gft12-överingress | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

gft12-överingress

Från bildningsmål till intressestyrd läsning. Svenskundervisningen har varit tvungen att förändras på senare tid för att klara av utmaningen med elevers minskade läsning. Lärare efterlyser mindre klasser, mer tid och modernare litteratur.

Rekommenderade artiklar

© 2020 Göteborgs Fria