Lärarbristen slår i hela Göteborg | Göteborgs Fria
  • Snart börjar höstterminen men än behövs många nya lärare i Göteborg.
Göteborgs Fria

Lärarbristen slår i hela Göteborg

Snart drar en ny hösttermin igång men i Göteborgs tio stadsdelar ligger fortfarande över 100 lärartjänster ute. Tillsätts de inte blir det inte tomt i klassrummen, men hos Lärarförbundet finns oron för tyngre arbetsbelastning för behöriga lärare.

När två veckor återstår till höstterminens start ligger fortfarande många platsannonser för lärartjänster i de kommunala grundskolorna i Göteborg. Totalt handlar det om nästan 40 lärartjänster som fortfarande ska tillsättas och både Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo söker till exempel åtta lärare var. När det gäller förskola och fritidshem ligger ännu fler lärartjänster ute – över 90 stycken i de tio stadsdelarna.

Anna-Mia Nilsson är ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse och aktiv inom Lärarförbundet i Göteborg. Att det råder lärarbrist i såväl Göteborg som Sverige i stort är något de känner väl till, och dessutom har den ökat.

– Det kommer att saknas 65 000 lärare år 2025. Tittar man lokalt i Göteborg har förskolan och fritidshemmen haft brist på lärare länge men nu saknas det även inom grundskola och gymnasium, säger hon.

Också när man tittar på skillnader mellan olika stadsdelar har något hänt de senaste åren och Anna-Mia Nilsson kommenterar:

– Angered och Östra Göteborg har länge haft svårt att rekrytera lärare, men det som har hänt nu är egentligen att alla har det svårt i dag. Förut var det lättare i de centrala delarna men nu har lärarbristen slagit överallt.

Karin Pleijel (MP) är skolkommunalråd och säger att siffrorna på hur det ser ut i dag är likartade som inför terminsstart för ett år sedan.

– Vi har en lärarbrist i hela landet som vi är väldigt medvetna om, så också i Göteborg. Vi behöver många lärare och skolorna gör allt de kan för att lyckas rekrytera, säger hon och fortsätter:

– I den mån man inte lyckas rekrytera inför skolstart kommer man ju ändå bemanna, det är inte så att det står tomt. Det händer också en del de första veckorna efter skolstart i och med att tjänster ligger ute nu.

Att rekrytera nya lärare är inte helt enkelt då det både utbildas för få och dessutom råder konkurrens i regionen om de som finns. Flera av Göteborgs kranskommuner som Mölndal, Partille och Härryda har lyckats rekrytera genom att erbjuda högre löner. Och visst handlar det om höjda löner och att rekrytera nya lärare – men Anna-Mia Nilsson påpekar att det är minst lika viktigt för kommunen att försöka värna och behålla de lärare man redan har.

– Då handlar det också om till exempel minskad arbetsbelastning och att låta lärare vara lärare.

Lärarnas arbetsmiljö påverkas knappast positivt av bristen på utbildade kollegor när en ny termin drar igång.

– Det blir en tyngre arbetsbelastning för de lärare som är kvar som riskerar att jobba med obehöriga kollegor och att ständigt behöva byta kollega. Vissa uppgifter ligger på de lärare med legitimation så får du inte utbildade kollegor blir det tyngre för de som har det, säger Anna-Mia Nilsson.

Karin Pleijel håller med om att behålla personal är minst lika viktigt och hänvisar till stadens åtgärdsprogram där det identifieras som en av de största utmaningarna. En gemensam digital mall för att tydligare och bättre kunna genomföra avslutningssamtal ska tas fram.

– Att behålla hänger också ihop med att lyckas rekrytera nya – är man en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda blir de väldigt bra ambassadörer för skolan.

Nästa år införs centrala nämnder för såväl grundskola som förskola i Göteborg, istället för att som i dag ligga under respektive stadsdel.

– Vi tror att det kan bidra till mer likvärdighet över staden, men lärarbristen kommer ju fortfarande att finnas. Det som en gemensam förvaltning kan bidra till är att jobba mer strategiskt med frågorna, säger Anna-Mia Nilsson.

Karin Pleijel säger att de har stora förhoppningar på den nya organisationen men hur det kommer att påverka möjligheten att rekrytera nya lärare och behålla redan anställda är svårt att sia om.

– Jag tänker att det blir ett tillfälle att ta det bästa vi har sett, stadsdelarna arbetar på lite olika sätt så vi har en palett av olika metoder att välja bland.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny chans att rädda observatoriet

Ett nytt Göteborgsförslag har lämnats om att rädda nedläggningshotade Slottsskogsobservatoriet och på bara några dagar har det fått över 500 röster.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2021 Göteborgs Fria