Göteborg tappar i miljörankning | Göteborgs Fria
  • Miljöaktivister demonstrerar i samband med FN:s klimatkonferens i Paris 2015. Att Göteborg inte har någon formulerad plan för hur kommunen ska bidra till FN:s klimatmål är en av orsakerna till tappet i tidningen Aktuell hållbarhets miljöranking.
Göteborgs Fria

Göteborg tappar i miljörankning

– Det är såklart tråkigt att tappa, men vårt miljöarbete utgår inte från att vi ska hamna högst på en lista. Göteborg har legat långt framme i miljöarbetet tidigt. Att vi tappar placeringar handlar inte om att vi blivit sämre utan om att fler kommuner börjat bli bra och komma ikapp, säger kommunalrådet Ulf Kamne (MP).

Han får medhåll från Aktuell Hållbarhets chefredaktör Mikael Salo som i ett pressmeddelande säger att ”Det är i en hårdnande konkurrens som Göteborg har sjunkit”.

Det är för nionde året i rad som tidningen genomfrö granskningen av kommunernas miljöarbete. Den baseras dels på en enkät till kommunerna och dels på data från ett flertal offentliga källor om kommunernas arbete. Inom flera områden pekar rapporten på att miljöarbetet går framåt.

Kritik riktas ändå mot mot kommunerna på flera områden. Bara knappt var fjärde kommun har en formulerad strategi för arbete med FN:s hållbarhetsmål. Likaså använder endast var fjärde kommun livscykelanalys vid byggnationer.

Exempel på punkter där Göteborg tillhör gruppen som svarat nej.

– Det är också ett exempel på att vi inte ska stirra för mycket på en lista. Miljöförvaltningen jobbar hårt med frågan om hur vi ska bidra till FN:s långsiktiga klimatmål och vi är ledande i Sverige när det kommer till lågenergi vid nybyggnationer, men eftersom vi ännu inte har ett formellt beslut fattat har svaret blivit nej utifrån hur enkätens fråga var formulerad, säger Kamne.

Det ska nämnas att Göteborg trots allt är tolva av 290 rankade kommuner, nummer ett i Västra Götaland och tvåa av de tre storstäderna.

– Vi är stolta över miljöarbetet vi gör, men visst kan en sådan sak som att vi tappar placeringar i rankingen vara en viktig påminnelse om att vi inte får slå oss till ro, säger Kamne.

Rekommenderade artiklar

Politisk osämja efter vårdmöte

Underbemanning på Östra sjukhuset får undersköterskrona att kritisera Sahlgrenskas styrelse. I styrelsen är poltikerna oense om hur situationen ska lösas.

Stark övertro till digital skola

Digitala redskap som datorspel har blivit en allt vanligare undervisningsmetod i skolan. Men enligt Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, finns det en stark övertro till den digitala teknikens betydelse för lärandet. ­

– Utvecklingen gör en fartblind och det finns ingen tid för eftertanke, säger han.

Observatoriets framtid i fara

Pengarna börjar ta slut för Slottsskogsobservatoriet och hittar man inte en lösning snart kan höstterminen bli den sista möjligheten att se stjärnhimlen från obeservatoriet.

Hörselskadad femåring nekas skolskjuts

”Kommer han efter sina jämnåriga redan nu får han inte samma chans i livet som andra” säger pappan till den femåriga pojke som inte beviljas varken skolskjuts eller färdtjänst till Göteborgs enda dövskola.

”Det känns som en andra stad”

Catherine Holt från Bergsjön och hennes dotter Freja fanns bland besökarna när utställningen om simhallen invigdes och vittnar om ett Göteborg kluvet av klasskillnader.

© 2020 Göteborgs Fria