Vem som städar är en fråga om makt | Göteborgs Fria
  • På vems bekostnad låter du bli att städa? En kvarts miljon svenska hushåll köper varje år hushållstjänster svar.
Fria.Nu

Vem som städar är en fråga om makt

Vem vill egentligen städa? Och vem måste göra det för att överleva? Frågan om vem som städar handlar om över- och underordning, konstaterades det under ett seminarium arrangerat av fackföreningen SAC-Syndikalisterna i veckan.

Städning. Vem vill pyssla med sådant? Det är lågavlönat, repetitivt och leder ofta till arbetsskador. Det är ensamt, i synnerhet om det sker i privata hem. Att det alls städas märks mest då det inte gjorts väl.

Frågan om vem som städar handlar om över- och underordning. Om vem som måste och vem som slipper göra det jobb som aldrig blir riktigt färdigt och som knappt syns ett par timmar senare, oavsett hur hårt man arbetat. I svenska hem städar kvinnor i genomsnitt 4,38 timmar i veckan, medan män städar 1,52 timmar. 80 procent av dem som arbetar med städning i Sverige, i eget eller andras hushåll, är kvinnor. Det är en maktfråga.

Den vita städbranschen omsätter 150 miljoner kronor om året, den svarta omkring 3 miljarder.

250 000 svenska hushåll beräknas köpa cirka fyra timmars städning i veckan, 40 veckor om året. Siffran kan jämföras med 100 miljoner kronor, som var omsättningen i början av 1990-talet, då pigdebatten, som handlade om huruvida staten skulle subventionera pigor år dem som själva inte tycker sig ha tid eller lust att städa, tog fart. Nu har den tystnat. Det blev inga subventioner, men antalet pigor, eller städerskor, växer.

Städarbetets utveckling är nedslående. Den kamp hushållsanställda fört under hela 1900-talet har inte lett till förbättrade villkor för majoriteten. Tvärtom lever många under värre förhållanden än för 100 år sedan. Det globaliserade kapitalet, nedmonteringen av den offentliga sektorn, besparingar inom hemtjänsten och i barnomsorgen, ökad arbetslöshet och den växande fattigdomen har tillsammans skapat en enorm tillgång och efterfrågan på den 'nya' pigan. Hon är ofta en av de uppskattningsvis 120 miljoner människor som, med eller utan papper, flyttar från världens periferi (fattiga länder) till dess centrum (rika länder) i jakt på ett jobb, eller på flykt undan en tillvaro utan framtidsutsikter.

Det finns inga siffror på den sammanlagda summan personer utan papper, med tillfälliga uppehålls- och/ eller arbetstillstånd som städar i svenska hem, men vid millenieskiftet låg den officiella arbetslösheten för utomnordiska medborgare på 30 procent och den vanligaste sysselsättningen för utrikesfödda kvinnor var städning. Det ger en fingervisning om hur fördelningen ser ut.

SAC-Syndikalisternas U-info höll i veckan ett tvådagarsseminarium om arbete och makt, Arbete i den globala fabriken. En av de frågor som belystes var de svenska städvanorna ur ett globalt perspektiv.

- Kvinnan som jagar dammråttor för 60 till 100 svarta kronor i timmen i svenska hem kan ha lämnat allt och rest över hela världen. Att möta henne borde vara en omtumlande upplevelse, men i det svenska samhället är hon osynlig. Den som köper hennes arbete minns knappt hennes förnamn, sa Tinni Erbsjöö Rappe, som tillsammans med Lars Strannegård föreläste om kvinnliga migranter och svenska städvanor.

Utan anställningsskydd och ekonomiska, sociala och juridiska rättigheter, som möjlighet till vård, barnomsorg eller utbildning, är det alls inte säkert att kvinnan från syd eller öst får det bättre än i sitt hemland.

Mer relevant än den klassiska frågan 'vem städar hos pigan?' är i dag frågan om pigan alls har ett hem att gå till efter arbetsdagens slut.

Papperslösa-gruppen inom Stockholms LS av SAC, som organiserar arbetare med och utan papper, ska starta en städarbetarkampanj för att flytta fram positionerna för städare i allmänhet och nå papperslösa städare i synnerhet. För mer information, skriv till utanpapper@sac.se.

Rekommenderade artiklar

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

Förbud mot barnärktenskap

Regeringens förslag om totalförbud mot erkännande av barnäktenskap välkomnas av experter inom hedersrelaterat våld och förtryck. Därmed läggs mindre ansvar på flickorna, anser Bernardita Núñez, verksamhetsledare på Terrafem kvinnojour. 

Hjärnan pigg längre hos dagens 70-åringar

Dagens personer i 70-årsåldern är piggare i hjärnan än tidigare generationer. Men när den kognitiva förmågan väl börjar försämras, går nedgången snabbare än tidigare. Det antas hänga ihop med hur vi använder hjärnans reservkapacitet. 

© 2020 Göteborgs Fria