Barnens villkor hamnar utanför centrum | Göteborgs Fria
Göteborgs Fria

Barnens villkor hamnar utanför centrum

Utställningen 'Är det tanken som räknas?' på Frölunda kulturhus är baserad på FNs barnkonvention, och är gjord av elever från Billströmska folkhögskolan i Göteborg. Här liknas världen vid en lägenhet.

I formen av en lägenhet, inne i Frölunda kulturhus, kopplar utställningen samman de 54 artiklarna i FNs barnkonvention med olika delar av världen och olika situationer i vardagslivet. Tanken är att besökarna ska göra kopplingen mellan den fiktiva lägenheten och sitt eget hem, för att se att vad som görs i deras vardag har en återspegling i världen, och framför allt i barnens villkor. I lägenhetens garderob kopplas på så vis kläderna och dess pris ihop med barnarbete.

En stor del av materialet berör Nicaragua och de erfarenheter som eleverna där fått under den sex veckors fältstudie som kursen erbjudit. Visserligen frångår den delen av utställningen själva barntemat en del, men de bilder som visas upp av arbetare på bananplantager tillåter detta. Arbetarna som driver en rättslig kamp mot sina arbetsgivare, visas på utställningen upp i lägenhetens badrum och dusch, vilket inte känns som en självklar koppling. Men när man får reda på att de tillsammans med bananplantorna bokstavligt talat blivit duschade med sedan länge förbjudna bekämpningsmedel, blir kopplingen mer distinkt.

Utställningens starka badrum gör dock att bananodlarna stjäl föreställningen, om det nu går att uttrycka sig så. Barnens rätt och deras villkor världen över blir lite platta och faktasmyckade, och har väldigt svårt att konkurrera med de starka bilderna från Nicaragua. Visserligen får besökarna med sig en och annan tankeställare hem, men med tanke på utställningens tema hade nog barnen behövt ännu mer stöd. Starkare och mer närgångna berättelser och bilder hade krävts för att barnen skulle fått en större plats i utställningen.

Utöver själva lägenheten, finns det också möjlighet för besökarna att agera direkt mot vad man upplever som orättvist. Ett bord står nämligen redo med namninsamlingar och protestlistor att skriva under för att påverka makthavare runtom i världen i olika frågor. Bland annat kan man skriva på för att den svenske journalisten Dawit Isak som sitter fängslad i Eritrea ska friges.

Utställningen, som främst riktar sig till skolungdomar i mellan- och högstadiet, håller på fram till 8 maj, då den avslutas med en temadag med föreläsningar kring barns villkor i Sverige och världen.

Rekommenderade artiklar

”I min värld är allt lera"

Konstnären Karin Karinson har mutat in ett eget område inom svensk keramisk skulptur. GFT träffar henne för att prata om loppisfynd som finner sin väg in i hennes verk.

© 2019 Göteborgs Fria