Lockande kollektivtrafik | Göteborgs Fria
  • Höjd standard, tunnelbanor eller gratis resande, idéerna om hur fler ska välja kollektivtrafiken är många.
Göteborgs Fria

Lockande kollektivtrafik

Färre trafikskador, en bättre miljö och förkortade köer. Att åka kollektivt har många fördelar. Trots det använder bara 20 procent av göteborgarna kollektivtrafiken regelbundet, enligt Miljöförbundet Jordens vänner, MJV. Hur siffrorna ska höjas finns det många idéer kring.

Gratis kollektivtrafik är ett bra sätt att locka fler resenärer. Det menar Björn Danielsson, talesman för Planka.nu, vars medlemmar tjuvåker som protest mot kollektivtrafikens avgifter. Danielsson säger att gratis resande dessutom skulle göra kollektivtrafiken rättvisare.

- Tillgängligheten till 'det offentliga' grundar sig för en väldig massa människor i möjligheten till transport, och som vi ser det skapas en obalans i samhället mellan de som har och de som inte har den möjligheten. Vi vill skapa en kollektivtrafik som är tillgänglig för alla på lika villkor, säger han.

Hur kollektivtrafiken ska finansieras har Planka.nu olika förslag på. Det enklaste menar Danielsson är att höja skatten.

- Visst, folk skulle få betala mer i skatt, men flertalet skulle tjäna på det i förhållande till att betala 500 kr för ett månadskort.

Enligt beräkningar Planka.nu har gjort skulle en skattefinansiering av kollektivtrafiken innebära en höjning av kommunalskatten med en krona per hundralapp, vilket skulle betyda att alla med en inkomst under 50 000 kronor i månaden skulle tjäna på det.

Miljöpartiet ser minskad miljöpåverkan som det viktigaste målet med att få fler att välja kollektivtrafiken. Men partiet tror inte att gratis resor är sättet att nå dit. Vinsterna med att göra kollektivtrafiken gratis står inte alls i proportion till kostnaderna, menar Ronnie Ljungh, utredningssekreterare i kommunstyrelsen för Miljöpartiet.

- När vi talar om gratis resor är det viktigt att ställa oss frågan varför vi vill göra det gratis. Är det bara för att ge en ekonomisk lättnad åt de som åker kollektivt inom staden? säger Ljungh.

Han menar att det är väldigt många som bor utanför staden och åker in till Göteborg för att handla eller jobba.

- Ta Tingstadstunneln, till exempel. 80 procent av alla som kör bil genom tunneln är på väg till någon annan kommun. För att gratis kollektivtrafik ska locka människor att lämna bilen hemma krävs det att kranskommunerna gör detsamma.

Fram till dess tror Miljöpartiet på andra taktiker. De menar att det gäller att ha något bättre att erbjuda för att få folk att välja bort bilen.

- Visst hade jag tyckt att det vore jätebra om vi kunde göra kollektivtrafiken gratis, men i valet att göra det gratis tror jag det är viktigare att höja standarden på kollektivtrafiken, säger Ljungh.

Bland annat vill Miljöpartiet satsa på att bygga ut Västlänken till en tunnebaneliknande ring med tåglänkar mot Hisingen och Torslanda, så att man kan ta sig till fler platser än centralstationen med snabbtåget.

MJV vill också ha en underjordisk bana för snabbtågen. Mats Klingberg på MJV menar att det behövs många olika förändringar för att få fler att använda kollektivtrafiken. Framför allt måste den bli snabbare. Enligt MJV åker bara 20 procent av Göteborgs invånare regelbundet kollektivt. I Stockholm är siffran dubbelt så hög. Klingberg menar att det beror på det snabba tunnelbanesystemet. När det gäller finansieringen hävdar Klingberg att de pengar som används för förbättrad biltrafik, som nya motorvägar, borde läggas på kollektivtrafiken i stället.

MJV tror också på gratis resande, som ett sätt att locka fler resenärer.

Roger Vanberg, vd för Västtrafik, menar att priset inte har så mycket med saken att göra. Han visar på undersökningar som berättar att det är helt andra prioriteringar som skulle få fler att välja kollektivtrafiken framför andra resesätt.

- Vad som är viktigt är turutbud och restid, de kommer skyhögt över allting annat medan sådana grejer som pris kommer ganska långt ner på listorna.

Birger Wassenius, seniorkonsult på Västtrafik, menar dock att Västtrafik får vara försiktiga med att höja priserna ytterligare. Hur höga priser som helst är resenärerna inte villiga att betala.

- Vi ligger på smärtgränsen, vi bör inte höja mer då tappar vi för många.

När det gäller helt skattefinansierad kollektivtrafik tror han att det skulle få fler att åka kollektivt, men att det främst skulle vara cyklister och fotgängare som skulle åka mer.

- Effekten på bilismen skulle bli ganska liten, säger Wassenius.

Rekommenderade artiklar

En mötesplats för kvinnliga feminister

Workshops om allt från adbusting till härskartekniker, föredrag om genus och asyl, konstutställningar och en nio timmar lång film om feministrörelsen i Stockholm. I dag öppnas dörrarna för Feminism 2005.

Feministiskt självförsvar i skolan?

Som en del av skolornas jämställdhetsarbete ska alla kvinnliga elever på högstadiet och gymnasiet i Umeå erbjudas utbildning i feministiskt självförsvar. GFT har kontaktat Göteborgs kommunfullmäktige för att höra om det skulle kunna bli aktuellt också här.

Leksakernas roll till jul

Det är jul. Barnens listor till tomten rullar långa över golv och dataskärmar och folk vallfärdar till leksaksaffären. Men vad är det de möts av på hyllorna? Vad är det de köper? Och hur påverkar leksakerna barnens syn på sig själva som pojkar och flickor?

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2020 Göteborgs Fria