"Arbetet prioriteras inte lokalt" | Göteborgs Fria
  • "Skulle man fråga vem som har ansvar för äldreomsorg eller funktionsnedsättning i en kommun är det många som vet, men denna frågan har inte samma status." Det säger Olga Persson, generalsekreterare för Unizon som gör Kvinnofridsbarometern.
Göteborgs Fria

"Arbetet prioriteras inte lokalt"

Enligt Unizons Kvinnofridsbarometer för 2017 är bristerna stora i kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. I Västra Götaland har till exempel endast en dryg tredjedel av de svarande kommunerna mätbara mål för arbetet.

Unizon, som samlar ungefär 130 av Sveriges kvinno- och tjejjourer, har för andra gången undersökt kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor genom Kvinnofridsbarometern. Olga Persson, generalsekreterare på Unizon, konstaterar att arbetet inte alls har gått framåt så snabbt som de önskat.

– De statliga satsningarna med resurser och föreskrifter får inte den genomslagskraft vi skulle önska ute i kommunerna. Det prioriteras inte lokalt och man har ofta projektanställda samordnare som jobbar ensamma långt ner i den lokala hierarkin.

Undersökningen visar bland annat att bara fyra av tio kommuner har mätbara mål för sitt arbete mot våldet, och fem av tio har gjort kartläggningar av våld och behovet av stöd och skydd i kommunen.

Siffrorna är liknande i Västra Götaland, där 26 av 49 kommuner svarat på undersökningen. Bara en dryg tredjedel av kommunerna i VG-regionen har mätbara mål för arbetet. Och trots att nästan 3 av 4 av kommunerna som svarat i regionen har en politiskt beslutad handlingsplan för arbetet – är det bara i ungefär hälften det finns öronmärkta pengar avsatta.

– Det är precis det som genererar status för frågan – finns det budget, finns det handlingsplan? Om det inte finns nedprioriteras ofta frågan. Man kan tycka att det bara är pappersdokument men det måste finnas så att arbetet ska kunna följas upp, säger Olga Persson och fortsätter:

– Det finns en nationell handlingsplan som ska efterlevas som kommunerna egentligen bara skulle kunna bryta ner till lokal nivå.

162 av Sveriges 290 kommuner har svarat på årets enkät, och att svarsfrekvensen inte är högre tror Olga Persson också är ett tecken på hur frågan prioriteras.

– Det kan vara svårt att hitta rätt person som kan svara, och det kommer inte alltid till rätt person för alla vet inte vem som ansvarar för området. Skulle man fråga vem som har ansvar för äldreomsorg eller funktionsnedsättning i en kommun är det många som vet, men denna frågan har inte samma status.

Unizons plan är att fortsätta göra undersökningen framöver.

– Vi ser att det har en stor genomslagskraft, och att kommunerna får möjlighet att titta på hur andra gör. Det är det vi önskar som resultat – alla kommuner behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

Fakta: 

Kvinnofridsbarometern 2017

På första plats i rankningen hamnar Trollhättan stad i Västra Götaland. Göteborgs stad har inte svarat på årets Kvinnofridsbarometer. I förra undersökningen, 2015, var de dock med och hamnade på plats 69 av 200.

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria