Kvinnor i fokus när Wallström leder FN-möte | Göteborgs Fria

Kvinnor i fokus när Wallström leder FN-möte

Nyss samlade hon intryck och röster om kvinnors situation i Sahel-regionen. Nu ska utrikesminister Margot Wallström (S) dela med sig av resan för FN:s säkerhetsråd.
Med ordförandeklubban i handen vill hon sätta ljuset på en feministisk utrikespolitik. Kvinnors betydelse vid förhandlingsborden – vid beslutsfattande och fredsprocesser – ska hon lägga krut på under Sveriges slutspurt av sitt tillfälliga medlemskap i säkerhetsrådet, och särskilt i samband med det pågående ordförandeskapet i juli.Sahel, som Wallström besökt, är en gränsregion mellan de torrare delarna i den södra delen av Nordafrika och bördigare delar söder om Sahara och sträcker genom hela den afrikanska kontinenten – bland annat genom Mali, Niger och Sydsudan.

–Vi har konsekvent jobbat med bland annat frågan om kvinnor, fred och säkerhet, säger Margot Wallström.
Saknar kvinnoröster
Hon vill att Sveriges agerande i rådet ska genomsyras av en feministisk utrikespolitik. Att kvinnors röster ska höras mer i säkerhetsrådets debatter.
Ett mål för den svenska FN-representationen är att hälften av talarna i rådet som briefar medlemsstaterna i olika frågor under juli ska vara män, och hälften kvinnor.

–Det är ju dåligt att det tagit så lång tid att komma dithän, och det är bra att vi kan skapa exempel på vad som går att göra, säger Margot Wallström.
Flickor självmordsbombare
Tillsammans med FN:s vice generalsekreterare, chefen för FN:s jämställdhetsorgan och Afrikanska unionens särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet har utrikesministern nyligen avslutat en resa till Sydsudan, Tchad och Niger.

–Jag vill förmedla hur förödande det är när en stor del av flickorna gifts bort innan de ens har blivit 15 år i vissa fall. Hur farligt det är för säkerheten när flickor rekryteras av Boko Haram, majoritet av självmordsbombare i till exempel Niger var flickor, säger Wallström till TT:s utsände.
Kvinnor drabbas hårdast
Såväl hopp som förtvivlan mötte henne i Sahel-regionen, förklarade hon för säkerhetsrådets medlemmar. Hopp för naturtillgångar, en ung befolkning, kvinnor som gått från att vara offer – till överlevare och förändringskämpar.

–Förtvivlan på grund av en förskräcklig underutveckling, terrorism och våldsam extremism. Bristande respekt för mänskliga rättigheter och negativa effekter av klimatförändringar, säger Wallström vid den stora hästskon - det stora bordet i säkerhetsrådssalen.

Och även om det drabbar hela befolkningen är det en grupp som är särskilt utsatt, enligt Wallström. 
–Kvinnorna bär ofta en oproportionerligt stor börda.

Fakta: 


FN:s säkerhetsråd
FN:s säkerhetsråd har totalt 15 medlemsländer. Fem av dem är permanenta medlemmar och har vetorätt: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA.

De andra medlemländerna röstas in två år i taget och på en sådan plats sitter Sverige fram till den sista december 2018. Övriga nio medlemsländer just nu är: Bolivia, Elfenbenskusten, Ekvatorialguinea, Etiopien, Kazakstan, Kuwait, Nederländerna, Peru och Polen.

Säkerhetsrådet har huvudansvaret för upprätthållande av internationell fred och säkerhet, enligt FN-stadgan. De permanenta medlemmarna har vetorätt och kan därmed stoppa beslut. Alla FN:s medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och att genomföra dem.

Sverige har suttit i säkerhetsrådet som invald medlem vid tre tillfällen tidigare: 1957–58, 1975–76 och 1997–98.
 

Rekommenderade artiklar

Diabetes i unga år förkortar livet

Personer med typ 1-diabetes har en betydligt kortare livslängd, jämfört med andra. Den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar är den stora faran och ju yngre någon är när hon eller han drabbas, desto större är risken att dö i förtid. Det visar en studie vid Göteborgs Universitet, rapporterar Ekot i Sveriges radio.

FN bjuder in till nya samtal om Jemen

Jemen-sändebud Martin Griffiths har bjudit in de stridande parterna i landet till nya samtal i Genève den 6 september, i hopp om att få slut konflikten.

Friande domar i gruppvåldtäktsmål

I tisdags friade Huddinge tingsrätt tre män som åtalats för en gruppvåldtäkt på en 15-årig flicka. En klar majoritet av alla anmälningar om våldtäkt går aldrig till åtal utan läggs ner i ett tidigare stadium.

Fria.Nu

© 2019 Göteborgs Fria