160 tjänster varslas i hamnen | Göteborgs Fria
  • APM Terminals varslar 160 tjänster vid containerhamnen i Göteborg.
Göteborgs Fria

160 tjänster varslas i hamnen

APM Terminals varslar 160 tjänster i Göteborgs containerhamn. Det handlar om att “anpassa verksamheten till volymen” enligt arbetsgivarna. Men Hamnfyran påpekar att det är arbetsgivarna som valt att stänga ner arbetet under flest timmar.

­

Vid en presskonferens på tisdagsförmiddagen kom arbetsgivaren APM Terminals med beskedet att 160 tjänster varslas i Göteborgs containerhamn. Robert Karlsson på Hamnarbetarförbundets avdelning fyra – Hamnfyran, som i över ett år befunnit sig i konflikt med APM Terminals – säger att han känner sig bedrövad efter beskedet.

– Många av oss har jobbat här länge, vi har ansett det som en bra arbetsplats och en bra och effektiv terminal. Folk är naturligtvis besvikna och ledsna i dag, och det är jobbigt både för oss som jobbar här och tråkigt för alla kunder.

"Ett tufft men nödvändigt beslut", kallar Henrik Kristensen som är vd på APM Terminals det i ett pressmeddelande, där han också kommenterar:

– Vi befinner oss i en kritisk situation där punktmarkerade blockader och strejker lamslagit vår verksamhet i över ett års tid och där vi tappat flera av våra kunder. Nu måste vi återfå deras förtroende och anpassa vår verksamhet till nuvarande volym.

Men Robert Karlsson på Hamnfyran tycker att det är viktigt att påminna om hur arbetsgivarens agerande påverkat arbetet i containerhamnen.

– Vår arbetsgivare APM har valt att stänga ner verksamheten i snart 300 timmar genom sin lockout – vi har strejkat åtta timmar i år och 44 timmar förra året. Det är de som väljer att stänga ner, vi jobbar våra skift och våra tider och täcker hela dygnet.

Kortfattat handlar konflikten i containerhamnen om arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor och rätten att påverka sitt arbete. I höstas kopplades Medlingsinstitutet in men hittills har man inte lyckats nå någon lösning. I morgon, onsdag, är det dags för nästa medlingsmöte.

När det gäller övertalighetsförhandlingarna säger Robert Karlsson att de har fått besked om start redan denna vecka.

– Men vi lär inte få vara med där. Vi har medling i morgon så får vi se vad de säger, men vår förhoppning är fortfarande att nå en lösning.

Han är övertygad om att åtminstone en del kunder kommer att komma tillbaka till hamnen om medlingen når resultat.

– Det har flera propagerat för, att de vill se lugn och ro i hamnen och sedan komma tillbaka.

Rekommenderade artiklar

De kämpar för rätten till sitt språk

”Jag önskar att samiska inte bara ska vara något som pratas i vårt hem”, säger Anders Rimpi som vädjat till Majorna-Linné om modersmålsstöd i förskolan till sitt barn ­– men fått nej.

Brist på kunskap – inte resurser

En otydlig definition av vad modersmålsstöd egentligen innebär och kunskapsbrist om lagstiftningen är politikernas svar på kritiken mot bristerna i förskolans språkstöd.

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

© 2019 Göteborgs Fria