Stora skillnader i fakulteternas genusarbete | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Stora skillnader i fakulteternas genusarbete

Inom vissa fakulteter på Göteborgs universitet arbetar man aktivt för att föra in ett genusperspektiv i utbildningen. Inom andra görs ingenting. På central nivå finns mycket att tillföra.

Pia Götebo Johannesson, jämlikhetssekreterare vid Göteborgs universitet, kan se att det finns mycket att göra från centralt håll. Att föra fram till institutionerna vad ett

genusperspektiv innebär är till exempel nödvändigt.

- Där har vi ett jättearbete framför oss. Det kan jag hålla med om. Under 2005 kommer det att hända mer. Arbetet ska intensifieras, säger hon.

- Det är svårt att säga något generellt om vad som sker. Men vi har ambitionen och den har funnits även tidigare. Det är på diskussionsnivå ännu vad som kommer att hända, säger hon.

Vid en rundringning till ansvariga för jämställdhetsfrågor eller för grundutbildningarna på fakultetsnivå säger flera att genusarbetet bygger mycket på enskilda initiativ. Det är också en fråga om tid och resurser.

- Det är många perspektiv som pockar på för att bli anlagda, genusperspektiv, en hållbar utveckling, internationella perspektiv. Alla är viktiga, säger Anna Nordling,

utbildningsledare på humanistiska fakulteten.

- Det är inte bara att man ska ha en formulering om att jämställdhet och jämlikhet ska beaktas. Det ska omsättas i praktik också. Man måste veta hur man ska gå till väga, säger Anna Nordling.

Hon säger att det inte finns några resurser där att utbilda folk i de här frågorna, även om det skulle behövas.

Naturvetenskapliga fakulteten är ett exempel på en fakultet där ett genusperspektiv i grundutbildningen inte har uppmärksammats särskilt mycket.

- Jag vill inte säga att det är så utvecklat här. Här finns inga riktigt tydliga direktiv. Det skulle vi kunna göra en hel del åt, säger jämställdhetsansvarige Håkan Pleijel.

På ett par fakulteter pågår projekt för att få en överblick över kursplaner och kurslitteratur ur ett genusperspektiv samt över andelen undervisande kvinnor. Samhällsvetenskapliga fakulteten ger ekonomiskt stöd till projekt som för in ett genusperspektiv i utbildningen eller arbetar med jämställdhetsfrågor.

Lärarutbildningen och Sahlgrenska akademin är fakulteter där mer har gjorts.

På Sahlgrenska akademin ingår genusperspektivet bland annat i en introduktionskurs på flera utbildningar.

- Vi har jobbat rätt så aktivt med frågan, men att förändra de här attitydfrågorna i en ganska hierarkisk struktur, det är inte lätt. Genusfrågorna har aktualiserats mycket av eldsjälar. Men här behöver vi få en medvetenhet och allmän kunskap om genusfrågor i hela organisationen, säger Karin Källgren, dekan för grundutbildningsfrågor på Sahlgrenska akademin.

Fakta: 

Doktorander och professorer på GU:
Siffrorna anger andelen kvinnor (%)

2002 2003 2004
Doktorander 57 56 56
Professorer 19 20 22

Bland studenterna var det under 2004 en tydlig övervikt av kvinnor på alla fakulteter, utom Handelshögskolan där det gick 47 procent kvinnor och IT-fakulteten där det gick 28 procent kvinnor.

På Sahlgrenska akademin och lärarutbildningen var skillnaden störst. Båda två hade 78 procent kvinnliga studenter.

Rekommenderade artiklar

Studenterna har fått nog

Studenter på Göteborgs Universitet tycker att det görs alldeles för lite för att föra in ett genusperspektiv i undervisningen. Nu tar de egna initiativ för en förbättring.

Boëthius tror på ett feministiskt parti

I måndags gästade Maria-Pia Boëthius Blå Ställets feministcafé. Hon uttryckte stora förhoppningar om ett feministiskt parti i Sverige. Det skulle kunna bli en del i en nödvändig kamp mot patriarkala strukturer och hopplösa könsroller.

Försäkringskassan följer lagen striktare

Försäkringskassan har blivit striktare i sina bedömningar. Bland annat granskas läkarintyg noggrannare. Att man har ett läkarintyg garanterar inte att man beviljas sjukpenning.

Tjejer får ofta skulden för en våldtäkt

Katarina Wennstam har sett många rättegångar mot män som har våldtagit kvinnor. Hon har sett att man ofta inte tror på vad kvinnan säger. Det gör henne arg. Förra veckan talade hon på Feministkaféet på Blå stället i Angered. Hon talade om hur samhället ser på våldtäkter.

Fria.Nu

Elevers kompetens syns inte i betygen

Skolelevers betyg borde kompletteras av personliga omdömen. Det kom elever och lärare på bland annat Internationella skolan i Gårdsten fram till under ett flerårigt projekt. Projektledaren Mikael Stigendal skriver om projektet och sina slutsatser i sin nyutgivna bok Framgångsalternativ.

© 2018 Göteborgs Fria