"Vi måste se jorden som källan till allt liv" | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

"Vi måste se jorden som källan till allt liv"

Han har träffat många av världens ledare och tilldelats flera fredspriser, bland annat FN:s fredspris. Hövding Arvol Looking Horse är siouxindianernas andliga ledare och kämpar för deras rättigheter. Men han kämpar också för världsfred och för att rädda "mormor jord" från miljöproblemen. Förra helgen besökte han Sverige.

Sverige är det enda land i Europa du besöker. Varför?
– Jag och min fru är här för att visa filmen Spirits for sale, för att få folk att sluta sälja våra ceremonier. I USA finns det flera stammar och även vita som lånar våra ceremonier, eftersom vi har bevarat dem sedan långt tillbaka. 1978 öppnade den nya lagen "freedom of religion act" för att vem som helst kan utöva vår religion. Men de driver med våra ceremonier och säljer dem till turister.

Finns det något vi i Sverige kan göra eller
räcker det med att känna till problemen?
– Var och en kan ta ansvar och inte använda sig av ceremonierna. En andlig ledare som jag måste stanna med folket och man måste förtjäna sin position. Det börjar när man är liten och får sitt namn, och fortsätter när man är äldre och får en örnfjäder som symboliserar kunskapen om vår heliga lära. Vi är alla en del av vår omgivning och allting har en ande. Det hela började i skapelsen, där det först fanns en klippa. När den sedan mötte livets vatten så skapades den heliga energin. Vi har många sådana profetior som vi berättar.

Vilken är den viktigaste profetian?
– Den viktigaste är den om den vita Buffalokvinnan. Hon var en ande som kom till vårt folk för längesedan och bar med sig den heliga pipan. Det var en tid när vi borde ha följt våra traditioner, men skaparen gav oss ett sinne som gjorde att vi började missbruka livet. Buffeln och maten försvann och folk blev sjuka och gick hungriga. Då skickade man ut två spejare och på toppen av en kulle såg de en kvinna komma gående mot dem. Hon bar ett knyte och hon visste vad de båda tänkte. Den ena hade goda tankar och den andre onda. När hon närmade sig spejaren med de onda tankarna uppstod ett moln och sedan låg bara hans skelett kvar på marken. Nästa dag kom hon till folket med knytet som innehöll träskaftet och den röda stenen. Dessa sätter man ihop till den heliga pipan när man ska be till förfäderna.
– Hon sa att endast de goda ska se denna pipa, och att nästa gång hon kommer till jorden kommer det vara i form av en vit buffel, och det kommer att vara en tid med stora förändringar, där det återigen kommer att vara ont om mat och vatten. Sedan återvände hon till kullen där hon förvandlades till först en svart buffelkalv, sedan en röd, en gul och till sist en vit. Denna pipa har varit i min familjs ägo i 19 generationer, och den väljer sin bärare. Min farmor, Lucy Looking Horse, gav den till mig 1966, när jag var 12 år gammal.

Hur kändes det?
– Jag tyckte att det var vackert, att de andra ska sörja för de behov jag har. Men det moderna samhället var en kulturkrock. Och många gånger var det svårt att bära ett så tungt ansvar som den innebär.

Hur är situationen för er kultur i dag?
– Det finns många stammar som har förlorat sina traditioner under historiens gång. När de hittade guld i Black Hills, så stred vi i många krig. Det sista slutade med att hövding Bigfoot blev dödad vid massakern vid Wounded Knee 1890. De satte allt folk i reservat och låste in dem. Man kunde inte ta sig in eller ut. Det gavs ut matransoner, men många dog under den här tiden. Efter ett tag började kyrkorna bilda skolor, internatskolor dit man skickade alla barn. Sloganen var "döda indianen, rädda mannen". De förbjöds att prata sitt eget språk, och många konverterade till kristendomen.
Du har sagt vid ett tillfälle att världen står vid ett vägskäl. Kan du berätta om det?
– Ja, det var ett uttalande jag gjorde 1996. 1994 föddes en vit buffelkalv, och det var då vi ville ge budskapet till världen att vi står i ett vägskäl. Om vi inte gör någonting så kommer vi att se kaos och förstörelse, sjukdomar, virus och tårar från våra släktingars ögon. Eller så kan vi förena oss andligt, globalt, för vi behöver gå tillbaka till den heliga vägen. Det var tid för att ena alla nationer i en och samma bön. Därför skapade vi World Peace and Prayer Day, den 21 juni. Vi vill att alla länder gör det här till en dag för att be och många länder är med och deltar.

Så hur går det med att få ut budskapet?
– Det går bra! Folk i hela världen förstår verkligen de här frågorna. Vi var i New York 1993 för att tala i FN om det här budskapet om vad som händer mormor jord, att hon är sjuk och har feber. Det var vid den här tiden som forskarna började tala om global uppvärmning. Så vi måste ena alla folk och prata om att leva hållbart. Vi måste se jorden som en källa till allt liv, inte en energikälla.
– Det är viktigt att vi alla ber tillsammans och hedrar de heliga platserna. De finns överallt i världen. För oss är Black Hills, där vi bor, en sådan plats. Det är ett område som när du ser det från en satellitbild så ser det ut som ett riktigt hjärta. Du kan själv bestämma vad som är en helig plats för dig. I går var vi till exempel tillsammans med Annika (som gjort filmen Spirits for sale) på ett heligt berg där hennes förfäder brukade be.
– När alla ber så kan vi åstadkomma ett energiskifte. Se till exempel på när prinsessan Diana dog, och Moder Theresa. Då bad människor över hela världen. Vi var i Irland och bad år 2001, och nu, några år senare, så har de fred.

Men är det tillräckligt att be?
– Nej, men det är viktigt att börja en förändring. Vad än folk kan göra för världen så är det bra.

Du fick FN:s fredspris förra året. Hur löd motiveringen?
– För att ha enat folk runtom i världen. Det var första gången en person från en ursprungsbefolkning fick priset.

Hur kändes det?
– Först när de berättade det trodde jag att de skämtade. Men sedan förstod jag att de var helt allvarliga, och då blev jag rätt överväldigad. Att få ett sånt pris från FN

Har det hjälpt dig i ditt arbete?
– Det har det verkligen gjort. Det är som att få ett diplom. Folk känner till mig nu och man behandlar mig med stor respekt på många ställen.

Vad ska du göra framöver?
– Mitt jobb tar aldrig slut. Jag följer anden. Vart än den går följer vi med.

Rekommenderade artiklar

Vill skapa en socialt hållbar stad

Klyftorna och segregationen ökar och många har i dag en känsla av att stå utanför. För att kunna motarbeta detta har Mistra Urban Futures startat ett projekt med målet att skapa verktyg för en rättvis och socialt hållbar stad.

Frölundaskolor i pilotprojekt för barns rättigheter

I veckan hölls MR-dagarna, där MR står för mänskliga rättigheter, på Svenska mässan i Göteborg. En av inspirationskällorna var Önneredsskolan och Kannebäcksskolan i Frölunda, som jobbar med ett pilotprojekt där de låter FN:s barnkonvention genomsyra skolornas verksamhet.

"Fler accepterar nazismen"

Tomas var nazist i sex år. Han började vara med nazisterna för att han ville ha kompisar. Men sedan började han göra brott och säga till andra att de skulle vara med. Nu är han inte nazist längre. Han har inga sådana åsikter. Han har börjat hålla föreläsningar för ungdomar om nazism.

Fria.Nu

"Nazismen är mycket mer accepterad i dag"

Han var nazist i drygt sex år, och gick från att bara vilja vara med i gänget till att begå brott och rekrytera nytt folk. I dag har han inga av sina gamla värderingar kvar och har precis hållit sina första föreläsningar om nazism för ungdomar.

En bank för kvinnor med idéer

Kvinnor i Angered vill starta en egen bank. Banken ska ge mikrolån till kvinnor som vill starta företag. Nobels fredspris gick förra året till en man som startade en sådan bank. Förra veckan hade kvinnorna sitt första möte. Många var intresserade.

Fria.Nu

© 2018 Göteborgs Fria