Kinasamarbete via el och hyra | Göteborgs Fria
  • Via hyresavin och elräkningen sponsrar göteborgarna Ostindiefararen som nu är på väg till Kina.
Göteborgs Fria

Kinasamarbete via el och hyra

Via såväl hyresavierna som el-räkningarna bedriver många göteborgare ett långtgående samarbete med världens största diktatur, Kina. En av de starkaste symbolerna för detta samarbete heter Götheborg III och befinner sig för närvarande på väg längs den franska Atlantkusten.

För tre veckor sedan avseglade Ostindiefararen Götheborg III från Bananpiren i Göteborg. Destination: Kina. Syftet med hela projektet sägs bland annat vara att skapa en positiv bild av Göteborg och att förbättra de redan ganska hyggliga kontakterna med Kina.

Ekonomiskt är det ett projekt som har sprungit iväg och spräckt den ursprungliga kalkylen flera gånger. De planerade 40 miljonerna har blivit ungefär 350 miljoner för själva bygget och ytterligare 150 miljoner för resan tur och retur till Kina. Arbetet med att ragga sponsorer pågår fortfarande, eftersom hela återresan i nuläget inte är finansierad.

Ungefärliga beräkningar från Svenska Ostindiska Companiet, SOIC, i samband med halvårsskiftet 2005 gjorde gällande att för perioden 1994-2005 uppgick näringslivssponsringen av projektet till ungefär 175 miljoner kronor - i form av kontantstöd och marknadsföring, försäljningen på varvet till 100 miljoner kronor, arbetsmarknadsstödet (till och med 2003) till 75 miljoner kronor, och slutligen det kommunala stödet i form av bidrag och sponsring till omkring 50 miljoner.

En vecka före Ostindiefararens avresa i början av oktober sa Göran Bengtsson, styrelseordföranden i Svenska Ostindiska Companiet, i en intervju att 'arbetsmarknadsåtgärder, EU-projekt och liknande är den enskilt största posten i finansieringen, cirka 80-90 miljoner', vilket indikerar att siffrorna är högst ungefärliga och att allt beror lite på hur man räknar.

Det är till exempel svårt att få en exakt uppgift om hur mycket pengar som Göteborgs kommun har bidragit med. Huvuddelen av sponsringen har nämligen skett via de kommunala bolagen, i första hand de allmännyttiga bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder, samt Göteborg Energi, Göteborgs Hamn, Renova, Grefab, Göteborg&Co och Norra Älvstranden Utvecklings AB.

Den största enskilda sponsorn av dessa är Göteborgs Hamn som uppger sig ha bidragit med fem miljoner kronor och som därmed hamnar i den näst högsta sponsorkategorin tillsammans med privata företag som Göteborgs Posten, Stena Line och SAS.

De kommunala bostadsbolagens sponsring av Ostindiefararen kan om man vill sättas in i ett större ekonomiskt sammanhang. Som GFT tidigare har berättat så begärde samtliga allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg en hyreshöjning för 2005. De tre bolag som bidragit med pengar till Ostindiefararen Götheborg fick igenom höjningar på mellan 1,65 och 1,80 procent, detta trots att alla tre bolagen visade sig gå med stora vinster. Vid en sammanställning som tidningen Dagens Samhälle gjorde tidigare i år, framgick det att Bostads AB Poseidon är landets mest lönsamma kommunala bolag och att Bostadsbolaget hamnade på sjätte plats.

De begärda hyreshöjningarna motiverades bland annat med att de kommunala bostadsbolagen var tvungna att klara sina betalningar till ett annat kommunalt bolag, nämligen Göteborg Energi, också det sponsor av Ostindiefararen. På Dagens Samhälles lista hamnade Göteborg Energi på andra plats, strax bakom Poseidon.

Den genomsnittlige göteborgaren är alltså indirekt och på flera sätt sponsor till att bygga en kopia av Ostindiefararen Götheborg och segla den fram och tillbaka till Kina - en sponsring som har gått via såväl hyresavin som el-räkningen.

Rekommenderade artiklar

'Det finns inget som är så konservativt som nyheter'

Medierna missbrukar sin makt när det gäller bilden av män och kvinnor. Stereotypa könsroller förstärks och pornofieringen är en tydlig trend som genomsyrar det mesta av det kommersiella medieutbudet. Det säger Maria Jacobson, en av förgrundsgestalterna för nätverket Allt är Möjligt.

'Miljön betraktas som en lyx'

Tala till punkt är ett återkommande tema i GFT där vi låter ett antal personer i Göteborg
ge sin syn på respektive specialområde. Men sidan syftar främst till att skapa debatt.
Vad tycker du om miljön i Göteborg? Skriv till debatt@goteborgsfria.nu och berätta!

Ungdomens hus blev ett kasino

Den första roulettkulan stannade på nummer 22. Göteborgs kommunalråd Göran Johansson hade tillsammans med Svenska spels vd Meg Tivéus rullat igång Casino Cosmopol i Tullpackhuset i Göteborg.

Bjerkne & Co vill marknadsföra en go" o gla" stad

Göteborg beskrivs allt oftare som en stor marknadsföringsframgång. Staden har lyckats profilera sig som en attraktiv stad för turister och näringsliv runtom i Europa och världen. I en granskning som tidningen Resumé gjort nyligen konstateras att medan Stockholm är ganska svalt så är Göteborg hetare än någonsin.

SDF-chefer bor inte i "sina" stadsdelar

Tjänstemännen i Göteborgs fyra fattigaste stadsdelar bor inte där de arbetar. De flesta bor i betydligt bättre bemedlade delar av Göteborg, eller i en annan kommun.
- Det känns inte som de företräder oss, säger Erik Nilsson, boende i Bergsjön.

© 2018 Göteborgs Fria