Festival Illegal sprider hopp | Göteborgs Fria
  • Kristina Issa med band uppträder på Illegal Festivals avlutningsfest på lördag.
Göteborgs Fria

Festival Illegal sprider hopp

För tredje året arrangeras Festival Illegal. Kristina Issa är en av artisterna som uppträder. "För mig är det en självklarhet att medverka i festivalen", säger hon.

Syftet med Festival Illegal är att sätta fokus på och skapa diskussioner kring rasism samt belysa asylrättsfrågor och sprida information om hur Sveriges och Europas migrationspolitik egentligen ser ut.

När den svenska asylpolitiken nyligen stramades åt för att minska antalet asylsökande i Sverige möttes de nya regler rörande uppehållstillstånd och familjeåterförening stark kritik. Ingen människa är illegal hör till dem som kämpar för permanent uppehållstillstånd åt alla som befinner sig i Sverige och vill stanna kvar här.

– Regeringens politik får långsiktiga konsekvenser i form av att många tvingas in i utanförskap som papperslös, det får även konsekvenser i ökad hemlöshet och barn som lever i fattigdom. Läget har förvärrats och det kommer bli än värre om inte regeringen förändrar sin politik. Med festivalens tema hopp vill vi försöka vända på känslan av mörker och hopplöshet. Festivalen ger energi och kraft och vi vill fokusera på den känslan, säger Zara Salahi, en av de ideellt engagerade personer som arrangerar festivalen.

För att skapa en positiv energi har festivalgruppen letat efter projekt som drivs av olika föreningar och som i programmet kan presentera sin verksamhet.

– Det finns så många inspirerande projekt, exempelvis kommer Mosaikfabriken för att berätta om sitt arbete med nyanlända personer. Vi hoppas även att fler besökare ska få upp ögonen för Ingen människa är illegals arbete med bland annat Barngruppen där vi har behov av volontärer som kan träffa barn som lever gömda, säger Zara Salahi, som hoppas och tror på en bred uppslutning till festivalen.

- Jag ser det som var och ens skyldighet att engagera sig. Det här rör våra medmänniskor.

På lördag avslutas festivalen med en avslutningsfest på Världskulturmuseet. Bland artisterna som ställer sig på scenen återfinns Kristina Issa.

– För mig är det en självklarhet att medverka. Jag tycker att Ingen människa är illegal är viktiga och att de gör ett otroligt arbete.

Kristina Issas temaalbum Oceans Unknown består av historier från Syrien, om landet och om kriget. På lördag utlovar hon låtar från albumet.

– Jag tycker det är viktigt att som musiker och artist ta in omvärlden och att vara medveten. Med Oceans Unknown ville jag skapa igenkänning och hopp för människor som varit med om liknande situationer.

Just hopp är temat för festivalen. Ser du något hopp gällande asylpolitiken?

– Det är som organisation och individ väldigt viktigt att inte ge upp. Det är viktigt att hålla hoppet levande för att inte tappa drivet i förändringsarbetet, säger Kristina Issa.

Fakta: 

Festival Illegal

Pågår: 8-11 november.

Var: Världskulturmuseet

Mer info: www. festivalillegal.wordpress.com

Rekommenderade artiklar

”I min värld är allt lera"

Konstnären Karin Karinson har mutat in ett eget område inom svensk keramisk skulptur. GFT träffar henne för att prata om loppisfynd som finner sin väg in i hennes verk.

© 2020 Göteborgs Fria