälp av genetiskt manipulerade grödor och där ingen genmanipulerad mat återfinns i våra butiker, skriver Rune Lanestrand.

Fria.Nu
Debatt
:

Fågelinfluensan har drabbat medierna

90 personer har dött av fågelinfluensa i Asien, medan många tiotals miljoner dött av aids och malaria under samma tid i Afrika. Den oproportionerligt stora rädslan för fågelviruset sprids därför att läkemedelsbolagen har grova pengar att tjäna på den rika världens rädsla, skriver Rune Lanestrand.

Fria.Nu

© 2021 Göteborgs Fria