'Jag skulle vilja att skolorna i Göteborg var mer självständiga | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

'Jag skulle vilja att skolorna i Göteborg var mer självständiga

Tala till punkt är ett återkommande tema i GFT där vi låter ett antal personer i Göteborg
ge sin syn på respektive specialområde. Men sidan syftar främst till att skapa debatt.
Vad tycker du om skolsituationen i Göteborg? Skriv till debatt@goteborgsfria.nu och berätta!

Vem ska ha makten över skolan?

Politiker, lärare eller kanske föräldrarna själva?

I våras rörde Agneta Granberg upp känslorna och väckte debatt när hon föreslog att skolk skulle stoppas med hjälp av SMS. Idén var enkel: varje gång en elev uteblev från en lektion skulle föräldrarna få ett SMS. På så sätt skulle föräldrarna och skolan kunna reagera snabbt på frånvaron.

- Det finns färdiga datasystem för detta. Lärarna bara matar in frånvaron och sen skickas meddelandet automatiskt. Jag är övertygad om att detta skulle minska skolket. Om man som förälder får ett SMS kan man ta tag i detta med en gång.

Agneta Granberg säger att hon har träffat många lärare och föräldrar som är uppgiva eftersom undervisningen inte fungerar. Skolket är enligt Agneta Granberg bara ett av många problem som är en följd av toppstyrning från politiker.

- Vi skiftar skolledare väldigt ofta i de kommunala skolorna. Rektorerna orkar inte med. Det är för mycket möten med andra chefer i andra förvaltningar, och det är för många kortsiktiga politiska beslut som påverkar pedagogiken.

Hur vill du förändra skolan?

- Jag vill se självständiga skolor. Skolor där rektorerna har tydliga mandat och möjlighet att planera långsiktigt. Dessutom vill jag att skolpengen ska kopplas till den enskilda eleven så att pengarna går till den skolan som man valt.

Varför?

- Ökad självständighet ger ökad tydlighet. Det blir lättare att se vad skolan står för, och det är viktigt när elever och föräldrar själva skall välja skola. Det leder i sin tur till att föräldrarna blir mer aktiva i den egna skolan. Och det är mycket viktigt. Aktiva föräldrar ger aktiva och studiemotiverade elever.

Förebilden för den kommunala skolan hittar Agneta Granberg i friskolorna. Det är deras frihet och framgång hon vill kopiera.

I debatten om friskolor och skolval har det ofta hävdats att de senaste årens utveckling ökat segregationen och skapat elitskolor. Det är en bild som Agneta Granberg vill problematisera.

- Man missar det grundläggande problemet om man lägger skulden på friskolorna och på valfriheten. Segregationen beror inte på skolan utan på bristen på arbete.

Vid sidan av ökad frihet för skolledare och föräldrar att styra sin egen skola vill Agneta Granberg se ökad tydlighet i skolan. Fick hon bestämma skulle betygen både bli vanligare och mer graderade.

- Vi måste avdramatisera det här med betyg. I dag är många elever stressade och pressade av betygen. Antingen för att de vill ha toppbetyg i allt, eller för att de inte

klarar att nå målen för godkänt. Jag tror att man avdramatiserar betygen om eleverna får betyg mycket tidigare än i dag, kanske redan i andra klass, och om man gör systemet mycket mer indelat än det är i dag. Då blir det inte så svårt att nå nästa betygsnivå som det är nu. Många ger upp när det väl fått godkänt. Steget till väl godkänt är för långt.

Vilken är den viktigaste politiska frågan just nu?

- Arbetstillfällena. Bristen på arbeten, trots att vi har tillväxt, är ett jättemisslyckande för socialdemokraterna. Löser vi inte den frågan så kan vi inte lösa något annat heller.

Rekommenderade artiklar

Maktfrågan glöms bort i boendepolitiken

Förra söndagen avslutades bomässan i Göteborg. Under mässan har Gårdsten lyfts fram som ett föredöme för arbetet mot segregation. Receptet heter fysisk upprustning och lokalt deltagande. Men flera experter är tveksamma. De menar att dagens satsningar på så kallade problemområden missar den viktigaste frågan: maktfördelningen i hela samhället.

Rättegång om forskningsmateriel handlar egentligen om något annat

I veckan inleds rättegången mot dampforskaren Christopher Gillberg. På ytan är det en rättegång om vem som skall ha tillgång till Christopher Gillbergs forskningsmaterial. Men på ett djupare plan är det en strid om vilken världsbild som skall prägla framtidens psykiatri.

Att bygga på höjden ger inte bredd åt staden

Skyskrapor är på modet. I Malmö använder politikerna Turning
Torso för att marknadsföra kommunen. Och i Göteborg vill makthavarna inte vara sämre. De senaste åren har politiker, byggherrar och arkitekter gång på gång presenterat nya planer på höghus. Det senaste tillskottet är fyra skyskrapor på Heden.

© 2018 Göteborgs Fria