Stämningen hög på Heden | Göteborgs Fria
  • Daniel
  • Elsabet Abegaz med vänner
  • Daniel Tano, Spårvägare mot nazism
  • Agneta Kjellberg Rudell och Claes Dahlgren
Göteborgs Fria

Stämningen hög på Heden

GFT passade på att ta pulsen på Heden och stämningen är hög.

Några röster ur minglet på Heden:

Fråga 1: Varför är du här i dag?

Fråga 2: Hur upplever du stämningen på Heden?

Daniel: 

1. För att visa att jag inte tycker att det är ok att NMR demonstrerar och att jag inte tycker som de.

2. Lite nervöst och obehagligt men det är värt det, man behöver ju inte vara där det är som våldsammast.

Elsabet Abegaz (med vänner):

1. För att jag tycker det är rätt sak att göra. Det känns som ett måste för mig. Jag och min familj kommer drabbas om det skulle bli som de vill.

2. Det känns bra men vi kommer nog dra oss undan innan nazisterna kommer.

Daniel Tano,  Spårvägare mot nazism:

1. Vi är här för att demonstrera mot nazism och markera att vi inte tolerar att de marscherar genom Göteborg utan motstånd

2. Det känns bra, stämningen här är väldigt god

Agneta Kjellberg Rudell: 

1. Jag är här för att visa vad jag tycker om att NMR demostrerar, det borde inte vara tillåtet men jag hoppas på en fredlig tillställning.

2. Det känns lugnt - jättebra stämning.

Claes Dahlgren:

1. Jag vill visa att jag tycker annorlunda, även om jag tycker att de har rätt att demonstrera. Vi lever i en demokrati och då får man uttrycka åsikter.

2. Jättebra, det är folkfest här och härlig stämning.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Göteborgs Fria