'Miljön betraktas som en lyx' | Göteborgs Fria
  • Jöran Fagerlund, miljönämndens ordförande.
Göteborgs Fria

'Miljön betraktas som en lyx'

Tala till punkt är ett återkommande tema i GFT där vi låter ett antal personer i Göteborg
ge sin syn på respektive specialområde. Men sidan syftar främst till att skapa debatt.
Vad tycker du om miljön i Göteborg? Skriv till debatt@goteborgsfria.nu och berätta!

Jöran Fagerlund är relativt ny på posten som ordförande i miljönämnden. Han säger att han fortfarande inte har arbetat upp en klar bild av verksamhetens alla delar. Men han är bestämd när han säger att luften är den viktigaste lokala miljöfrågan - och att vi skulle vinna på att diskutera miljöfrågor i ett större perspektiv.

Jöran Fagerlund tillträdde sin post i januari i år. Han tog över när tidigare partikollegan Ann-Christin Andersson lämnade vänsterpartiet och därmed sina uppdrag.

- Jag hade nyligen kommit tillbaka från studier i Stockholm och hade inte räknat med att gå rakt in i något politiskt uppdrag. Men eftersom luckan uppstod och eftersom jag både var ledig att fylla den och hade en bakgrund inom miljöarbete, så föll det sig så, säger han.

Berätta om ditt eget engagemang

i miljöfrågor.

- När jag kom in i politiken på 1980- och 90-talen så handlade det mycket om de globala problemen. Jag bodde i Falun då och var bland annat med och drev ett litet kollektiv där vi satsade på ekologiska

alternativ och kämpade framgångsrikt för att få ortens svavelsyrafabrik nedlagd. I bakgrunden fanns hela tiden de globala miljöfrågorna och man skulle väl kunna beskriva mig som en 'nej-stoppa-krossa-aktivist'. I dag tycker jag att det är skönt att ha det globala perspektivet med mig, något att luta mig mot. Det blir lätt att man gräver ner sig i detaljfrågor kring utsläppsnivåer och glömmer bort helheten.

Nämn något som du är stolt över att ha åstadkommit.

- Konkret så är det väl kanske den där fabriken i Falun, vars nedläggning vi bidrog till. Det var oerhört påtagligt. I övrigt så handlar det nog mer om att vara med och föra upp miljöfrågor på agendan och att påverka människors tankesätt i de här frågorna. Huvudsaken är att slutresultatet blir bra, jag vill verkligen inte ha någon gata uppkallad efter mig.

Hur skulle du beskriva intresset för miljöfrågor i dag?

- Det allmänna intresset har nog sjunkit något från att ha varit väldigt högt på 1990-talet. Det var väl något av nyhetens behag då. Å andra sidan kan man ju säga att det är sunt och friskt om miljötänkande och ekologiskt handlande inte upplevs som någon stor sak utan blir en del av den vardagliga lunken.

Varför har intresset för miljöfrågor minskat?

- Miljötänkandet har dessvärre fått stå tillbaka när budgeterna har varit ansträngda. Det tror jag gäller på alla nivåer; miljön har betraktats lite som en onödig lyx när resurserna har varit knappa.

Vad tycker du är viktigast i miljöpolitiken i dag?

- Konkret i Göteborg så är den mest akuta åtgärden att förbättra luften. Där måste det till radikala förbättringar, och det snart. I första hand är det biltrafiken som måste minska.

Och i ett större perspektiv?

- Då är det nog att sätta in miljöfrågorna i ett globalt sammanhang. Man pratar till exempel i dag om 'ekologiskt fotavtryck', det vill säga en beräkning av hur mycket utrymme det är rätt och rimligt att vi tar i anspråk för att upprätthålla vår levnadsstandard. Inte särskilt överraskande ligger vi långt över vad som vore rimligt. Vi ska förstås inte skuldbelägga människor och begära att de ska klä sig i säck och aska, men jag tror att det är nyttigt att fundera över de stora sambanden, inte bara titta på utsläpp och kemikalier.

Vänsterpartiet har bland annat drivit frågan om trängselavgifter, men bemötandet har varit svalt. Varför tror du?

- Det finns en tendens att beslutsfattare vill tillämpa mer morot än piska. Man vill helt enkelt inte stöta sig med väljarna och kanske inte med bilindustrin heller. Men faktum är att vi måste göra något åt trafiken om vi ska komma till rätta med luftföroreningarna och förbättra stadsmiljön.

Hur ska ni kunna övertyga människor om att trängselavgifter - eller andra miljösatsningar - är en bra idé?

- För det första får vi inte vara rädda. Det krävs stora satsningar på stora projekt för att förbättra miljön. Men viktigast är det förstås att satsningarna faktiskt ger resultat. Om vi skulle införa trängselavgifter så måste det märkas ordentligt att det blir en förbättring, för att människor ska acceptera det. Göteborgarna måste verkligen känna sambandet mellan uppoffring och förbättrad miljö.

Om du får måla upp en vision för ett framtida 'Miljögöteborg', hur ser den ut?

- Då har vi skapat en rörlig stad, en stad som det är lätt att ta sig runt i, och ta sig till och från. Konkret så har vi lyckats minska biltrafiken i stan, vilket inte bara har givit bättre luft, utan också utrymme för fler bostäder, fler grönområden och promenadstråk - och därmed bättre folkhälsa. Vi har förbättrat kollektivtrafiken och byggt bra pendelparkeringar, så att det känns naturligt att lämna bilen utanför stan. Kanske har vi rentav skapat en helt bilfri stadskärna innanför vallgraven. Vi har också byggt ut en bra energiförsörjning, till exempel genom fjärrvärme, och vi har välutvecklade system för återvinning.

Hur långt bort är den visionen?

- Det får inte vara alltför långt bort. Vi har inte råd att vänta särskilt länge.

Vad anser du vara den viktigaste politiska frågan överhuvudtaget

i dag?

- Fördelningspolitiken. Det saknas en rättvisedimension och jag tycker att det är viktigt att fundera över hur vi tar tillbaka offentligt utrymme och ägande. Jag är övertygad om att det krävs för att fördjupa demokratin. Vi måste hitta sätt att omfördela resurser från de som är välbeställda, till att skapa arbetstillfällen och så vidare.

Rekommenderade artiklar

Kinasamarbete via el och hyra

Via såväl hyresavierna som el-räkningarna bedriver många göteborgare ett långtgående samarbete med världens största diktatur, Kina. En av de starkaste symbolerna för detta samarbete heter Götheborg III och befinner sig för närvarande på väg längs den franska Atlantkusten.

'Det finns inget som är så konservativt som nyheter'

Medierna missbrukar sin makt när det gäller bilden av män och kvinnor. Stereotypa könsroller förstärks och pornofieringen är en tydlig trend som genomsyrar det mesta av det kommersiella medieutbudet. Det säger Maria Jacobson, en av förgrundsgestalterna för nätverket Allt är Möjligt.

Ungdomens hus blev ett kasino

Den första roulettkulan stannade på nummer 22. Göteborgs kommunalråd Göran Johansson hade tillsammans med Svenska spels vd Meg Tivéus rullat igång Casino Cosmopol i Tullpackhuset i Göteborg.

Bjerkne & Co vill marknadsföra en go" o gla" stad

Göteborg beskrivs allt oftare som en stor marknadsföringsframgång. Staden har lyckats profilera sig som en attraktiv stad för turister och näringsliv runtom i Europa och världen. I en granskning som tidningen Resumé gjort nyligen konstateras att medan Stockholm är ganska svalt så är Göteborg hetare än någonsin.

SDF-chefer bor inte i "sina" stadsdelar

Tjänstemännen i Göteborgs fyra fattigaste stadsdelar bor inte där de arbetar. De flesta bor i betydligt bättre bemedlade delar av Göteborg, eller i en annan kommun.
- Det känns inte som de företräder oss, säger Erik Nilsson, boende i Bergsjön.

© 2018 Göteborgs Fria