Vård på nätet här för att stanna | Göteborgs Fria
Kajsa Persson

Fördjupning


Kajsa Persson
  • Den digitala vården har fått sitt stora genomslag – men distriktläkaren Ove Andersson menar att det har gått för fort.
Fria.Nu

Vård på nätet här för att stanna

Att över nätet möta en läkare som kan ge såväl diagnos som recept utan att patienten har behövt lämna hemmet har fått sitt stora genomslag. Men många frågor återstår – vilka krav ska ställas, vem som ska betala och hur mycket?

2016 var året då digitala läkarbesök på riktigt tog ett kliv in på den svenska vårdarenan. De båda nätläkarföretagen Min doktor och Kry tecknade dels avtal med privata vårdcentraler inom Region Jönköpings län och dels direkt med olika landsting. Därmed blev de tillgängliga för en betydligt bredare allmänhet.

Det har gått fort – för fort, enligt Ove Andersson som är distriktsläkare och andre vice ordförande i Läkarförbundet.

– Det största problemet är hur det finansieras med offentliga medel, men helt utan styrning och krav. Det är inte den väg den digitala utvecklingen ska ta, säger han och fortsätter:

– Digital vård måste bli en del av framtiden, men till vilka patientgrupper och på vilket sätt måste det bli en mer sansad diskussion om först. Nu har vi en utveckling som är styrd av marknad och efterfrågan. Visst kan företag få hålla på med digital vård, men om våra skattemedel ska med måste vi prata om hur.

Den senaste månaden har digital vård varit ordentligt på tapeten. Det beror på en granskning Region Jönköpings län själv har gjort, som Dagens arena var först att rapportera om. Smittskyddsenheten i Jönköping granskade hur Min doktor och Kry hanterar diagnoserna halsfluss och lunginflammation. Slutsatsen var att de båda nätläkarföretagen skriver ut antibiotika alltför lättvindigt, och att det i många av fallen inte har funnits tillräckliga underlag för en diagnos.

Ove Andersson menar att det finns många områden kvar som måste diskuteras – inte bara när det gäller vilka diagnoser som kan ställas digitalt utan till exempel hur samhällsfarliga sjukdomar ska hanteras och vad som ska gälla för sjukintyg.

– Den medicinska kvaliteten är tveksam och det här borde man ha diskuterat innan marknaden fick ta över. I dag gör man allt för att tillgodose patientens önskemål och det är klart att de blir nöjda.

Men även om utvecklingen har varit snabb har något börjat hända. I maj bestämde sig Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att ändra rekommendationen av den ersättning landstingen kan fakturera varandra för ett digitalt vårdbesök. Istället för tidigare 1 200 kronor har rekommendationen nästan halverats till 650 kronor.

– Det kommer att ha en dämpande effekt och att frågan nu har uppmärksammats kommer göra att utvecklingen tar en annan väg, tror Ove Andersson.

Det är alltså det som har hänt sedan möjligheterna till digitala vårdbesök öppnade upp sig framförallt i Jönköping. Patienter från hela landet sökt sig till de vårdcentralerna och Jönköpings län har i sin tur fakturerat hemkommunerna för kostnaden.

Björn Ekman är docent i hälsoekonomi vid Lunds universitet och har på uppdrag av Min doktor gjort en rapport där han jämför kostnaderna för ett besök på en traditionell vårdcentral med ett digitalt besök. Han menar att medan ett fysiskt vårdbesök i snitt kostar 1 668 kronor, kostar ett digitalt sådant bara 961 kronor. Alltså kan landsting och regioner spara runt 700 kronor för varje besök som kan genomföras digitalt.

Nästan lika mycket menar Björn Ekman går att spara rent privatekonomiskt. Dels handlar det om att slippa kostnaden för att ta sig till vårdcentralen och dessutom kan mycket tid sparas in som i sin tur leder till ett mindre inkomstbortfall.

Men Ove Andersson håller inte med om rapportens slutsatser.

– Det förutsätter att antalet besök på vårdcentralerna ska minska och det ifrågasätter jag verkligen.

Han menar att den digitala vården snarare fungerar som ett tillägg till primärvården så som det ser ut i dag och att besöken på vårdcentralerna kommer att ligga kvar på samma nivå.

Med det sagt sågar inte Ove Andersson hela tanken om digital vård – att det är en del av framtiden är han säker på. Han nämner Storuman som ett exempel där digitala möten enligt honom används på rätt sätt, och har gjorts så i flera år.

– Som den gamla damen som inte behöver åka 17 mil från Sorsele till en vårdcentral för att visa ett bensår. Det är så det ska användas.

Annons

Rekommenderade artiklar

”Synen på djur har förändrats”

Daniel Rolke har ägnat över 25 år åt djurrättsrörelsen, och beskriver kampen för att få folk att se djurens lidande när djurförsöken ökar och över en miljon minkar fortfarande dödas för sin päls.

Fria.Nu

Så påverkar våra kläder miljön

Är det genom att välja ekobomull vi räddar planeten, ska vi alltid tvätta i 40 grader eller är klädbibliotek framtiden? Fria samtalar med Sandra Roos, doktor i miljösystemanalys, om vad som egentligen är hållbart mode och om priset såväl människor som klimat får betala för våra billiga kläder.

Fria.Nu

© 2017 Göteborgs Fria