'Det finns bara ett sätt att lösa bostadsbristen | Göteborgs Fria
  • Owe Nilsson, ordförande i fastighetsnämnden.
Göteborgs Fria

'Det finns bara ett sätt att lösa bostadsbristen

Tala till punkt är ett återkommande tema i GFT där vi låter ett antal personer i Göteborg
ge sin syn på respektive specialområde. Men sidan syftar främst till att skapa debatt.
Vad tycker du om bostadssituationen i Göteborg? Skriv till debatt@goteborgsfria.nu och berätta!

Göteborg har växtvärk. Nya bostadsområden och stadsdelar tar form samtidigt som bostadsbristen består. GFT träffar Owe Nilsson, fastighetsnämndens ordförande, för ett samtal om stadsplanering, bostadsbyggande och drömmen om den goda staden.

Owe Nilsson tar av sig sina glasögon. Viker ihop dem, lutar sig tillbaka i soffan på fastighetskontoret och säger:

- Detta kanske låter banalt, men det finns bara ett sätt att lösa bostadsbristen och det är att bygga så mycket som det bara går. Vi gav ett löfte i valet att Göteborg skulle få

8 000 nya bostäder under den här mandatperioden. Och än så länge har det gått bra. Hittills har vi fått

4 000 nya bostäder.

Men trots att det byggs mycket ökar bostadsbristen?

- Tyvärr orkar vi inte med ett hastigare tempo. Visst hade vi kunnat lova att bostadsbristen skulle vara borta innan valet 2006, men det hade bara blivit ett tomt löfte. Man måste komma ihåg att det svänger snabbt på bostadsmarknaden. För bara några år sedan hade vi fortfarande ett överskott på 2 000 bostäder. Därför bör man alltid ta det lite lugnt.

Owe Nilsson berättar att han gärna ser att det byggs mer i centrala Göteborg. Förtätning är ett ord han använder ofta. Han menar att fler bostäder i centrala Göteborg är positivt av flera anledningar; först och främst ökar tryggheten i stan om platser som i dag är folktomma befolkas, även på kvällar och helger, dessutom är det ekonomiskt att bygga i områden där det redan finns infrastruktur, som spårvägar och vattenledningar.

Men det finns en stark kritik mot förtätning. Många menar att biltrafiken ökar i centrum och att grönområden försvinner.

- Jag kan förstå den kritiken. Den är viktig. Den kritiken ligger i ena vågskålen, i den andra ligger uppdraget från göteborgarna att klara bostadsförsörjningen. Vi företräder även dem som inte har någon bostad. Dessutom är jag övertygad om att förtätning minskar biltrafiken. Alternativet är att vi bygger helt nya bostadsområden utanför stan och då ökar pendlingen med bil.

Owe Nilsson säger att bråket kring Skansberget är ett typiskt exempel på de olika intressen som kolliderar när stan skall förtätas.

- Jag tror inte att man kan bygga någonstans i dag utan att man möter motstånd. Förtätning väcker känslor. Detta är ett av de stora problemen för oss i dag. I dagsläget har vi runt 1 000 bostäder som är försenade på grund av att grannar har överklagat bygglov. Om vi inte klarar vår målsättning om 8 000 nya bostäder är det på grund av alla dessa förseningar.

Den socialdemokratiska bostadspolitiken i Göteborg vilar på tre ben: förutom förtätning satsar politikerna på att öppna upp helt nya områden för bebyggelse, som Amhult i Torslanda, samt att man satsar på studentbostäder.

På längre sikt ser Owe Nilsson stora möjligheter för Göteborg att växa.

- Göteborg är unikt på så sätt att vi har stora centrala områden som är outnyttjade. Jag tänker till exempel på Gullbergsvass, Ringön och Frihamnen. Därför finns det enorma möjligheter att utveckla centrala Göteborg. Möjligheter som många andra städer saknar.

Det talas mycket om 'den goda staden' för tillfället. Hur ser din vision för framtidens Göteborg ut?

- För mig är tryggheten väldigt viktig. Är göteborgarna trygga är näringslivet tryggt, och det betyder att vi får hit företag och arbetstillfällen. Vid sidan av tryggheten tycker jag att en bra stad har många gröna områden och att bostadsområden består av olika upplåtelseformer som gör att vi får en blandad stad.

Just blandningen av bostadsrätter och hyresrätter, egna hem och flerbostadshus är enligt Owe Nilsson avgörande om vi skall skapa en stad utan sociala spänningar. Och den visionen gäller hela Göteborg.

- Jag tycker att vi har kommit en bit på vägen. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Särskilt illa är det att vi har en utveckling i innerstan som ökar segregationen. Där sker det en omvandling av hyresrätter till bostadsrätter som i förlängningen kommer att göra centrala Göteborg lika segregerat som Angered, fast tvärtom.

- I Torslanda gör vi något mycket bra just nu. Vi bygger hyresrätter, och det betyder att folk kan stanna kvar i stadsdelen även om man flyttar hemifrån eller skiljer sig, och det betyder att Torslanda blandas upp. Det blir inte bara en villaförort. Jag tycker att man skall göra likadant i de nordöstra stadsdelarna. Där behövs det villor och radhus.

Vilken är den viktigaste politiska frågan just nu?

- Trafiklösningarna. Göteborg håller på att korka igen. Får vi inte löst detta med hjälp av exempelvis en ny bro över älven kommer Göteborg att få bekymmer. Infrastrukturen betyder så oerhört mycket för tillväxten. Detta är en kärnfråga för framtiden. Annars kommer vi att drabbas av trafikinfarkter som är av en helt annan dignitet än de vi ser i dag.

- Av samma anledning är länken till Oslo mycket viktig. Den ger en enorm utvecklingspotential till hela Västsverige.

Rekommenderade artiklar

Maktfrågan glöms bort i boendepolitiken

Förra söndagen avslutades bomässan i Göteborg. Under mässan har Gårdsten lyfts fram som ett föredöme för arbetet mot segregation. Receptet heter fysisk upprustning och lokalt deltagande. Men flera experter är tveksamma. De menar att dagens satsningar på så kallade problemområden missar den viktigaste frågan: maktfördelningen i hela samhället.

Rättegång om forskningsmateriel handlar egentligen om något annat

I veckan inleds rättegången mot dampforskaren Christopher Gillberg. På ytan är det en rättegång om vem som skall ha tillgång till Christopher Gillbergs forskningsmaterial. Men på ett djupare plan är det en strid om vilken världsbild som skall prägla framtidens psykiatri.

Att bygga på höjden ger inte bredd åt staden

Skyskrapor är på modet. I Malmö använder politikerna Turning
Torso för att marknadsföra kommunen. Och i Göteborg vill makthavarna inte vara sämre. De senaste åren har politiker, byggherrar och arkitekter gång på gång presenterat nya planer på höghus. Det senaste tillskottet är fyra skyskrapor på Heden.

© 2018 Göteborgs Fria