Sveriges äldsta kulturtidskrift firar 125 år | Göteborgs Fria
  • Marit Kapla och Ann Ighe delar redaktörskapet på Ord & Bild. På lördag fyller tidskriften 125 år.
Göteborgs Fria

Sveriges äldsta kulturtidskrift firar 125 år

På lördag är det jubileumsdag för landets äldsta kulturtidskrift. Ord & Bild utkom för första gången 1892 på initiativ av Karl Wållin. Hans ambition var en publikation som gav plats för konst- kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild. Inne på Ord & Bilds redaktion på Lagerhuset sitter Marit Kapla och Ann Ighe, de två redaktörerna för tidskriften, med historien i ryggen.

– Vid sekelskiftet beställde Karl Wållin ett arkivskåp för att förvara inbundna årgångar. Det träskåpet står nu i vår redaktion och den senaste tiden har vi fått anledning att återvända till tidigare nummer. Så fort man öppnar de här gamla pärmarna förlorar man sig helt i det intressanta innehållet, säger Marit Kapla.

Till jubileumsnumret har Marit Kapla och Ann Ighe bett tretton skribenter att utgå från temat tid.

– Skribenterna skriver om var sitt decennium. Temat var fritt att tolka, men en del har återvänt till texter från Ord & Bild från just det decenniet som de skriver om. Numret innehåller även två arkivtexter. Den ena är från 1910-talet och är skriven av den kvinnliga rösträttskämpen Lydia Wahlström, den andra återpubliceringen är en dikt av Sylvia Plath, översatt av Siv Arb som kan sägas vara den som introducerade Plath för svenska läsare.

Under hösten 2017 har Ord & Bild gjort en satsning på digital litteraturkritik. På hemsidan går det även att ta del av av texter ur arkivet i form av digitala jubileumsbibliotek.

–Tanken är att vi låter skribenter välja texter ur tidskriftens historia på ett visst tema och presenterar dessa genom en egen, nyskriven text. Först ut är idéhistorikern Hjalmar Falk som skriver om den gamla fascismen och den nya.

På lördag arrangerar Ord & Bild ett kostnadsfritt och öppet litterärt evenemang på Göteborgs Litteraturhus. Senare på kvällen fortsätter firandet på kvartersscenen 2lång.

– Det blir en festkväll öppen för alla, och för oss blir kvällen ett sätt att umgås med alla som samarbetat med tidskriften genom åren. Performancekonstnären och författaren Pär Thörn kommer att framföra ett specialskrivet verk. Han brukar utgå från tidigare texter när han gör sina verk, och nu ska han utgå från Ord & Bild, det ska bli spännande att ta del av, säger Marit Kapla.

Rekommenderade artiklar

”I min värld är allt lera"

Konstnären Karin Karinson har mutat in ett eget område inom svensk keramisk skulptur. GFT träffar henne för att prata om loppisfynd som finner sin väg in i hennes verk.

© 2020 Göteborgs Fria