Vårdnadsfred för barnets bästa | Göteborgs Fria

Debatt


Debatt: Vårdnadsfred

  • Vi vill införa så kallade makalotsar som är en medmänniska man kan vända sig till när det känns jobbigt i en separation, till exempel hur man bäst bör hantera situationen när kontakten med den andra föräldern inte fungerar så bra, skriver Makalösa föräldrar.
Göteborgs Fria

Vårdnadsfred för barnets bästa

I bråk och osämja försvinner lätt det sunda förnuftet och tanken på vad som faktiskt är bäst för barnet i en separation. Sveriges Makalösa Föräldrar jobbar därför aktivt för vårdnadsfred.

Varje år är ca 50 000 barn med om en skilsmässa. I de flesta fall kan föräldrarna samarbeta om vårdnad, boende och umgänge men många gånger är konflikten och vårdnadstvisten ett faktum. Mitt i denna krigszon står barnet och vet varken ut eller in. Många barn far illa trots att det inte är föräldrarnas avsikt att skada dem. När föräldrar kan komma överens och samarbeta kring barnet då har man uppnått vårdnadsfred. För att underlätta, förebygga och komma dit behöver en del åtgärder sättas in. Vi som organisation jobbar för att plocka fram dessa och anser att föräldrastöd, barnombud, dubbel folkbokföring och makalotsar är åtgärder som främjar vårdnadsfred.

Redan från graviditeten behöver stöd till föräldrarna sättas in. Stöd i form av utbildning i föräldrarollen där man får tips och råd och kan diskutera olika situationer tillsammans med andra föräldrar. Man behöver förstå att även om vi är olika som personer är vi lika bra som föräldrar fast på olika sätt. Föräldrastödet ska följa barnet under dess uppväxt men framför allt ska stöd sättas in i samband med en separation, allt för att förebygga en vårdnadstvist och för att få föräldrarna att kunna samarbeta kring barnet.

Jämställt föräldraskap är också något som man behöver uppmärksamma betydligt mycket mer än vad man redan gör idag. Båda föräldrarna är lika viktiga i barnets liv och ska inkluderas redan från graviditeten. Vikten av att dela på till exempel föräldradagarna kan inte nog så mycket poängteras. Trots att vi idag har kommit en bit på vägen finns det mycket kvar att göra för det jämställda föräldraskapet som i sin tur ger mer delaktiga föräldrar och tryggare barn.

Dubbel folkbokföring främjar också det jämställda föräldraskapet och ger möjlighet för barnet att kunna bo lika mycket hos båda föräldrarna utan att föräldrarna förlorar ekonomisk på det.

Att gå igenom en separation kan vara väldigt slitsamt och jobbigt. I dessa stunder behöver man sina vänner mer än någonsin. Men ibland kan det också vara skönt att prata med någon utomstående, någon som har varit med om samma sak och vet vad det handlar om. Där kommer makalotsarna in. Dessa makalotsar är personer som gått igenom en separation och som är en medmänniska man kan vända sig till när det känns jobbigt och som man även kan få lite tips från på hur man kan komma vidare. Det kan till exempel handla om hur man ansöker om en skilsmässa eller hur man hanterar situationen när kontakten med den andra föräldern inte fungerar så bra. Det är viktigt att känna att man inte är ensam om sin situation.

För att stärka barnperspektivet och barnets röst och vilja i samband med en vårdnadstvist ser Sveriges Makalösa Föräldrar en stor fördel med ett barnombud. Det är viktigt att även barnet får komma till tals och barnombudets uppgift blir då att tillgodose barnets åsikter och intressen i konflikten mellan föräldrarna. Genom vårdnadsfred får vi föräldrar som kan samarbete och se till barnets bästa. Vi får barn som är trygga vilket också förebygger den psykiska ohälsan hos barn och unga, motverkar en ekonomisk utsatthet och barnfattigdom.

Generalsekreterare Sveriges Makalösa Föräldrar

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Göteborgs Fria