Tidlös bok om djurrätt | Göteborgs Fria
  • Percy Bysshe Shelley är en av portalfigurerna i den europeiska romantiken. Liksom många andra romantiker, som Keats, Novalis, Byron, Hölderlin med fle
Fria.Nu

Tidlös bok om djurrätt

Percy Bysshe Shelley var en radikal tänkare och aktivist på sin tid, men det är i första hand som poet eftervärlden har valt att minnas honom. Shelley förfäktade dock den tänkvärda åsikten att poesi är politik, och han levde som han lärde. Han började redan i tidig ålder göra uppror mot vissa konservativa värderingar och relegerades följdriktigt från college efter att ha agerat medförfattare till en bok som hävdade ateismens förträfflighet.

Kring 1812 mötte Shelley författaren till boken The return to nature, John Frank Newton, och inspirerades av hans tankar. Shelley blev en hängiven vegetarian och författade kort därefter stridsskriften Den naturliga näringen, som gavs ut redan 1813.

Argumenten i Den naturliga näringen är tidlösa och flera av dem hörs och syns än i dag. Vissa tankar har dock inte överlevt tidens tand. Shelley menar till exempel att en omläggning till vegetarisk kost skulle göra människan till en mer fridfull varelse som är mindre benägen att ta till våld och spilla människoblod. På den punkten är jag rädd att historien har motbevisat honom. Shelleys tankar om animalisk föda som något som skapar omoral är överlag något diffusa. Idén att köttätare som individer generellt skulle vara mer omoraliska än vegetarianer håller nog inte vid en närmare granskning.

Den eviga frågan om det är människans natur att äta kött ägnas stort utrymme. Shelley konstaterar att människan som varelse inte är rustad för att jaga och döda djur. Sådana biologistiska argument är svåra att hålla fast vid då människans natur väl måste anses vara föränderlig.

Alla resonemang om människans natur är vanskliga. Förvisso anser Shelley att vegetarianism är något som tillhör vår framtida civilisation. Men det förefaller mig svårt att, som Shelley, betrakta vegetarianism som ett högre moraliskt tillstånd om man samtidigt åberopar människans natur som argument. Det spelar ingen roll om våra naglar inte förmår slita strupen av en ko om vår hjärna, som är en högst påtaglig del av vår natur, förmår konstruera föremål för just det ändamålet. Det är därför också ofrånkomligen våra hjärnor som till sist borde leda oss fram till slutsatsen att en diet bestående av döda djur är förkastlig.

Bortsett från det är Den naturliga näringen ett vältaligt och kraftfullt försvar för en vegetarisk diet. Förlaget H:ström har gjort en stilig kulturgärning med sin smakfullt formgivna utgivning av Shelleys skrift, som tidigare företrädesvis funnits i större samlingsvolymer av dennes prosa. Om den beläste vegetarianen känner att det bär emot att citera utilitaristen Peter Singer i sina ständiga debatter med köttätare (då Singer förfäktar vissa svårsmälta idéer om dödshjälp och tidelag), kan Shelleys Den naturliga näringen vara ett utmärkt substitut.

Fakta: 

LITTERATUR
Percy Bysshe Shelley

Titel: Den naturliga näringen

Bokförlag: H:ström text och kultur

Rekommenderade artiklar

Så lämnar du PKU

Regeringen har beslutat att utreda om polisen i framtiden ska få tillgång till PKU-biobanken, där

Fria.Nu

© 2020 Göteborgs Fria