Det enda hemlösa har gemensamt är att de saknar bostad | Göteborgs Fria

Debatt


Hemlöshet

  • Ingen bor i en sovsäck vid en parkering för att det är kul. Vi behöver prata om bostadslösheten som orsakar hemlöshet, skriver Annika Ström Öberg på Räddningsmissionen.
Göteborgs Fria

Det enda hemlösa har gemensamt är att de saknar bostad

På världsfattigdomsdagen den 17 oktober är det dags att diskutera att hemlöshet handlar om bostäder, skriver Annika Ström Öberg på Räddningsmissionen.

I dagarna samlades gruppen Rättvis teater på läger där de ska ges möjlighet att hitta strategier för att hantera livet som hemlös och i utanförskap. De är nu i full färd med att arrangera en brukarstyrd demonstration den 17 oktober på FN:s dag mot Världsfattigdom. Namnet på demonstrationen är ”Rebellerna – Från osynlig till synlig” och målet att ge personer med egen erfarenhet av hemlöshet möjlighet att göra sin röst hörd i sin egen fråga genom gatuteater, bordssamtal och speakers corner.

På lunchen frågade jag deltagarna vilka frågor de skulle önska att vi som organisation skulle jobba mer med för att göra det bättre för hemlösa. Många händer sträcktes upp och alla hade något att framföra. Viktiga röster. Någon säger att alla individer är olika och ska bemötas utifrån sina egna behov och önskemål. En annan menar att vara hemlös inte behöver betyda att de drabbade har mer gemensamt med varandra än att de saknar bostad. En tredje säger att alla människor är värda en trygg tillvaro och att ett hem är den plats där trygghetens fundament byggs.

Ett par frågor ställs under vårt samtal som är svåra att svara på. Varför byggs det inte fler billiga bostäder utan hög standard för oss som inte har råd? Är det ekonomiska intressen som ligger bakom? Varför byggs det stora boenden där personer där människor med olika problem buntas ihop istället för egna lägenheter i bostad först.

I Göteborg i dag ser vi ökade klyftor mellan människor som tar sig uttryck i att många lever under allt svårare levnadsförhållanden som bostadslöshet och fattigdom. Över 1500 vuxna och barn lever i akut hemlöshet och i olika kortsiktiga boendelösningar. För personer med kronisk hemlöshet och komplex problematik är ofta bostad först det som fungerar bäst men det behöver finnas andra alternativ.

Livet som hemlös är hårt och svårt att organisera. I november presenteras Socialstyrelsens kartläggning av antalet hemlösa i Sverige, vi på Göteborgs Räddningsmission är övertygade om att antalet hemlösa återigen har ökat. Vi ser det i våra verksamheter. Vi ser det när vi lämnar anbud på upphandlingar. Det finns i dag över 1200 upphandlade platser för den grupp som kallas strukturellt hemlösa, de saknar bostad för att samhället de lever i inte kan erbjuda en bostad och de själva kan inte köpa eller på annat sätt skaffa en. De är inte i behov av annat stöd. I den här gruppen finns flertalet av de hemlösa barnen och ytterligare fler bland papperslösa, fattiga EU-medborgare och de unga ensamkommande asylsökande som förlorar sitt boende när de fyller eller tillskrivs att vara 18 år. Barn som inte får den stabilitet som behövs för att få en trygg uppväxt.

Deltagarna på Rättvis teater fortsätter att jobba för att skapa en förståelse för att det enda hemlösa har gemensamt är att de saknar den fasta punkt i tillvaron som en bostad är. Den bilden delar vi på Göteborgs Räddningsmission också och oavsett hur bra vi blir på att möta varje individ utifrån dennes behov är det fortfarande en grundläggande sak som fattas. Fler bostäder och fler som frågar den som är hemlös vad som skulle vara bäst typ av boende för honom eller henne. Demonstrationen på världsfattigdomsdagen som börjar kl 18.00 vid Götaplatsen och går till Gustav Adolfs torg är ett bra tillfälle för att inleda en dialog kring detta.

Fakta: 

Annika Ström Öberg är boendechef och hemlöshetsstrateg på Göteborgs Räddningsmission.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Göteborgs Fria