Snart intar Aurora 17 Göteborg | Göteborgs Fria
  • Aurora 17 är den största militärövningen i Sverige på över 20 år. Luftvärnsförband med 200 militärer från USA och Frankrike kommer till Göteborg, som är en viktig plats i övningen
Göteborgs Fria

Snart intar Aurora 17 Göteborg

Den 11 september inleds Sveriges största krigsövning på 20 år – Aurora 17. Det kommer att märkas i Göteborg.

”Du kommer att höra oss. Du kommer att se oss. Du kommer att möta oss på vägarna, i skogen, i städer. Vi övar där för dig, för oss och för Sverige. Vi övar för att vi ska vara beredda att försvara det som är viktigt.”

Så skriver Försvarsmakten på sin hemsida. Det handlar om Aurora 17, den största krigsövningen i sitt slag på över 20 år. Totalt kommer drygt 19 000 personer från försvarsmakten och hemvärnet att delta. Även en rad utländska styrkor kommer vara på plats; förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA kommer till övningen. I Göteborg deltar 1 400 militärer, varav 200 från utländska förband. Även om flera av länderna är medlemmar i Nato betonar Försvarsmakten att Nato inte deltar och att det inte är en Nato-övning.

Scenariot i Aurora 17 är en ”eskalerande väpnad konflikt i vårt närområde där Sverige utsätts för ett strategiskt överfall”, enligt Försvarsmaktens övningsplan, daterad den 4 maj i år. I övningen ligger anfallaren, som kallas ”A-land”, geografiskt där Ryssland ligger i verkligheten.

De största övningsområdena under Aurora 17 kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. Här handlar övningen framförallt om att ta emot utländska styrkor, så kallat värdlandsstöd. Göteborg har valts ut eftersom området ses som militärstrategiskt viktigt, bland annat på grund av hamnen, och som ett lämpligt område med bra infrastruktur för att ta emot förbanden.

”Flera utländska förband anländer till Göteborg via land, luft och vatten för fortsatt transport till andra delar i landet. Ett franskt och ett amerikanskt luftvärnsförband kommer att gruppera i Göteborgstrakten i drygt en vecka för att sedan att omgruppera till östra Sverige” skriver Ulrika Roos, kommunikationschef vid Göteborgs garnison, i ett mejl till GFT.

”Målet är att bygga upp nätverk, kontakter, rutiner och metoder för att snabbt kunna ta emot utländsk militär hjälp vid en allvarlig kris eller krigssituation om riksdagen så bestämmer.”

Aurora 17 pågår den 11-29 september, och momenten i Göteborg kommer att ske den 11-20 september. De platser där militär verksamhet kommer att äga rum är Landvetter flygplats, Säve flygplats, Hisingen, Göteborgs hamn och på Försvarsmaktens ordinarie skjutfält. Det som framför allt kommer vara synligt för allmänheten är de olika transporter som kommer att genomföras.

Den totala kostnaden för Aurora 17 är cirka 580 miljoner kronor, enligt Stockholms Fria Tidning.

Fakta: 

De deltar i Aurora 17 i Göteborg

Göteborgs garnisonsstab och Hemvärnsförband från Göteborg och Sjuhärad, understödjande förband, exempelvis logistik samt transport- och trafikledningsförband, samt värdförband från Lv6. Totalt cirka 1 200 personer.

Ett franskt luftvärnsförband, ett amerikanskt luftvärnsförband. Totalt cirka 200 personer.

Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Göteborgs Hamn, Sjöfartsverket, Tullverket, Trafikverket

Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Swedavia, Kustbevakningen, Trafikverket, Polisregion Väst. Totalt cirka 50 personer.

Källa: Göteborgs garnison

Värdlandsavtalet

Den 4 september 2014 undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd, det så kallade Värdlandsavtalet. Avtalet började gälla när Sverige vidtagit de lagändringar som Nato ville se. Avtalet klubbades därefter igenom i riksdagen och trädde i kraft 1 juli 2016.

Avtalet innebär bland annat regler för hur Nato-styrkor kan placeras i Sverige, svenskt stöd till styrkorna och att Nato tillåts framföra fordon på svensk mark.

Rekommenderade artiklar

De manifesterar för bättre vård

”Slut på rean – en annan vård är möjlig” är parollen för en manifestation som hålls på Järntorget på söndag. Sjuksköterskan Mattis Nilsson, som nyligen sa upp sig från Sahlgrenska, är en av arrangörerna.

De vill stoppa krigsövningen Aurora 17

Övningen Aurora 17 bidrar till att trappa upp konflikten med Ryssland. Det menar nätverket som står bakom protestdagarna Stoppa Aurora som pågår i Göteborg 15–18 september.

Elever strejkar mot utvisningar

Schillerska gymnasiet i skolstrejk mot utvisningar i dag, tisdag. ”Ungdomar har makt att påverka” säger eleven Simon Boerenbeker Klang.

© 2020 Göteborgs Fria