Försäkringskassan följer lagen striktare | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Försäkringskassan följer lagen striktare

Försäkringskassan har blivit striktare i sina bedömningar. Bland annat granskas läkarintyg noggrannare. Att man har ett läkarintyg garanterar inte att man beviljas sjukpenning.

Regeringen har satt upp som mål att halvera sjukfrånvaron, från 2002 till 2008. Försäkringskassan har gjort flera insatser för att förändra rutinerna i linje med de nya målen. Man har bland annat blivit noggrannare när man bedömer om en person är berättigad till sjukpenning.

Bosse Hellström, på Försäkringskassans länskontor i Borås, förklarar att en person inte kan få sjukpenning om dess läkarintyg inte håller som medicinskt underlag.

- Det ska vara korrekt ifyllt. Tidigare har det varit så att Försäkringskassan har släppt igenom en del intyg som inte har uppfyllt de kraven som man kan ställa på dem. Man har bara betalat, utifrån ganska dåliga intyg. Nu har vi skärpt kraven på det, säger han.

Läkarintyget skrivs av en läkare på till exempel en vårdcentral. Om handläggaren på Försäkringskassan inte själv kan göra en bedömning utifrån läkarintyget får en försäkringsläkare göra ett utlåtande. Försäkringsläkaren träffar inte personen det gäller. Om försäkringsläkaren anser att underlaget i läkarintyget inte räcker som grund för ett beslut begär Försäkringskassan kompletterande uppgifter från den sjukskrivande läkaren. I vissa fall kan det ta två månader innan ett beslut tas. Under den tiden går den som ansökt om sjukpenning utan inkomst.

Bosse Hellström håller med om att det är problematiskt. Att det innebär stora påfrestningar för en sjuk person förstår han. Kanske framförallt om beslutet sedan blir ett avslag.

Under 2003 och 2004 har man vidareutbildat 5000 handläggare på Försäkringskassan. En anledning till satsningen var att man skulle bemöta de försäkrade mer lika över hela landet. I utbildningsmaterialet uttrycker man som vision att man ska få ut fler i arbete och få färre sjukskrivna genom att förhindra och förkorta sjukskrivningar, med hjälp av gemensamma förhållningssätt och metoder.

Samtidigt har distriktsläkare och andra sjukskrivande läkare utbildats i försäkringsmedicinens grunder. Alla landets sjukskrivande läkare ska få ta del av utbildningen, för att bättre förstå de krav som ställs på läkarintygen.

Det som Försäkringskassan ska avgöra utifrån läkarintygen är inte bara om personen är sjuk. Arbetsförmågan är egentligen det viktigaste.

- Grundläggande är att sjukförsäkringen är just en försäkring. Då ställer den vissa krav. Den svåra frågan är om sjukdomen gör att man inte klarar av ett arbete, säger Bosse Hellström.

Arbetsgivaren har ett visst ansvar att erbjuda bättre anpassade arbetsuppgifter. Arbetslösa personer ska alltid prövas mot hela arbetsmarkanden.

- Då ska Försäkringskassan avgöra om de kan ta vilket jobb som helst på arbetsmarknaden i Sverige, trots sjukdom. Vi gör ingen bedömning om ifall jobbet finns. Bara om ifall personen klarar det. Om det kräver att personen behöver utbildas så är det arbetsförmedlingens problem. Försäkringen täcker inte det och det kan ju vara ett problem, säger Bosse Hellström.

Regeringens mål att halvera sjukfrånvaron sattes upp därför att kostnaderna för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension) hade skjutit i höjden under 90-talet. Sedan Försäkringskassan började följa de nya riktlinjerna och ändra rutinerna har utbetalningarna av sjukpenning sjunkit. Antalet avslag på ansökningar om sjukpenning har blivit något fler. Samtidigt har kostnaderna för sjuk- och aktivitetsersättning ökat, vilket man försöker ändra på.

Rekommenderade artiklar

Stora skillnader i fakulteternas genusarbete

Inom vissa fakulteter på Göteborgs universitet arbetar man aktivt för att föra in ett genusperspektiv i utbildningen. Inom andra görs ingenting. På central nivå finns mycket att tillföra.

Studenterna har fått nog

Studenter på Göteborgs Universitet tycker att det görs alldeles för lite för att föra in ett genusperspektiv i undervisningen. Nu tar de egna initiativ för en förbättring.

Boëthius tror på ett feministiskt parti

I måndags gästade Maria-Pia Boëthius Blå Ställets feministcafé. Hon uttryckte stora förhoppningar om ett feministiskt parti i Sverige. Det skulle kunna bli en del i en nödvändig kamp mot patriarkala strukturer och hopplösa könsroller.

Tjejer får ofta skulden för en våldtäkt

Katarina Wennstam har sett många rättegångar mot män som har våldtagit kvinnor. Hon har sett att man ofta inte tror på vad kvinnan säger. Det gör henne arg. Förra veckan talade hon på Feministkaféet på Blå stället i Angered. Hon talade om hur samhället ser på våldtäkter.

Fria.Nu

Elevers kompetens syns inte i betygen

Skolelevers betyg borde kompletteras av personliga omdömen. Det kom elever och lärare på bland annat Internationella skolan i Gårdsten fram till under ett flerårigt projekt. Projektledaren Mikael Stigendal skriver om projektet och sina slutsatser i sin nyutgivna bok Framgångsalternativ.

© 2018 Göteborgs Fria