Studenterna har fått nog | Göteborgs Fria
  • Charlotta Sundin ser det som en kvalitetsfråga att ta in ett genusperspektiv i utbildningen.
Göteborgs Fria

Studenterna har fått nog

Studenter på Göteborgs Universitet tycker att det görs alldeles för lite för att föra in ett genusperspektiv i undervisningen. Nu tar de egna initiativ för en förbättring.

Sedan ett år tillbaka har regeringen satt upp som krav att alla universitet ska föra in ett genusperspektiv i grundutbildningen. På Filosofiska Fakultetens Studentkår, FFS, hoppades man att det skulle innebära en del förändringar. Men mycket till förändring har inte synts till.

Charlotta Sundin och Sofia Karlsson från FFS skickade ut frågor om jämställdhet och om införandet av genusperspektiv i grundutbildningen till alla institutioner på Göteborgs universitet. De tog bland annat upp regeringens krav och frågade vad som gjordes. Svaren förbryllade dem.

- Det här är infekterat på ett sätt som jag inte förstod från början, säger Charlotta Sundin. Det här är inte vilket perspektiv som helst, som till exempel ett mångfaldsperspektiv. Folk blir provocerade när man tar upp det.

På några institutioner hade man redan innan funderat mycket kring genusfrågor. De svarade snabbt och trevligt. Men många institutioner svarade inte alls. Andra tog tid på sig och kom med irriterade eller förvirrade svar. Då insåg de på FFS att det var väldigt luddigt för många vad begreppen genus och jämställdhet innebär.

- Det skrivs in ska-satser, men man ger inte folk förutsättningar att genomföra dem. De som ska lära ut det här är redan tungt belastade. Det är ett konstigt krav att de ska banka in genusperspektiv på sin fritid. De borde få utbildning på betald arbetstid, säger Charlotta Sundin.

I stället för att bara klaga ville de dra sitt strå till stacken. Det har de bland annat gjort genom att ordna en genuskonferens, främst riktad till anställda på Göteborgs universitet.

- Vi ville erbjuda lärarna konkreta tips på hur man kan föra in det här. Vad är ett genusperspektiv och hur bär man sig åt för att integrera det i grundutbildningen? säger Charlotta Sundin.

Universitetet beviljade pengar till konferensen som genomfördes den 3 februari. Begrepp definierades. Flera föredrag hölls. Mest konkreta tips gav Fredrik Bondestam som skrivit boken 'Könsmedveten pedagogik för universitetslärare'.

Över 80 personer kom till genuskonferensen och alla fakulteter var representerade. Charlotta Sundin är nöjd.

- Det bevisar våran tes att behovet och intresset finns, säger hon.

Johan Lundin Kleberg från FFS har tillsammans med några andra skrivit ett förslag till jämställdhetskommittén och rådgivande organet för jämlikhetsfrågor. Där har de konkretiserat vad de tycker bör tillföras på området.

- Man måste ha en bättre koppling mellan jämställdhetsarbete och forskning. Annars blir det lätt bara ett alibi.

För att uppnå de krav som lagarna ställer krävs större resurser än vad som finns i dag. I sitt förslag efterlyser de framför allt tjänstemannaresurser.

- Det fungerar inte att en av Sveriges största myndigheter har en enda heltidstjänst på central nivå för arbetet för jämställdhet och jämlikhet. Det är otroligt skralt, säger Johan Lundin Kleberg.

Rekommenderade artiklar

Stora skillnader i fakulteternas genusarbete

Inom vissa fakulteter på Göteborgs universitet arbetar man aktivt för att föra in ett genusperspektiv i utbildningen. Inom andra görs ingenting. På central nivå finns mycket att tillföra.

Boëthius tror på ett feministiskt parti

I måndags gästade Maria-Pia Boëthius Blå Ställets feministcafé. Hon uttryckte stora förhoppningar om ett feministiskt parti i Sverige. Det skulle kunna bli en del i en nödvändig kamp mot patriarkala strukturer och hopplösa könsroller.

Försäkringskassan följer lagen striktare

Försäkringskassan har blivit striktare i sina bedömningar. Bland annat granskas läkarintyg noggrannare. Att man har ett läkarintyg garanterar inte att man beviljas sjukpenning.

Tjejer får ofta skulden för en våldtäkt

Katarina Wennstam har sett många rättegångar mot män som har våldtagit kvinnor. Hon har sett att man ofta inte tror på vad kvinnan säger. Det gör henne arg. Förra veckan talade hon på Feministkaféet på Blå stället i Angered. Hon talade om hur samhället ser på våldtäkter.

Fria.Nu

Elevers kompetens syns inte i betygen

Skolelevers betyg borde kompletteras av personliga omdömen. Det kom elever och lärare på bland annat Internationella skolan i Gårdsten fram till under ett flerårigt projekt. Projektledaren Mikael Stigendal skriver om projektet och sina slutsatser i sin nyutgivna bok Framgångsalternativ.

© 2018 Göteborgs Fria