Regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer | Göteborgs Fria
  • NMR i Almedalen 2018. | Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Regeringen vill förbjuda rasistiska organisationer

Det finns ett utrymme i svenska grundlagen för att förbjuda rasistiska organisationer menar regeringen. Paragrafen har inte tidigare tillämpats men bör och ska tillämpas menar regeringen.

Justitieminister Morgan Johansson (S), tycker att det är ett stort steg att ta för Sverige där föreningsrätten är en stark grundlagsskyddad rättighet, men att det nu kommit till en punkt då ett förbud måste övervägas.

–Vi ser att nazistiska och rasistiska miljöer har ökat sina hot. Vi måste ha ett effektivt sätt att möta hoten.

Sverige har aldrig haft ett förbud mot organisationer tidigare, konstaterar han.

–Många andra länder har ett förbud. Det finns ett utrymme i regeringsformen, och vi ser ett förbud som den effektivaste och snabbaste vägen, säger han.

–Visst, det finns en risk att vi hamnar i en diskussion om att man inte har rätt att tycka vad man vill, men samtidigt kan det inte vara tillåtet att jag och hetsa mot människor, förklarar han.

–Vi har också ett ansvar att skydda människor, säger Morgan Johansson.

Agerande i Almedalen

Förbudsförslaget kommer nu, efter bland annat Almedalen, då aktiva i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) uppträdde aggressivt och hotfullt mot bland annat HBTQ-personer och organisationer.

–De här organisationerna begränsar människors möjligheter att delta i demokratin – som unga HBTQ-aktiva som inte kunde åka till Almedalen och beskriva sin verklighet, och man bryter ner lokaldemokratin och skrämmer människor från att engagera sig i ett par svenska kommuner där man etablerat sig, Då behöver vi pröva om vi kan göra som i Finland och begränsa dessa organisationer säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

Det handlar om organisationer som agerar militärt eller som förföljer människor på grund av etnicitet eller ursprung, som nazistiska eller rasistiska organisationer enligt regeringen.

Parlamentarisk insyn

TT: Var ska gränsen gå mellan vad som räknas som rasistiskt och inte?


–Det handlar inte om allmänna programförklaringar utan organisationer som aktivt sysslar med förföljelse av personer och utnyttjar sina rättigheter för att begränsa andras rättigheter, så som NMR väldigt medvetet gör när de söker att få torgmöten precis utanför RFSL och en synagoga, säger Gustav Fridolin.


En utredning som ska ha "stark parlamentarisk insyn" enligt Gustav Fridolin, ska tillsättas. Den ska specifikt utreda vilka möjligheter grundlagen ger till att införa ett förbud och direktiv ska skrivas tillsammans med de borgerliga partierna. Vem som ska leda utredningen är inte klart.

Moderaterna kritiska

Moderaterna har tidigare föreslagit att samtliga våldsbejakande organisationer ska kriminaliseras. De anser att regeringens förslag är alldeles för snävt.

–Det behövs ett helhetsgrepp. Vi vill ha ett bredare förbud som träffar alla våldsbejakande organisationer, oavsett om det är höger- vänsterextrema eller islamister, säger Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström.


Dessutom verkar förslaget gå ut på att kriminalisera åsikter, i stället för organisationernas verksamhet, säger han.

Morgan Johansson ställer sig inte helt avvisande till Moderaternas förslag, men tror att det kan vara en svårare väg än den han och regeringen föreslår.

–Jag är öppen för en diskussion med Moderaterna inför att vi lägger fram direktiv för den här ändringen under hösten, säger han.

Svårt juridiskt

Ur ett juridiskt och rättsligt perspektiv blir det svårt att få någon effektivitet i en eventuell lag menar Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns en risk menar han att rättssystemet hamnar i en mängd rättstvister och att aktivister fortsätter sin verksamhet oavsett.

–Jag råkar osökt dra associationer till när man för 200 år sedan försökte förbjuda Aftonbladet. Kungen ogillade Aftonbladet och man förbjöd tidningen. Då kom Aftonbladet 2 ut. Då förbjöd man den. Jag har för mig att de gav upp någonstans vid 16 eller 17. Det är frågan om en åtgärd kommer att leda till en rad processer som egentligen ger de här nazisterna uppmärksamhet och de kan påstå att de är politiskt förtryckta. Folk slutar inte bara vara nazister och aktiva bara på grund av en lag.
 

Rekommenderade artiklar

Moderater i kamp mot flyktingungdomar

När samhället påstår att du har en annan ålder än du uppger riskerar du att bli polisanmäld av kommunpolitiker. Det är erfarenheten som sjutton flyktingungdomar i Skurups kommun gjort. Nu har tre personer polisanmält kommunledningen för falsk angivelse.

Landets Fria Syre är här

Med en planet i kris önskar många ställa om till ett klimatsmartare liv. Men att verkligen ta steget och ställa om sitt eget liv kan vara svårt. Därför återstartar vi nu Landets Fria Tidning under nya namnet Landets Fria Syre – tidningen för dig som vill ställa om världen. Men för att lyckas behöver vi din hjälp.

© 2019 Göteborgs Fria