Viktiga frågor om färgen som helhet | Göteborgs Fria
Fria.Nu

Viktiga frågor om färgen som helhet

Det har kommit ut en andra, reviderad upplaga av KG Nilssons Färglära. Innehållet skiljer sig inte ifrån den tidigare i någon större utsträckning, det är samma beskrivningar av författarens undersökningar inom färgens universum.

Det är ju rätt beundransvärt att ägna sig åt att söka efter sanningen om ett begrepp som inte ens de största meta-fysikerna ännu lyckats få klarhet i, och KG Nilsson ställer i lagom insiktsfull anda frågorna i första hand. Han traskar runt dem och presenterar olika systematiska utgångspunkter och exempel på hur man kan äntra färgbegreppet. I Färglära belyses färgen ur en rent fenomenologisk vinkel. Olika konstnärliga användningar och uttryck tas upp, som Van Gogh, Matisse, Seurat och pointillisterna, mitt bland de stora teoretikerna Albers och självaste Goethe, och man erbjuds därmed en ganska heltäckande bild av färgen som koncept i dag.

Utmärkande för KG Nilssons egen inställning, det som bryter av mot tidigare färgteoretikers system, präglade av en mer naturvetenskapligt styrd inställning till forskning, är just de frågor han ställer: hur upplevs färgen? Hur relativ kan den bli?

Mycket relativ, tycker KG Nilsson, och det är i den landningen mellan att finna något vetenskapligt pricksäkert och korrekt, och denna närmast subjektivt sökande inställning till färgupplevelsen, som han finner något av mycket högt värde. Det är ingen idé, trots att man redogör för alla försök att strukturera, att söka efter fullkomlig renhet i en objektiv och fast färgexistens. Eller, man kan söka den, man kan ägna sig åt detta sökande, men man bör ständigt vara medveten om den upplevelsebetonade aspekten av ljusstrålar mot näthinnan. Färglära tar upp en rad olika fenomen som färgkontrast, interferens, olika sätt att blanda färger, färgseende och färgblindhet, blandar upp dem med övningar för läsaren, och fokus ligger - som sig bör - på bilderna, inte på texten.

Boken är säkerligen ett lysande verktyg som kurslitteratur, och den skulle sitta alldeles utmärkt i händerna på barnen redan på grundskolans bildtimmar.

Fakta: 

KONSTBÖCKER
KG Nilsson

Titel: KG Nilssons Färglära

Bokförlag: Carlssons

Rekommenderade artiklar

Skönhet som speglar sig i det outsägliga

Jag tycker om Louisiana. Ända sedan man var liten har den vackra byggnaden, lite lagom gömd bland murgröna och annat mysigt, i det något svåråtkomliga Humlebæk i Danmark, legat och imponerat som en harmonisk oas av väl, mycket väl, utvald konst ifrån det förra århundradet.

Fria.Nu

© 2020 Göteborgs Fria