Makten och mutorna | Göteborgs Fria
  • "Pengar i sjön" är journalisten Åsa Sveds bok om turerna kring Gotlandsbolaget.
Göteborgs Fria

Makten och mutorna

I boken Pengar i sjön har journalisten Åsa Sveds granskat mutskandalen kring Gotlandsbolaget. Åsa Sveds följde alla sex rättegångar i vad som kommit att kallas Sveriges största mutbrott.

Åsa Sveds har en gedigen bakgrund som journalist och arbetade på Dala-Demokraten innan hon flyttade till Visby. Som Gotlands Tidningars reporter var hon den enda journalist som följde alla sex rättegångarna om den omfattande muthärvan på Gotlandsbolaget. Boken Pengar i sjön är en grundlig genomgång av de märkliga turerna i fallet.
Boken har undertiteln Om män, makt och mutor och Sveds visar upp den dolda
verksamhet i näringslivet som sällan kommer till allmänhetens kännedom. I slutändan
var det bara en person som dömdes för mutbrott.

Vad tror du rättsväsendets problem med att komma tillrätta med den här typen av brott beror på?
- Det är komplicerade ärenden som är svåra att utreda. Det finns inga tydliga bevis utan det är snarare indicier som pekar åt ett visst håll.
Över 20 miljoner kronor överfördes till ett privatkonto i Schweiz i mutaffären. En av Gotlandsbolagets tekniska chefer hade tagit emot pengarna från företag, för att dessa skulle garanteras att få del i produktionen av rederiets nya färjor.

Trots erkännandet och en process, som pågick i mer än tre år, blev det friande domar för mutmisstankarna vid Gotlandsbolaget. Den mutmisstänkte chefstjänstemannen tog sitt liv i häktet före första rättegångens slut, sedan han erkänt.
- Alla blev skakade av detta. Åklagaren och andra kändes handlingsförlamade efter beskedet, säger Åsa Sveds.
I och med hans död kunde åklagarna inte ställa följfrågor och man ansåg inte att ett erkännande räckte. Den huvudmisstänktes dödsbo fick till och med behålla pengarna.
Gotlands tingsrätt dömde en av hans
underlydande för delaktighet och två tidigare anställda vid propellertillverkaren Rolls Royce fälldes för bestickning, men av Svea Hovrätt frikändes de.

Tror du att de åtalade männen gick fria på grund av sin ekonomiska ställning?
- Det kan jag inte bedöma. I tingsrätten fälldes männen då de använde sig av offentliga försvare. I hovrätten frikändes de och de försvarades då av de bästa ekobrottsadvokaterna i landet. Har man tillgång till mycket pengar får man bra advokater. Men det går inte att säga med säkerhet att de gick fria på grund av deras ställning.
Din bok är den första svenska boken som handlar om ett mutbrott.
- Det finns inget skrivet om den här typen av brottslighet. I den juridiska litteraturen finns korta fallbeskrivningar. Däremot finns inga mer ingående beskrivningar av dokumentär karaktär. Ämnet är inte så publikfriande vilket gör att det krävs lite längre texter för att förklara sammanhang.

Rekommenderade artiklar

Röster från verkstadsgolvet

Jonas Fröberg vid Teater Spira har under några år samlat in texter från industriarbetare runt om i landet, och nu samlas de i boken Vi ska inte skriva nån jävla bok. Den handlar om längtan efter sammanhang, kampen om makten över ordet, om finanskris och att bli varslad.

”Alla barn har rätt till en bra barndom”

Lisbeth Pipping fick mycket uppmärksamhet för sin bok Kärlek och stålull där hon berättade om sin uppväxt med en mamma som hade en intellektuell funktionsnedsättning. Lagom till bokmässan är Lisbeth Pipping aktuell med en ny bok, denna gång med fokus på familjehem, vilka hon kallar vår tids hjältar.

Kultur för äldre kräver mer personal

Tisdagens (12/4) debatt om kulturfrågor för äldre pekade på att personalbristen hindrar försöken att tillgodose äldres kulturbehov. Politikerna uppmanade till ökat engagemang från volontärer men ville inte lova ekonomiska reformer till kultursatsningar.

En artist som gick sin egen väg

På julafton förra året somnade Alf Robertson in. Arbetargrabben från Gamlestan i Göteborg blev 67 år gammal. Nyligen släpptes skivan En flisa av granit där Alf efter flera hjärtinfarkter och strokes får kämpa för att få fram orden. Alfs särprägel som artist är här tydlig – han var en artist som alltid tog sina egna vägar.

En evig rebell

För åtta år sedan lämnade trubaduren Bengt Sändh Sverige för att flytta till Spanien. Därifrån iakttar han förändringarna i sitt gamla hemland. Ett Sverige som han anser har blivit alltmer intolerant med åren.

© 2020 Göteborgs Fria