Detta är sociala pelaren som skrevs under på EU-mötet | Göteborgs Fria
  • Signerar sociala pelaren. Antonio Tajani, Europaparlamentets talman, Jean-Claude Juncker, kommissionens ordförande och Jüri Ratas, premiärminister i Estland som är ordförandeland.
Göteborgs Fria

Detta är sociala pelaren som skrevs under på EU-mötet

EU:s nya sociala pelare signerades på toppmötet i Göteborg. Här är alla punkter som den innehåller.

På toppmötet i Göteborg den 17 november signerades EU:s nya sociala pelare. EU har tidigare sagts vila på tre pelare: Europeiska gemenskaperna, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och polisiärt och straffrättsligt arbete. Men kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade 2015 idén om att EU också borde ha en pelare för sociala rättigheter. Den 26 april i år godkände kommissionen pelaren och den 17 november i Göteborg signerade ordförandena för kommissionen, rådet och parlamentet texten.

I kort handlar den nya pelaren om rättvisa arbetsvillkor och socialt skydd.

Utöver det signerade även Frankrike och Sverige ett avtal om samarbete kring grön innovation i samband med mötet.

Löfven var nöjd med toppmötet och twittrade att det är “avgörande för debatten om Europas framtid”.

Här är sociala pelarens 20 punkter

Lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden

1. Rätten till utbildning och livslångt lärande.

2. Jämställdhet mellan könen.

3. Lika förutsättningar oavsett exempelvis ursprung, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

4. Aktivt stöd för att hitta sysselsättning.

Rättvisa arbetsvillkor

5. Säker och anpassningsbar anställning.

6. Löner som garanterar en anständig levnadsstandard.

7. Information om anställningsvillkor och skydd vid uppsägning.

8. Dialog mellan arbetsmarknadens parter och att löntagare involveras i frågor som berör dem.

9. Balans i arbetslivet mellan jobb och fritid.

10. Hälsosamma, säkra och ändamålsenliga arbetsplatser.

Social trygghet och inkludering

11. Rätt till barnomsorg och skydd mot barnfattigdom.

12. Social trygghet

13. Rätt till skälig arbetslöshetskassa.

14. Minimiinkomst.

15. Skäliga pensioner.

16. Tillgång till överkomlig, förebyggande och botande sjukvård av god kvalitet.

17. Inkluderande i samhället av personer med funktionsnedsättningar.

18. Rätten till långsiktig vård.

19. Stöd och boende till hemlösa.

20. Tillgång till grundläggande tjänster som vatten, renlighet och energi.

Källa: https://www.europaportalen.se/teman/sociala-fragor-i-eu

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Mohammad: ”Vart ska vi ta vägen?”

Mohammad Alyoussef, hans gravida fru och deras 2-åriga barn måste lämna sitt andrahandsboende den 15 december: “Det finns inga lägenheter – var ska vi bo?”.

Lars: "Vill kunna bo med min son"

Inbrotten satte egna företag i konkurs och han tvingades sälja lägenheten. Nu är Lars i akut behov av en bostad för sig och sin 12-åriga son.

© 2022 Göteborgs Fria