Nu odlas det på P-platser i staden | Göteborgs Fria
  • Mitt emot Pedagogen vid Grönsakstorget ligger en av miniparkerna som blir kvar till månadsskiftet september/oktober.
Göteborgs Fria

Nu odlas det på P-platser i staden

Istället för av bilar fylls nu några av stadens parkeringsplatser av planteringar och sittplatser. Tre olika platser i centrala Göteborg har under sommaren fått besök av tillfälliga miniparker.

Under sommaren har tre stycken miniparker, så kallade parklets eller p-parker, satts upp i Göteborg. På två parkeringsrutor per ställe finns nu sittplatser och planteringar med ätbara växter.

– Trafikstrategin som har antagits i Göteborg säger tydligt att bilarnas plats ska minska i stadsrummet i centrala staden. Därför vill vi se hur vi kan göra om ett rum med bilar, i detta fall parkeringar, till ett stadsrum som är attraktivt för folk, säger Samaneh Lomander som är planeringsledare på trafikkontoret.

Men även om många vill se mer grönt i staden, är inte alla positiva till projektet. På stadens Facebook-sida kommer kommentarer om bilfientlighet och att det redan råder brist på parkeringar i Göteborg. Samaneh Lomander säger att det inte handlar om parkeringarna i sig.

– Det här är bara ett test på hur man kan göra om en yta för bilar och använda traditionella bilmiljöer på andra sätt.

Miniparkerna ska vara kvar till månadsskiftet september/oktober för att sedan utvärderas. Då har allmänheten chansen att tycka till innan det bestäms om projektet ska fortsätta eller utökas.

– Vi vill våga testa, och det kanske öppnar upp för allmänheten att engagera sig och komma med förslag också. Hur vill vi ha stadsrummet och vad är det vi vill ha där? Det kan vara lekplatser, odlingsytor eller kanske en kombination, säger Samaneh Lomander.

Fakta: 

Här ligger miniparkerna:

– Södra Larmgatan (mitt emot Pedagogen)

– Östra Hamngatan (västra sidan)

– Teatergatan (östra sidan)

Rekommenderade artiklar

"Arbetet prioriteras inte lokalt"

Unizons Kvinnofridsbarometer pekar på stora brister i kommuneras arbete mot mäns våld mot kvinnor. Av VG-kommunerna som deltagit i enkäten har till exempel bara hälften öronmärkt pengar för arbetet.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2018 Göteborgs Fria